Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Martin : Osveta, 1996
107 s.

objednat
ISBN 80-88824-17-6 (váz.)
Bibliogr. s. 107.
Elektrokardiografie - učebnice
Elektrokardiogramy - učebnice
000027086
OBSAH // Předmluva k českému vydáni ... 7 // Předmluva к slovenskému vydáni ... 9 // Seznam zkratek ... 10 // Základy EKG // 1. Základni pravidla pro pochopení elektrokardiogramu 13 // 2. Fyziologický obraz depolarizace komor v hrudních svodech .. 15 // 3. Časové intervaly na EKG ... 17 // Morfologie EKG křivky // 4. Systematický popis tvaru EKG křivky ... 23 // 5. Kriteria sinusového rytmu ... 25 // 6. Změny vlny P při zvýšeném zatíženi pravé a levé sině ... 27 // 7. Změny časových intervalů přesahující normálni rozpětí ... 29 // 8. Syndrom preexcitace... 31 // 9. Určování elektrické osy srdce ve frontální rovině... 33 // 10. Horizontální a vertikální poloha elektrické osy ve frontální rovině ... 35 // 11. Rotace srdce okolo dlouhé osy ... 37 // 12. Zvýšené zatížení levé komory ... 39 // 13. Zvýšené zatížení pravé komory ... 41 // 14. Blokáda pravého raménka ... 43 // 15. Blokáda levého raménka ... 45 // 16. Levá předni (superoanteriomí) fascikulámí blokáda ... 47 // 17. Levá zadní (inferoposteriomí) fascikulámí blokáda 49 // 18. Kombinované fascikulámí blokády... 51 // 19. Změny komplexu QRS při Q-infarktu myokardu ... 53 // 20. Změny komplexu QRS při některých jiných onemocněních ... 59 // 21. Změny úseku ST... 61 // 22. Deprese úseku ST... 63 // 23. Elevace úseku ST... 65 // 24. Změny vlny T ... 67 // 25. Změny vlny U ... 71 // Poruchy srdečního rytmu // 26. Supraventrikulámi
extrasystoly ... 75 // 27. Komorové extrasystoly ... 77 // 28. Klasffikace komorových extrasystol ... 81 // 29. Fibrilace sini ... 83 // 30. Flutter síní... 85 // 31. Síňová tachykardie ... 87 // 32. Atrioventrikulámí junkční tachykardie ... 89 // 33. Komorová tachykardie ... 91 // 34. Diferenciální diagnostika komorové tachykardie a supra-ventrikulámí tachykardie s aberovaným vedením ... 95 // 35. Flutter a fibrilace komor ... 97 // 36. Pomalé supraventrikulámi rytmy... 99 // 37. Sinoatriální blokáda a syndrom nemocného sinu ... 101 // 38. Atrioventrikulámí blokáda ... 103 // 39. Elektrická kardiostimulace ... 105 // Literatura ... 107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC