Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001
182 s. : il.

ISBN 80-211-0396-5 (brož.)
Studie Eurydice
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod, glosář
Bibliografie: s. 177-178
Školství vysoké - Evropská unie - reformy - r. 1980-2000 - studie
000028123
OBSAH // Předmluva...K // Obsah ...5 // Glosář...9 // Část I Srovnávací analýza vysokoškolských reforem v letech 1980 až 1998 // Úvod...13 // 1. Rozsah studie...13 // 2. Definice...16 // 3. Struktura studie...17 // Kapitola 1 Legislativa reforem...19 // 1.1. Přehled legislativy a publikovaných politických dokumentů...20 // 1.2. Vztah mezi legislativou, strategií a reformou ...26 // 1.3. Systémy s malým počtem reforem...31 // 1.4. Přehled reforem...33 // Příloha - Tabulky popisující situaci v jednotlivých zemích ...35 // Kapitola 2 Řízení, financování a kontrola...87 // 2.1. Odpovědnost a povinnosti hlavních činitelů...88 // 2.1.1. Stát...88 // 2.1.2. Vysokoškolské instituce ...88 // 2.2. Reformy ve financování institucí...92 // 2.2.1. Poskytování celkových dotací...94 // 2.2.2. Normativní financování...94 // 2.2.3. Smluvní financování...95 // 2.2.4. Školné / registrační poplatky...96 // 2.3. Hodnocení a kontrola kvality...98 // 2.4. Přehled reforem...102 // Kapitola 3 Dostupnost studia a jeho předčasné opouštěni ...105 // 3.1. Reformy přijímacích řízení na vysoké školy...105 // 3.1.1. Změny v selektivitě při přijímání k vysokoškolskému studiu...105 // 3.1.1.1. Změny v těžišti odpovědnosti za proces výběru... 109 // 3.1.1.2. Změny v uplatňovaných kritériích výběru...110 // 3.2. Rozšiřování dostupnosti... K // 3.2.1. Dostupnost pro dospělé studenty s netradičními kvalifikacemi...
112 // 3.2.1.1. Uznávání vědomostí... 114 // 3.2.1.2. Vyhrazená místa... 115 // 3.2.1.3. Zvláštní přijímací zkouška... 115 // 3.2.1.4. Přístupové kursy...115 // 3.2.1.5. Pružné programy / otevřená univerzita / distanční vzdělávání...116 // 3.2.2. Dostupnost pro uchazeče s ukončeným profesním vzděláním...116 // 3.3. Opatření ke snížení studijní neúspěšnosti... 117 // 3.3.1. Informace a poradenství... 120 // 3.3.2. Zavedení kratších kursů nebo modulového studia... 120 // 3.3.3. Finanční pobídky institucím...121 // 3.3.4. Finanční pobídky studentům...121 // 3.4. Přehled reforem... 122 // Kapitola 4 Finanční pomoc studentům ...125 // 4.1. Peněžité příjmy ve formě stipendií a/nebo půjček ...125 // 4.2. Subvencované služby...128 // Kapitola 5 Studijní programy a výuka...131 // 5.1. Studijní programy...131 // 5.1.1. Faktory podmiňující reformy...132 // 5.1.1.1. Přenášení odpovědnosti za koncipování výuky ...133 // 5.1.1.2. Těsnější vazby s trhem práce...134 // 5.1.2. Strategický vývoj v oblasti reforem struktury a obsahu studia...137 // 5.1.2.1. Zřízení neuniverzitního odborného vysokoškolského sektoru...138 // 5.1.2.2. Slučování odborně zaměřených institucí a povyšování studia ...139 // 5.1.2.3. Zavedení kratších univerzitních kursů vedoucích k prvnímu diplomu...141 // 5.1.2.4. Zavedení nebo posílení pružného modulového kreditního studia...142 // 5.2. Výuka
a hodnocení...144 // 5.2.1. Výuka...145 // 5.2.1.1. Zvýšený důraz na pedagogické schopnosti učitelů...145 // 5.2.1.2. Větší studijní skupiny...147 // 5.2.1.3. Nové výukové metody...147 // 5.2.1.4. Zvýšené využívání informačních a komunikačních technologií...148 // 5.2.1.5. Praxe jako součást studia...149 // 5.2.2. Hodnocení...149 // 5.2.2.1. Zavádění nových metod hodnocení...149 // 5.2.2.2. Častější hodnocení ...150 // 5.3. Přehled reforem...150 // Kapitola 6 Internacionalizace ...153 // 6.1. Programy Evropské unie a další multilaterální programy...154 // 6.2. Vládní / státní strategie...156 // 6.2.1. Legislativa a politické dokumenty...157 // 6.2.2. Založení národních agentur na podporu internacionalizace...159 // 6.3.2. Speciální financování institucí...159 // 6.2.4. Finanční či jiná pomoc studentům...159 // 6.2.5. Další opatření na podporu studentských výměn...160 // 6.3. Institucionální iniciativy...160 // 6.3.1. Útvary nebo administrátoři mezinárodních vztahů...161 // 6.3.2. Jazykové kursy a kursy přednášené v cizích jazycích...162 // 6.3.3. Integrace a pomoc zahraničním studentům...162 // 6.3.4. Internacionalizace studijních programů...162 // 6.4. Přehled reforem ...163 // Kapitola 7 Závěry a perspektivy...165 // 7.1. Katalyzátory reforem vysokoškolského vzdělávání...165 // 7.1.1. Zvýšená poptávka ...165 // 7.1.2. Omezování veřejných výdajů...166 // 7.1.3. Globalizace
ekonomik...166 // 7.1.4. Technický pokrok...166 // 7.1.5. Decentralizace...166 // 7.2. Oblasti reforem vysokoškolského vzdělávání...167 // 7.2.1. Konvergence...167 // 7.2.1.1. Struktura vysokoškolského vzdělávání...170 // 7.2.1.2. Řízení, financování a kontrola...171 // 7.2.1.3. Dostupnost studia a jeho předčasné opouštění...171 // 7.2.1.4. Finanční pomoc studentům...172 // 7.2.1.5. Studijní programy a výuka...172 // 7.2.1.6. Internacionalizace...173 // 7.2.2. Divergence ...173 // 7.2.2.1. Struktura vysokoškolského vzdělávání...173 // 7.2.2.2. Řízení, financování a kontrola...173 // 1.2.22. Dostupnost studia a jeho předčasné opouštění...174 // 7.2.2.4. Finanční pomoc studentům...174 // 7.2.2.5. Studijní programy a výuka...174 // 7.3. Výhledy do budoucna...175 // Bibliografie...177 // Část II Popisy situace v jednotlivých zemích // Tato část je k dispozici pouze v angličtině a ve francouzštině, a to v elektronické podobě na Internetu na adrese Eurydice: http://www.eurydice.org // Poděkování ...179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC