Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005
311 s. : il.

ISBN 80-7325-051-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, poznámky, úvod
Evropská unie - referenda - státy členské - sborníky
Referenda - Evropská unie - sborníky
000028407
Petr Fiala, Markéta Pitrová // ÚVOD: VÝZNAM A FUNKCE EVROPSKÝCH REFEREND...5 // 1. Referendum a politické rozhodování v reprezentativních demokraciích 5 // 2. Význam evropských referend...6 // 3. Typologie evropských referend...8 // 4. Koncepce výzkumu evropských referend...11 // 5. Evropská referenda v jednotlivých členských zemích EU...13 // ČÁST PRVNÍ // Miroslav Bohdálek // FRANCIE...19 // 1. Úvod...19 // 2. Ústavnéprávní vymezení referenda...20 // 3. Postavení a funkce referenda v politickém systému...21 // 4. Referenda týkající se evropské integrace...23: // 5. Závěr...27 // David Müller // VELKÁ BRITÁNIE...31 // 1. Úvod...31 // 2. Ústavnéprávní základy institutu referenda...31 // 3. Postavení referenda v politickém systému...32 // 4. Referendum o setrvání Velké Británie v Evropských společenstvích...33 // 5. Budoucnost referenda - referendum o euru...35 // 6. Závěr...36 // David Müller // IRSKO...40 // 1. Úvod...40 // 2. Ústavnéprávní základy institutu referenda...41 // 3. Postavení referenda v politickém systému...42 // 4. Referenda týkající se evropské integrace...45 // 5. Závěr...55 // DÁNSKO...58 // 1. Úvod...58 // 2. Ústavní vymezení institutu referenda...59 // 3. Postavení a funkce referenda v politickém systému...61 // 4. Referenda o evropské integraci...63 // 5. Závěr...75 // Zdeněk Sychra // FINSKO...81 // 1. Úvod...81 // 2. Ústavní vymezení institutu referenda...82 // 3.
Postavení a funkce referenda v politickém systému...84 // 4. Referenda o evropské integraci...85 // 5. Závér...91 // Zdeněk Sychra // ŠVÉDSKO...96 // 1. Úvod...96 // 2. Ústavní vymezení institutu referenda...97 // 3. Postavení a funkce referenda v politickém systému...98 // 4. Referenda o evropské integraci...101 // 5. Závěr...11’ // Miroslav Bohdálek // RAKOUSKO...116 // 1. Úvod...U6 // 2. Ústavnéprávní vymezení referenda...117 // 3. Postavení referenda v politickém systému...118 // 4. Referendum týkající se evropské integrace...120 // 5. Závěr...124 // ČÁST DRUHÁ // Ivo Přikryl // POLSKO...131 // 1. Úvod...132 // 2. Ústavnéprávní vymezení referenda v polském politickém systému...132 // 3. Postavení a funkce referenda v polském politickém systému...134 // 4. Referendum týkající se vstupu Polska do Evropské unie...136 // 5. Závěr...141 // MAĎARSKO... // 1. Úvod...’"’"‘KK // 2. Ústavnéprávní vymezení referenda... // 3. Postavení a funkce referenda v maďarském politickém systému "*K // 4. Referendum týkající se vstupu Maďarské republiky do Evropské unie // 5. závěr... // Petr Vilímek // ČESKÁ REPUBLIKA... // 1. Úvod... // 2. Ustavněprávní vymezení referenda... // 3. Referendum v politickém systému ČR... // 4. Referendum o přistoupení ČR do EU...,50 // 5. Závěr...169 // Jaromír Sedlár // SLOVENSKÁ REPUBLIKA...177 // 1. Úvod...177 // 2. Ústavne právne vymedzenie referenda...17í
// 3. Postavenie a funkcia referenda v politickom systéme Slovenskej republiky... 18C // 4. Referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie...183 // 5. Záver...19C // Petra Kuchyňková // LITVA...197 // 1. Úvod...197 // 2. Ústavní zakotvení referenda...20( // 3. Význam institutu referenda v politickém systému Litvy...205 // 4. Referendum 2003 o vstupu Litvy do EU...207 // 5. Průběh vlastního referenda a jeho výsledky...215 // 6. Závěr...217 // Petra Kuchyňková // ESTONSKO...223 // 1. Úvod...223 // 2. Ústavnéprávní vymezení referenda...22L // 3. Význam referenda v politickém systému Estonska...227 // 4. Referendum 2003 o vstupu Estonska do EU...23( // 5. Průběh referenda a jeho výsledek...24( // 6. Závěr...241 // MAĎARSKO...jJ| // í - Úvod... // 2. Ustavněprávní vymezení referenda... // 3. Postavení a funkce referenda v maďarském politickém systému... I4 // 4. Referendum týkající se vstupu Maďarské republiky do Evropské unie 14g // 5. Závěr...]52 // Petr Vilímek // ČESKÁ REPUBLIKA...155 // 1- Úvod...155 // 2. Ústavněprávní vymezení referenda...156 // 3. Referendum v politickém systému ČR...157 // 4. Referendum o přistoupení ČR do EU...160 // 5. Závěr...169 // Jaromír Sedlár // SLOVENSKÁ REPUBLIKA...177 // 1. Úvod...177 // 2. Ústavne právne vymedzenie referenda...178 // 3. Postavenie a funkcia referenda v politickom systéme Slovenskej republiky... 180 // 4. Referendum o vstupe Slovenskej republiky
do Európskej únie...183 // 5. Záver...190 // Petra Kuchyňková // LITVA...197 // 1. Úvod...197 // 2. Ústavní zakotvení referenda...200 // 3. Význam institutu referenda v politickém systému Litvy...205 // 4. Referendum 2003 o vstupu Litvy do EU...207 // 5. Průběh vlastního referenda a jeho výsledky...215 // 6. Závěr...217 // Petra Kuchyňková // ESTONSKO...222 // 1. Úvod...222 // 2. Ústavněprávní vymezení referenda...224 // 3. Význam referenda v politickém systému Estonska...227 // 4. Referendum 2003 o vstupu Estonska do EU...230 // 5. Průběh referenda a jeho výsledek...240 // 6. Závěr...241 // LOTYŠSKO...249 // 1. Úvod...249 // 2. Ústavní zakotvení institutu referenda...251 // 3. Význam referenda v politickém systému Lotyšska...255 // 4. Referendum 2003 o vstupu Lotyšska do Evropské unie...258 // 5. Průběh referenda a jeho výsledek...265 // 6. Závěr...268 // Lenka Vohralíková // SLOVINSKO...275 // 1. Úvod...275 // 2. Ústavněprávní vymezení referenda...276 // 3. Postavení a funkce referenda v politickém systému...278 // 4. Referendum týkající se vstupu do EU...280 // 5. Závěr...287 // Lenka VohralIková // MALTA...291 // 1. Úvod...291 // 2. Ústavněprávní vymezení referenda - Zákon o referendu...292 // 3. Postavení a funkce referenda v politickém systému...293 // 4. Referendum o vstupu do EU...295 // 5. Závěr...303 // SEZNAM ZKRATEK // 306

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC