Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
MP
Mapa, atlas
1. vyd.
Harmanec : Vojenský kartografický ústav, 2001
58 s.il.,mapy

ISBN 80-8042-239-7 (brož.)
Údaje popisu z obálky a z tiráže
Obsahuje mapky, fotografie, úvod
Podunajská rovina - mapy cykloturistické
000028295
Úvod... K // Ako jazdiť na bicykli po značených i doporučených trasách... 5 // Značenie cykloturistických trás STN 01 8028... 8 // Systém cykloturistického značenia na Slovensku... 9 // Zásady pohybu po Dunajskej cyklistickej ceste... 10-11 // Vysvetlivy... 13—15 // Dunajská cyklistická cesta - mapová a textová časť... 16-59 // INHALTSVERZEICHNIS // Blatteinteilung... 2 // Einleitung... K // VerhaltensmaSregeln für Radfahrer auf markierten bzw. // empfohlenen Routen... 5—6 // Kennzeichnung der Radrouten STN 01 8028... 8 // System der Markierungen der Radrouten in der Slowakei... 9 // Donauradweg... 11 // Zeichenerklärung... 13-15 // Donauradweg - Textteil und Kartenteil... 16-59 // TABLE OF CONTENTS // Key plan... 2 // Introduction... 4 // Rules for cyclists using marked or recommended routes respectively 6 // Labelling of the Cycle-routes STN 01 8028... 8 // Labelling-system of cycle-routes in Slovakia... 9 // Danubian Bicycle Route...11-12 // Legend... 13-15 // Danubian Bicykle Route - map and text part... 16-59 // TARTALOM // Ältekintó térképek... 2 // Bevezetés... 4 // Hogyan közlekedjünk kerékpáron a jelzett és az ajánlott // útvonalakon... 6-7 // Szlovákia teriiletén alkalma zott kerékpárút-jelzěsek ... 9 // A kerékpárturisztika úlvonalak jelzése STN 01 8028... 10 // Dunai kerékpárúl... 12 // Jelmagyarázal ...13-15 // Dunai kerékpárút - szöveg és térkép rěszek ... 16-59

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC