Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
2. vyd.
Praha : Management Press, 2001
319 s.

ISBN 80-7261-003-1 (váz.)
Bibliografie: s. 318-319
Analýza statistická elementární - příručky
000028079
Úvod ...9 // I. JEDNOROZMĚRNÁ STATISTICKÁ DESKRIPCE ...11 // 1. Vstupní statistické termíny ... 13 // 1.1 Pojem statistiky ... 13 // 1.2 Statistický soubor a statistické znaky ... 17 // 1.3 Druhy proměnných ...20 // 2. Statistická zjišťování a zpracování dat o nominál í prom ěnné ...24 // 2.1 Statistická šetření ... 24 // 2.2 Zpracování dat o nominální proměnné ...28 // 3. Elementární zpracování dat o numerické proměnné ... 38 // 3.1 Rozdělení četností ...38 // 3.2 Intervalové rozdělení četností ... 45 // 4. Charakterizování polohy, variability, šikmosti a špičatosti rozdělení četností ...56 // 4.1 Charakteristiky polohy ... 56 // 4.2 Charakteristiky variability // 4.3 Charakteristiky šikmosti // 4.4 Charakteristiky špičatosti ... 66 // // II. POČET PRAVDĚPODOBNO STI // // 5. Náhodný jev a jeho pravděpodobnost // 5.1 Náhodný pokus a náhodný jev // 5.2 Pravděpodobnost náhodného jevu // 5.3 Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi ...96 // 5.4 Úplná pravděpodobnost a pravděpodobnost hypotéz ...101 // 6. Náhodná veličina // 6.1 Pojem náhodné veličiny // 6.2 Rozdělení náhodné veličiny // 6.3 Náhodný vektor 121 //
6.4 Funkce náhodných veličin // 7. Charakteristiky náhodných veličin // 7.1 Význam a druhy charakteristik // 7.2 Charakteristiky náhodné veličiny // 7.3 Charakteristiky náhodného vektoru ...137 // 7.4 Charakteristiky lineárních forem ...142 // 7.5 Momentová vytvořující funkce ... 144 // 8. Některá rozdělení nespojitých náhodných veličin // 8.1 Alternativní abinomické rozdělení // 8.2 Poissonovo rozdělení // 8.3 Geometrické a negativní binomické rozdělení ...157 // 8.4 Hypergeometrické rozdělení ... 159 // 8.5 Některá rozdělení vícerozměrné nespojité náhodné veličiny ...161 // 9. Některá rozdělení spojitých náhodných veličin // 9.1 R ovnom ěrné rozdělení ...166 // 9 .2 Normální rozdělení ... 168 // 9.3 Vícerozměrné normální rozdělení ... 172 // 9 .4 L ogaritmicko normální rozdělení ...176 // 9.5 Exponenciální rozdělení a rozdělení gama ...178 // 9.6 Rozdělení některých funkcí náhodných veličin ...180 // 10. Některé limitní věty // 10.1 Čebyševova nerovnost // 10.2 Zákon velkých čísel // 10.3 Centrální limitní věta //
III. MATEMATICKÁ STATISTIKA // // 11. Základní pojmy matematické statistiky // 11.1 Náhodný výběr a úlohy matematické statistiky // 11.2 Statistiky a výběrová rozdělení // 12. Úvod do teorie odhadu // 12.1 Bodový odhad a jeho vlastnosti // 12.2 Metody bodového odhadu ...225 // 12.3 Intervalový odhad ...227 // 12.4 Intervaly spolehlivosti pro parametry normálních rozdělení // 12.5 Intervalové odhady na základě ve lkých výběrů ... 232 13. Teorie testování statistických hypotéz ...241 // 1 Základní pojmy ... 241 // 13.2 Nejsilnější a stejnoměrně nejsilnější testy // 14. Testy parametrů některých rozdělení náhodné veličiny ...256 / 14.1 Test parametru // 14.2 Test parametru u normálního rozdělení o2normálního rozdělení ...257 // 14.3 Test střední hodnoty E (X ) v případě velkých výběrů // 14.4 Test parametru S exponenciálního rozdělení // 14.5 Test parametru ... 263 // u alternativního rozdělení v případě velkých výběrů ... 264 // 14.6 Test parametru X Poissonova rozdělení v případě velkých výběrů // 14.7 Navrhování rozsahu výběru statistického šetření ...266 //
15. Testy shody parametrů v několika souborech ... 268 .// 15.1 Test shody rozptylů dvou normálních rozdělení // 15.2 Test shody středních hodnot dvou normálních rozdělení ...270 // 15.3 Test shody středních hodnot dvou závislých výběrů ... 273 // 15.4 Nutný rozsah výběru při testech o shodě dvou středních hodnot // 15.5 Test shody rozptylů k normálních rozdělení ...275 // 16. Vybrané neparametrické testy ...278 // 16.1 Tesl dobré shody ...279 // 16.2 Kolmogorovův-Smimovův test pro jeden výběr ... 281 // 16.3 Kolmogorovův-Smimovův test pro dva výběry ...283 // 16.4 Některé další neparametrické testy ... 286 // Statistické tabulky // Literatura
(OCoLC)84976039
cnb000705133

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC