Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:9x 
BK
Praha : Grada, c2006
112 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-247-1542-2 (brož.)
Sestra
V pub. uvedeno též logo nakl. Avicenum
Obsahuje bibliografii na s. 110 a rejstřík
000027088
Obsah 5 // OBSAH // Předmluva 7 // 1. Užití EKG a uplatnění pro ošetřovatelský personál / Jarmila Řehořová, Dana Jurásková 9 // 2. Základní principy EKG aneb co nám to pan Einthoven způsobil / Eliška Sovová 11 // 2.1 Základní pojmy 11 // 2.2 Elektrokardiograf, elektrokardiogram (EKG) 14 // 2.3 EKG svody - základní rozdělení 15 // 2.3.1 EKG svody, EKG elektrody, jejich umístění a rozdělení 16 // 2.4 EKG křivka 17 // 2.4.1 Rychlost posunu EKG papíru, cejch na EKG křivce 19 // 2.4.2 Artefakt, přehozené EKG svody 20 // 2.5 Základní popis vln, kmitů a intervalů 22 // 2.6 Nové pojmy 23 // 2.7 Popis EKG 24 // 2.7.1 Základní údaje 24 // 2.7.2 Určení srdečního rytmu 24 // 2.7.3 Stanovení frekvence komor, případně síní 25 // 2.7.4 Určení elektrické osy srdeční 26 // 2.7.4.1 Určení osy srdeční ve frontální rovině 26 // 2.7.4.2 Určení osy srdeční v horizontální rovině 29 // 2.7.5 Změření a popis intervalů, kmitů a vln 29 // 2.7.5.1 Intervaly 29 // 2.7.5.2 P vlna 30 // 2.7.5.3 QRS komplex 32 // 2.7.5.4 ST úsek 37 // 2.7.5.5 T vlna 40 // 2.7.5.6 U vlna 40 // 2.1.5.1 Extrasystoly 40 // 6 EKG pro sestry // 2.7.6 EKG diagnóza 44 // 2.7.6.1 Arytmie 44 // 2.7.6.2 Infarkt myokardu 57 // 2.7.6.3 Srdeční stimulace 62 // 3. Telemetrický systém EKG / Alena Kmoníčková, Renata Sedláčková 63 // 3.1 Telemetrický vysílač 63 // 3.2 Centrální stanice 63
// 3.3 Indikace telemetrie 65 // 3.4 Úloha sestry při telemetrickém sledování pacienta 65 // 3.5 Příklady EKG nálezů na telemetrii 65 // 4. Elektrická kardioverze / Dagmar Hetclová 69 // 4.1 Externí elektrická kardioverze 69 // 4.2 Interní elektrická kardioverze 70 // 5. Péče o nemocné s kardiostimulátorem / Marcela Machačová, Jana Žáková 75 // 5.1 Základní pojmy 75 // 5.2 Kardiostimulační ambulance 78 // 5.3 Základy měření funkce PM 79 // 5.4 Úloha sestry při kontrole pacienta v kardiostimulační ambulanci 82 // 5.5 Život s PM 82 // 6. Holterova monitorace EKG / Iva Buriánková, Kateřina Machačová 85 // 6.1 Základní pojmy 85 // 6.2 Indikace Holterovy monitorace EKG 86 // 6.3 Úloha sestry při Holterově monitoraci EKG 86 // 6.4 Příklady EKG nálezů při Holterově monitoraci 87 // 7. EKG ošetřovatelský standard / Dagmar Hetclová 91 // 8. EKG test / Eliška Sovová, Eva Kociánová 97 // 9. Seznam použitých zkratek 104 // 10. Seznam obrazové dokumentace 106 // 11. Literatura 110 // 12. Rejstřík // 111

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC