Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 2002
xv,320 s. : il.

ISBN 80-7262-154-8 (váz.)
Extrapyramidová onemocnění ; [vol.] 2
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, předmluvu, úvod, přílohy, rejstřík
Poruchy dyskinetické - pojednání
000025649
v // Obsah // SLOVO AUTORŮ...XIII // PŘEDMLUVA...XV // 1. ÚVOD DO DYSKINETICKÝCH PORUCH A ONEMOCNĚNÍ. KLASIFIKACE, // NEUROBIOLOGICKÉ PODKLADY A OBECNÉ PRINCIPY LÉČBY...1 // Evžen Růžička a Jan Roth // 1.1. Klasifikace dyskinetických poruch podle jejich příznaků // (semiologie a syndromologie)... 2 // 1.2. Patofyziologická klasifikace dyskinetických poruch...4 // 1.2.1. Role bazálních ganglii v mechanismech hybnosti a chování...4 // 1.2.2. Mechanismy poruch systému bazálních ganglii ...5 // 1.3. Etiopatogeneze a etiologická klasifikace dyskinetických poruch...6 // 1.3.1. Geneticky vázané (»primární«, »vývojové«, »idiopatické«) // poruchy hybnosti a chování...8 // 1.3.2. Sekundární syndromy z poškození bazálních ganglii...10 // 1.3.2.1. Polékové dyskinetické poruchy...10 // 1.3.2.2. Dyskinetické poruchy při cévním onemocnění mozku...11 // 1.3.2.3. Metabolické a toxické dyskinetické poruchy...11 // 1.3.2.4. D kinetické poruchy parainfekční a postinfekční...12 // • 1.3.2.5. Posttraumatické dyskinetické poruchy...12 // 1.4. Základní principy terapie dyskinetických poruch...13 // 2. TREMOR...15 // Evžen Růžička // 2.1. Klasifikace třesu...15 // 2.2. Patofyziologie třesu...17 // 2.2.1. Periferní mechanismy: reflexní aktivace třesu a mechanické oscilace...17 // 2.2.2. Fyziologické centrální oscilátory...18 // 2.2.3. Patologické oscilátory: poškození mozečku a zpětnovazebních drah...18 // 2.3. Farmakologie
třesu...20 // 2.3.1. Beta-adrenergní mechanismy...20 // 2.3.2. GABA-ergní mechanismy...20 // 2.4. Vyšetření pacienta s třesem...21 // 2.5. Klinické jednotky třesu...23 // 2.5.1. Fyziologický tremor...23 // 2.5.2. Akcentovaný fyziologický tremor...25 // 2.5.3. Esenciální tremor...26 // 2.5.3.1. Epidemiologie, genetika a patogeneze...27 // VI___Dyskinetické syndromy a onemocnění // 2.5.3.2. Klinický obraz...ľ...28 // 2.5.3.3. Průvodní příznaky a koincidence esenciálního tremoru // s jinými poruchami...31 // 2.5.3.4. Diagnostické postupy a speciální vyšetření...32 // 2.5.3.5. Diferenciální diagnóza esenciálního tremoru...36 // 2.5.3.6. Terapie esenciálního tremoru...38 // 2.5.3.7. Varianty esenciálního tremoru...44 // 2.5.4. Třes u Parkinsonovy nemoci...46 // 2.5.5. Třes u parkinsonských syndromů...46 // 2.5.6. Mozečkový třes...46 // 2.5.7. Třes u Wilsonovy choroby...48 // 2.5.8. Třes u metabolických onemocnění...48 // 2.5.9. Polékový třes...48 // 2.5.10. Alkohol a třes...48 // 2.5.11. Psychogenní tremor...49 // 2.5.12. Hraniční a sporné jednotky třesu...49 // 3. CHOREA...53 // Jan Roth, Eva Havrdová a Jana Židovská // 3.1. Obecná charakteristika...53 // 3.1.1. Klinický obraz...53 // 3.1.2. Neuropatologické a neurofyziologické podklady vzniku // choreatických pohybů...54 // 3.1.3. Členění choreatických syndromů...55 // 3.2. Huntingtonova choroba...57 // 3.2.1. Historie...58 // 3.2.2. Epidemiologie...58
3.2.3. Etiopatogeneze...59 // 3.2.4. Patologická anatomie...61 // 3.2.5. Patologická fyziologie...62 // 3.2.6. Klinická symptomatika...64 // 3.2.7. Formy nemoci...70 // 3.2.8. Význam pomocných vyšetřovacích metod...74 // 3.2.9. Genetický test...75 // 3.2.10. Terapie...77 // 3.2.11. Podpora rodiny při Huntingtonově chorobě...80 // 3.3. Hlavní choreatické syndromy non-huntingtonské...80 // 3.3.1. Benigní hereditámí (familiární) chorea...80 // 3.3.2. Akantocytóza s neurologickým postižením...81 // 3.3.3. Wilsonova choroba...82 // 3.3.4. Paroxyzmální dyskineze typu kinezigenní a non-kinezigenní choreoatetózy...82 // 3.3.5. Některé formy hereditámích spinocerebelámích ataxií...82 // 3.3.6. Hallervordenova-Spatzova choroba...85 // 3.3.7. Poléková chorea...85 // 3.3.8. Systémový lupus erythematodes, antifosfolipidový syndrom...85 // 3.3.9. Chorea při polycytaemia vera...86 // 3.3.10. Chorea v těhotenství (chorea gravidarum, in graviditate)...86 // 3.3.11. Chorea při hypertyreóze...86 // 3.3.12. Chorea při poruše metabolismu vápníku (hypoparatyreóza, // Fahrova choroba atd.)...87 // 3.3.13. »Senilní« chorea oro-buko-lingvální...87 // 3.3.14. Chorea u vaskulámího postižení mozku...87 // 3.3.15. Chorea minor Sydenhami (revmatická chorea)...88 // Obsah // VII // “? • U ŕ\ JLi ?I » ? vJ ij ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -1
// Petr Mečíř // 4.1. Epidemiologie...91 // 4.2. Enologie...91 // 4.3. Patofyziologie...92 // 4.4. Klinický obraz...92 // 4.5. Klinické vyšetření...93 // 4.6. Terapie...93 // 5. DYSTONIE...97 // Petr Kaňovský // 5.1. Klinický obraz...97 // 5.2. Klinická klasifikace dystonií a dystonických syndromů...98 // 5.3. Diagnóza a diferenciální diagnóza...100 // 5.4. Etiopatogeneze...101 // 5.5. Genetika dystonií a dystonických syndromů...102 // 5.6. Neuropatologie a biochemie dystonie...102 // 5.7. Pomocné vyšetřovací metody... 104 // 5.8. Neurofyziologická vyšetření u dystonie...105 // 5.9. Terapie dystonií a dystonických syndromů (úvodní přehled)...107 // 5.10. Primární idiopatické dystonie bez dosud prokázané dědičnosti...111 // 5.10.1. Fokální dystonie...111 // 5.10.1.1. Idiopatický blefarospazmus...111 // 5.10.1.2. Cervikální dystonie...116 // 5.10.2. Profesionální křeče...127 // 5.10.2.1. Grafospazmus (písařská křeč)...127 // 5.10.2.2. Ostatní profesionální křeče...129 // 5.10.2.3. Spastická dysfonie (laryngeální dystonie)...130 // 5.10.3. Segmentální dystonie...133 // 5.10.3.1. Meigeův syndrom (kraniocervikální dystonie)...133 // 5.10.4. Primární idiopatické dystonie s prokázanou dědičností...135 // 5.10.4.1. Generalizovaná idiopatická torzní dystonie...135 // 5.10.4.2. Dopa-responzívní dystonie...137 // 5.10.4.3. Dystonie-parkinsonismus komplex s vazbou // na Chromosom X (Lubag)...139 // 5.10.5. Sekundární
dystonie...139 // 5.10.5.1. Dědičná onemocnění s poznanou biochemickou vadou...139 // 5.10.5.2. Dědičná onemocnění s nejasnou patogenezí...142 // 5.10.5.3. Ostatní příčiny sekundární dystonie...145 // 5.10.5.4. Onemocnění napodobující dystonií...148 // 6. MYOKLONUS...151 // Mark Hallen // 6.1. Semiologie myoklonu...151 // 6.2. Klinické vyšetření u myoklonu...152 // 6.3. Diferenciální diagnóza myoklonu...152 // 6.4. Základní klinické dělení myoklonu...153 // 6.4.1. Epileptický a neepileptický myoklonus...153 // 6.4.1.1. Epileptický myoklonus...153 // 6.4.1.2. Neepileptický myoklonus...154 // 6.4.2. Elektrofyziologické odlišení epileptického a neeptileptického myoklonu...154 // 6.5. Epileptický myoklonus - klinické jednotky...155 // 6.5.1. Neurodegenerativní onemocnění...155 // 6.5.2. Střádavé nemoci a jiná neurometabolická onemocnění...156 // 6.5.3. Demence...157 // 6.5.4. Virové encefalopatie...158 // Vili // Dyskinetické syndromy a onemocnění // 6.5.5. Encefalopatie u celkových metabolických onemocnění // a endokrinních poruch...158 // 6.5.6. Toxické encefalopatie a vedlejší účinky léků...159 // 6.5.7. Poruchy bazálních ganglii...159 // 6.5.8. Fyzikální encefalopatie včetně hypoxie...159 // 6.5.9. Ložisková poškození mozku...160 // 6.5.10. Symptomatická léčba epileptického myoklonu...160 // 6.6. Neepileptický myoklonus - klinické jednotky... 161 // 6.6.1. Dystonický myoklonus a fragmenty dalších
mimovolních // pohybových poruch...161 // 6.6.2. Esenciální myoklonus...161 // 6.6.3. Zvýšená úleková reakce (startle)...162 // 6.6.4. Noční myoklonus...162 // 6.6.5. Segmentový myoklonus (spinální a palatální myoklonus)...163 // 6.6.6. Asterixis...164 // 6.6.7. Psychogenní myoklonus...165 // 6.6.8. Periferní myoklonus...165 // 7. TIKY A TOURETTEŮV SYNDROM...167 // Evžen Růžička a Joseph Jankovic // 7.1. Semiologie a klasifikace tiků...167 // 7.1.1. Prosté pohybové (motorické) tiky...167 // 7.1.2. Komplexní pohybové (motorické) tiky...168 // 7.1.3. Prosté zvukové (vokální) tiky...168 // 7.1.4. Komplexní zvukové (vokální) tiky (hlasové tiky, vokalizace)...169 // 7.1.5. Rysy společné všem tikovým projevům...170 // 7.2. Rozlišení tiků a jiných abnormálních pohybů...171 // 7.2.1. Doprovodné příznaky tiků...171 // 7.2.2. Jiné aberantní formy pohybu...172 // 7.2.3. Jiné dyskinetické poruchy...172 // 7.3. Vyšetření pacienta s tikem...173 // 7.4. Touretteův syndrom a další klinické jednotky tiku...174 // 7.4.1. Definice a diagnostická kritéria Touretteova syndromu...174 // 7.4.2. Epidemiologie Touretteova syndromu...176 // 7.4.3. Genetika a další příčinné faktory Touretteova syndromu...176 // 7.4.4. Patogenetické mechanismy Touretteova syndromu...177 // 7.4.4.1. Změny dopaminergního nervového přenosu...177 // 7.4.4.2. Změny dalších neuromediátorových systémů...178 // 7.4.4.3. Role pohlavních hormonů
a excitačních aminokyselin...178 // 7.4.4A Autoimunitní mechanismy...178 // 7.4.5. Klinický obraz Touretteova syndromu...179 // 7.4.5.1. Pohybové a zvukové tiky...179 // 7.4.5.2. Poruchy chování...180 // 7.4.5.3. Kreativita a genialita u pacientů s Touretteovým syndromem...184 // 7.4.6. Sociální problematika Touretteova syndromu...184 // 7.4.7. Diferenciální diagnóza Touretteova syndromu...185 // 7.4.7.1. Další primární tikové poruchy...185 // 7.4.7.2. Sekundární tikové poruchy...186 // 7.5. Léčba tiků a Touretteova syndromu...187 // 7.5.1. Obecná pravidla léčby...187 // 7.5.2. Používaná farmaka...189 // 7.5.2.1. Klasická neuroleptika...189 // 1.5.22. Atypická neuroleptika...191 // 7.5.2.3. Benzodiazepiny...191 // 7.5.2.4. Botulotoxin...192 // 7.5.2.5. Léky ovlivňující noradrenergní systém...192 // 1.52.6. Psychostimulancia...192 // 1.52.1. Antidepresíva...193 // Obsah // IX // 7.5.2.8. Další zkoušené látky...193 // 7.5.3. Léčebné postupy pro jednotlivé projevy Touretteova syndromu...193 // 7.5.3.1. Pohybové a zvukové tiky...193 // 7.5.3.2. Léčba poruch chování...195 // 7.5.3.3. Podpůrné postupy...195 // 8. VZÁCNÉ DYSKINETICKÉ SYNDROMY...199 // 8.1. Paroxyzmální dyskineze...199 // Petr Kaňovský // 8.1.1. Idiopatické (primární) paroxyzmální dyskineze...199 // 8.1.1.1. Paroxyzmální kinezigenní dyskineze (paroxyzmální // kinezigenní choreoatetóza)...201 // 8.1.1.2. Familiární paroxyzmální non-kinezigenní
dyskineze // (paroxyzmální dystonická choreoatetóza)...203 // 8.1.1.3. Paroxyzmální cvičením indukovaná dyskineze...204 // 8.1.1.4. Paroxyzmální hypnogenní dyskineze...204 // 8.1.2. Sekundární paroxyzmální dyskineze...205 // 8.2. Startle reflex (úleková reakce) a startle syndromy...206 // Jan Roth // 8.2.1. Startle reflex (úleková reakce)...206 // 8.2.2. Startle syndromy (excesívní startle reflex, hyperexplexie, hyperekplexie).208 // 8.2.2.1. Hereditární startle syndrom... 208 // 8.2.2.2. Symptomatické startle syndromy...209 // 8.3. Stiff-person syndrom (syndrom ztuhlosti)...210 // Jan Roth // 8.3.1. Klinická symptomatika...210 // 8.3.2. Klinické varianty stiff syndromu...211 // 8.3.2.1. Stiff-person syndrom...211 // 8.3.2.2. Stiff-limb syndrom...211 // 8.3.2.3. Progresivní encefalomyelitida s rigiditou...211 // 8.3.3. Asociace stiff syndromu s jiným onemocněním...212 // 8.3.4. Mechanismy vzniku stiff syndromu...212 // 8.3.4.1. Imunologie...212 // 8.3.4.2. Neurofyziologie...213 // 8.3.5. Diagnostika...213 // 8.3.6. Terapie...213 // 9. WILSONOVA CHOROBA...215 // Soňa Nevšímalová // 9.1. Epidemiologie, etiopatogeneze a genetika...215 // 9.2. Neuropatologie...216 // 9.3. Klinické projevy...216 // 9.3.1. Neurologická forma...217 // 9.3.2. Jatemí forma...219 // 9.3.2. Další klinické projevy...219 // 9.4. Pomocná vyšetření...220 // 9.4.1. Biochemické nálezy...220 // 9.4.2. Zobrazovací metody...221 // 9.4.3. Neurofyziologická vyšetření...221
// 9.4.4. Genetické vyšetření...222 // 9.5. Diagnostická kritéria...222 // 9.6. Terapie...222 // 9.6.1. Farmakoterapie...222 // 9.6.2. Chirurgická terapie...223 // 9.6.3. Dietní terapie...224 // 9.6.4. Symptomatická léčba...224 // 9.7. Prognóza...224 // X___Dyskinetické syndromy a onemocnění // 10. DYSKINETICKÉ PORUCHY VE SPÁNKU...227 // Karel Šonka // 10.1. Fyziologické poznámky ke spánku a bdění vzhledem ? pohybové aktivitě...227 // 10.2. Vyšetřování dyskinetických projevů ve spánku...228 // 10.3. Pohyby během spánku u zdravého člověka...228 // 10.4. Přehled dyskinetických projevů ve spánku...229 // 10.5. Dyskinetické projevy primárních pohybových onemocnění ve spánku...229 // 10.5.1. Syndrom neklidných nohou (restless legs syndrome)...229 // 10.5.1.1. Epidemiologie...230 // 10.5.1.2. Klinické projevy a diagnostická kritéria...230 // 10.5.1.3. Diferenciální diagnóza...231 // 10.5.1.4. Sekundární RLS...231 // 10.5.2. Periodické pohyby končetinami ve spánku (periodic leg movements // in sleep)...231 // 10.5.2.1. Epidemiologie...231 // 10.5.2.2. Klinické projevy a diagnostická kritéria...231 // 10.5.2.3. Souvislosti s jinými nemocemi...233 // 10.5.2.4. Patofyziologie...233 // 10.5.2.5. Terapie...233 // 10.5.3. Abnormální chování ve spánku (REM sleep behavior disorder)...234 // 10.5.4. Paroxyzmální noční dystonie (paroxysmal night dystonia)...235 // 10.6. Změny fyziologické pohybové aktivity v souvislosti
se spánkem...236 // 10.6.1. Spánková opilost (confusional arousal, excessive sleep inertia)...236 // 10.6.2. Somnambulismus ...236 // 10.6.3. Porucha s rytmickými pohyby (iactatio capitis nocturna)...237 // 10.6.4. Hypnagogický záškub (sleep starts, hypnic myoclonus)...238 // 10.6.5. Noční křeče v lýtkách... 238 // 10.6.6. Bruxismus (skřípání zuby ve spánku)...239 // 10.6.7. Syndrom abnormálního polykání ve spánku...239 // 11. PSYCHOGENNÍ DYSKINETICKÉ PORUCHY...241 // Jiří Fiedler // 11.1. Vymezení pojmu...241 // 11.2. Diagnostická kritéria...241 // 11.3. Diferenciální diagnóza...243 // 11.4. Klinické obrazy nejčastějších psychogenních dyskinetických poruch...243 // 11.4.1. Psychogenní dystonie...243 // 11.4.2. Psychogenní tremor...244 // 11.4.3. Psychogenní myoklonus...244 // 11.4.4. Psychogenní parkinsonský syndrom...245 // 11.4.5. Psychogenní porucha chůze...245 // 11.5. Speciální diagnostické testy při podezření na psychogenní dyskineze...246 // 11.6. Jednotlivé formy psychogenních dyskinetických poruch - psychiatrická klasifikace ... 250 // 11.7. Terapie...252 // 11.8. Závěr...254 // 12. POLÉKOVÉ DYSKINETICKÉ PROJEVY...255 // Jan Roth a Evžen Růžička // 12.1. Léky působící polékové dyskineze...256 // 12.2. Antipsychotika: neuroleptika a jejich deriváty...257 // 12.3. Dopaminergní systém mozku...258 // 12.4. Postneuroleptické extrapyramidové syndromy...260 // 12.4.1. Akutní polékové dyskinetické
syndromy...260 // 12.4.1.1. Akutní dystonie...260 // 12.4.1.2. Akutní akatize...262 // 12.4.1.3. Akutní parkinsonský postneuroleptický syndrom...263 // Obsah // XI // 12.4.2. Pozdní dyskinetické syndromy - tardivní dyskineze...264 // 12.4.2.1. Klasická tardivní dyskineze, typ oro-buko-lingvální chorea // (Stereotypie)...265 // 12.4.2.2. Tardivní dystonie...267 // 12.4.2.3. Tardivní akatize...269 // 12.4.2.4. Tardivní myoklonus...270 // 12.4.2.5. Tardivní tremor...270 // 12.4.2.6. Tardivní tiky...270 // 12.5. Maligní neuroleptický syndrom...271 // 12.6. Další skupiny léků vyvolávající dyskinetické syndromy...272 // 12.6.1. Antidepresíva a thymoprofylaktika...272 // 12.6.2. Antiparkinsonika: L-DOPA a agonisté dopaminu...273 // 12.6.3. Antiastmatika a bronchodilatancia...273 // 12.6.4. Antiepileptika...273 // 12.7. Dyskinetické syndromy vyvolané návykovými látkami...274 // 12.7.1. Alkohol...274 // 12.7.2. Opiáty...274 // 12.7.3. Stimulancia...274 // 12.7.4. Halucinogeny...275 // 12.7.5. Kanabinoidy...275 // 12.7.6. Organická rozpouštědla...275 // 13. PŘÍLOHY...277 // 14. REJSTŘÍK...307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC