Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Ukázněná třída, aneb kázeňské minimum pro učitele (@@20121008-18:19:31@@) -- 
3 (hodnocen1 x )
(52) Půjčeno:52x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
160 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1718-0 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 155-160
000028015
OBSAH // O autorovi...7 // 1. Úvod...8 // 2. Školní prostředí, autorita a kázeň...11 // 2.1 Škola jako první pracovní místo dětí?...11 // 2.2 Kázeň ve škole a autorita učitele ...15 // 2.3 Příčiny nekázně...19 // 2.3.1 Nedostatky ve výchově v rodině...20 // 2.3.2 Nevhodně vedené vyučování...21 // 2.3.3 Osobnost učitelů a jejich chování...21 // 2.3.4 Poruchy chování, poruchy učení a jiné ...24 // 2.3.5 Únava žáků...26 // 2.3.6 Násilí v médiích a počítačových hrách...27 // 2.3.7 Žáci neakceptují nastavený řád a pravidla...27 // 2.3.8 Pokřivená komunikace mezi žáky a učitelem...28 // 3. Odměny a tresty jako regulátory chování...31 // 3.1 Regulace, modifikace, zpětná vazba...31 // 3.2 Lidský faktor...36 // 4. Odměny...43 // 4.1 Proč odměňovat? ...43 // 4.2 Jak odměňovat?...45 // 5. Tresty, kázeňská opatření a strategie...48 // 5.1 Je učitel školním dozorcem?...48 // 5.2 Zásady trestání...52 // 5.3 Druhy a posloupnost trestů ...54 // 5.4 Fyzické a psychické tresty...59 // 5.5 Kázeňské události a strategie řešení...63 // 5.5.1 Napovídání...63 // 5.5.2 Krádež ve třídě...64 // 5.5.3 Agresivita žáků...69 // 5.5.4 Šikana...72 // 5.5.5 Žákovský humor a žertíky...78 // 5.5.6 Záškoláctví...79 // 5.5.7 Moderní technologie...82 // 5.5.8 Třídní vzpoura...85 // 5.5.9 Alkohol...88 // 5.5.10 Rušivé chování...89 // 6. Hodnocení...95 // 6.1 Jak hodnocení chápou jeho účastníci...95
// 6.2 Jak a co hodnotit? ...103 // 6.3 Je nutné být objektivní a spravedlivý?...109 // 7. Mravní výchova ve škole...113 // 7.1 Cíle mravní výchovy, mravnost a morálka...113 // 7.2 Morální vývoj ...117 // 7.3 Obsah mravní výchovy...121 // 8. Klima školy a třídy ...125 // 8.1 Třídní klima a nástroje na jeho měření...125 // 8.1.1 Dotazník MCI...Měření klimatu 3..6. tříd základní školy . . 128 // 8.1.2 Dotazník CES - Měření klimatu 8. a 9. tříd základní školy // a středních škol...131 // 8.1.3 Dotazník komunikačního klimatu třídy - CCQ ...134 // 8.2 Sociometrie...136 // 9. Suportivní vyučování...142 // 9.1 Suportivní výukové metody...142 // 9.2 Jak být dobrým učitelem?...146 // 10. Na závěr není nikdy úplný závěr...151 // Literatura...155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC