Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2003
200 s.

objednat
ISBN 80-86429-15-6 (brož.)
Post ; sv. 3
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvu, úvod, poznámky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 196-200
Sociologie moderní - studie
000028253
Předmluva // I. // Úvod // Nespojitosti modernity // Bezpečí a nedostatek bezpečí, důvěra a riziko // Sociologie a modernita // Modernita, čas a prostor // Vyvázání // Důvěra // Reflexivita modernity Modernita, či postmodernita? // Shrnutí // II. // Institucionální dimenze modernity Globalizace modernity Dvě teoretické perspektivy Dimenze globalizace // III. // Důvěra a modernita Důvěra v abstraktní systémy Důvěra a expertiza Důvěra a ontologické bezpečí Předmoderní a moderní // IV. // Abstraktní systémy a transformace intimity // Důvěra a osobní vztahy // Důvěra a osobní identita // Riziko a nebezpečí v moderním světě // Riziko a ontologické bezpečí // Adaptační reakce //Fenomenologie modernity 124 // Ztráta kvalifikace a rekvalifikace v každodenním životě 128 // Námitky vůči postmodernitě 133 // V. // Zvládání molocha 135 // Utopický realismus 137 // Orientace na budoucnost: Úloha sociálních hnutí 140 // Postmodernita 144 // VI. // Je modernita západním projektem? 153 // Závěrečné poznámky 155 // Poznámka překladatele 157 // Anthony Giddens — teoretik strukturace a modernity (Miloslav Petrusek) 159 // Schémata a tabulky // Schémata // 1. Institucionální dimenze modernity 59 // 2. Dimenze globalizace 67 // 3. Dimenze utopického realismu 139 //
4. Typy sociálních hnutí 142 // 5. Obrysy postmoderního řádu 145 // 6. Dimenze postnedostatkového systému 147 // 7. Závažná rizika modernity 151 // Tabulky // 1. Prostředí důvěry a rizika v předmoderních a moderních kulturách 93 // 2. Srovnání pojetí „postmodernity“ // a „radikalizované modernity“ 133

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC