Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2004
273 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm

ISBN 80-7203-624-6 (váz.)
Pořadatelem sjezdu - Uměleckohistorická společnost v českých zemích
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000027171
Úvod...7 // I. SEBEREFLEXE DĚJIN UMĚNÍ // KRITICKÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ V NAŠICH PODMÍNKÁCH // Lubomír Konečný, Úvod... 13 // Petr Wittlich, Co je obraz?... 17 // Ladislav Kesner ml., Kritická teorie, „vědecké“ dějiny umění // a prožitek uměleckého díla... 21 // Milena Slavíčka, Fotografie svlékaná svými mládenci, // nikoli až do konce...32 // Martina Pachmanová, Pohádka o Klió a Narcisoví: // obraz dějin umění v zrcadle vizuálních studií...42 // Milan Kreuzzieger, „Ve skleněném hrbu zpívá sladký hlas..“ // Alternativy po konci dějin umění...47 // Zuzana Štefková, Your Body is a Battleground. // Tělesnost a gender v současném českém a slovenském umění...57 // HERMENEUTIKA A HORIZONTY UMĚNÍ: // DĚJINY UMĚNÍ, FILOSOFIE, TEOLOGIE // Petr Wittlich, Úvod...73 // Mojmír Horyna, Umělecké dílo jako rozvrh...74 // Hana J. Hlaváčková, Druhý den stvoření...91 // Johana Bronková, Historická pravda, věrohodnost a důvěryhodnost. // Otázky křesťanského humanismu na přelomu 16. a 17. století...96 // Petra Nevímová, Funkce obrazu v umění jezuitského řádu... 107 // Aleš Filip - Roman Musil, Tvary spirituality. // K interpretaci náboženského výtvarného umění epochyfin de siécle 116 // Marie Rakušanová, Vlivy Schopenhauerovy filosofie // na umělce z generace Osmy a Skupiny...120 // KONFLIKTNÍ PARTNERSTVÍ: DĚJINY UMĚNÍ, HISTORIE, // SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE // Milena Bartlová, Úvod...131
// VítVlnas, Potřebují dějiny umění historii?... 134 // Jiří Kroupa, Dějiny umění a historie, aneb: // nemohou být ani spolu, ani bez sebe?... 139 // Martin Nodl, Dějiny umění a sociální historie... 150 // Radim Vondráček, Umění pro každodenní život // a možnosti jeho interpretace... 164 // Filip Suchomel, Cesta českého historika umění k branám Orientu. // Chápání neevropského umění ve středoevropském // uměleckém prostoru ve 20. století...171 // Pavel Štěpánek, Objevíme konečně Ameriku? // Od středoevropocentrismu ke globalismu... 180 // II. SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST DĚJIN UMĚNÍ ČESKÉ UMĚNÍ NEBO UMĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH? // Taťána Petrasová, Úvod... 187 // Milena Bartlová, Rustikalizace a lyrismus jako příznaky českého umění... 188 // Milan Togner, Národnost, nebo konfese? Morava v baroku... 195 // Jindřich Vybíral, Co je českého na umění v Čechách?...200 // Roman Prahl, Obraz „našeho“ umění 19. století...208 // KRIZE MUZEÍ A VÝSTAVNÍ SHOW? // Ivan Neumann, Úvod... 219 // Helena Koenigsmarková, Muzeum - hospoda na mýtince // nebo společenské centrum?... 221 // Marcel Fišer, Muzeum v reálném čase...224 // Simona Juračková, Krize v komunikaci a komunikace v krizi...229 // Olaf Haněl, Muzeum? Muzeum!...234 // PAMÁTKOVÁ PÉČE MEZI ERÁREM A KOMUNITOU // Mojmír Horyna, Úvod...239 // Ivo Hlobil, Samostatná teorie památkové péče // - neuralgický bod dějin umění...242
// Martin Mádl, Památková péče v období „konce dějin umění“. // Ke vztahu teorie umění k praxi památkové péče...248 // Josef Štulc, Úspěchy a prohry památkové péče, v obnovené demokracii 257 // Petr Bašta - Michaela Ottová, Edice Katalogů odcizených // a nezvěstných uměleckých děl...261 // Daniela Vokolková, Neholme se sami aneb výzva // k odpovědnému přístupu ke kulturnímu dědictví...266 // Autoři textů // 271
(OCoLC)63517252
cnb001490565

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC