Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008
253 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7106-575-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [186]-217 a rejstříky
Anglické a ruské resumé
000028212
JAZYKOVĚDNÁ SLAVISTIKA A PALEOSLOVENISTIKA DO OSVÍCENSTVÍ -- Počátky zájmů o slovanské jazyky: paleoslovenistika -- Počátky zájmů o slovanské jazyky: jednotlivé slovanské jazyky živé -- Počátky zájmů o slovanské jazyky: první pokusy komparatistické -- Počátky zájmů o slovanské jazyky: etymologie a onomastika -- Zdroje jazykovědného komparativismu -- v Evropě i v českých zemích -- JAZYKOVĚDNÁ SLAVISTIKA A PALEOSLOVENISTIKA OD OSVÍCENSTVÍ -- Zrod slovanské jazykovědné komparatistiky a paleoslovenistiky -- Vznik historickosrovnávací jazykovědy indoevropské -- a první pokusy o její slavistickou aplikaci v české filologii -- Rozvoj slovanské komparatistiky a paleoslovenistiky -- a jejich nových pracovních postupů -- Jazykovědná slavistika 19. století v evropském měřítku -- Jazykovědná slavistika od sklonku 19. století dodnes -- na českém území -- UPLATNĚNÍ HISTORICKOSROVNÁVACÍHO SLOVANSKÉHO ASPEKTU -- V ETYMOLOGII A V ONOMASTICE -- Novodobá evropská etymologie -- Novodobá česká etymologie -- Evropská etymologická produkce po druhé světové válce -- Novodobá česká onomastika -- POROVNÁVACÍ (KONFRONTAČNÍ) STUDIUM SLOVANSKÝCH JAZYKŮ -- Teoretická východiska -- Praktická východiska -- Porovnávací studia od poloviny dvacátého století -- JAZYKOVĚDNÁ SLAVISTIKA OD SKLONKU 19. STOLETÍ DODNES V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU -- Souhrn -- Pe3KoMe -- Summary -- Výběrová sekundární literatura -- Zkratky periodik a měst -- Obrazová příloha -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC