Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
V Praze : Slovart, 2007
144 s. : barev. il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7209-870-5 (váz.)
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000028521
OBSAH // Úvod // Jak pracovat s touto knižkou Jak hodnotit vlastní výtvory // 6 // 10 // 11 // KAPITOLA 1 // HLEDÁ SE INSPIRACE // KAPITOLA 2 // MÓDNÍ ILUSTRACE // Inspirační set: Kde začít 14 // Lekce 1: Návštěva muzea 16 // Lekce 2: Zkoumáme architekturu 20 // Inspirační set: Neznámé známé 24 // Lekce 3: Náladové nástěnky 26 // Lekce 4: Indické tradice 30 // Lekce 5: Umění a grafika 34 // Inspirační set: // Z malých detailů velké nápady 38 // Lekce 6: Navrhujeme látky 40 // Lekce 7: Začínáme s výšivkou 44 // Inspirační set: Proporce lidského těla 50 // Lekce 8: // Procvičujeme kreslení postavy 52 // Inspirační set: // Experimenty s různými technikami 56 // Lekce 9: // Kreslíme podle živého modelu 58 // Lekce 10: Možnosti koláže 62 // Lekce 11: // Kreslíme podle vlastního šatníku 66 // Lekce 12: Nejen pastelkou 70 // Inspirační set: Kompozice stránky 74 // Lekce 13: Kreslíme výrazné vzory 76 // KAPITOLA K // NEJDŘÍV PLÁNUJTE, PAK NAVRHUJTE // Inspirační set: // Tvoříme ucelenou kolekci 82 // Lekce 14: Drahocenné hrubé skici 84 // Lekce 15: Plánujeme modelovou řadu 88 Inspirační se:t // Navrhujeme na zakázku 92 // Lekce 16: Zaostřeno na zákazníka 94 // Lekce 17: Účel, sezóna, cena 98 // Inspirační set: Barva a látka 102 // Lekce 18: Barevné palety 104 // Lekce 19: Členění látky 108 // KAPITOLA 4 // SDĚLTE SVOU VIZI // Inspirační set: // Komunikace a srozumitelnost 114 // Lekce 20:
Pracovní nákresy 116 // Lekce 21: Portfolio s hotovými oděvy 120 // Inspirační set: // Prezentujeme svou práci 124 // Lekce 22: // Praktické rady pro prezentaci 126 // Lekce 23: Volíme styl prezentace 130 // Lekce 24: // Prezentujeme efektně i efektivně 134 // Tulo knihu, kterou nakladatel vydal jako paperback, lze prodávat pouze pod podmínkou, že žádný její výtisk nebude dále komerčně ani jinak šířen, dán do dalšího prodeje či do pronájmu nebo jinak uveden do oběhu bez předchozího souhlasu nakladatele v jiné formě vazby či s jinou obálkou, než s jakou byla kniha vydána. Tuto podmínku, včetně předchozího slovního vyjádření, musí spňovat i její následní kupci. // First published in United Kingdom in 2003 by Thames 8 Hudson Ltd, // 181A High Holborn, London WC1V 7QX // © 2003 Quarto Publishing pic // Czech editon © 2007 Nakladatelství Slovart, s.r.o. // Translation © 2006 CLOWN CZ (Patricie Frecerová) // Z anglického originálu Fashion Design Drawing Course vydaného nakladatelstvím Thames 8 Hudson v Londýně v roce 2003 přeložila Patricie Frecerová Vydalo Nakladatelství Slovart, s.r.o., v Praze roku 2007 // Odpovědná redaktorka Jana Dudová Editor Jan Pavel // Sazbu zhotovil ALIAS PRESS, s. r. o., Bratislava Vytištěno v Číně // Všechna práva vyhrazena. // Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému či šířena jakýmkoli způsobem: elektronicky, mechanicky,
kopírováním, nahráváním či jinak - bez předchozího písemného svolení majitelů autorských práv. // ISBN 978-80-7209-870-5 // 10987654321 // www.slovart.cz // Užitečné informace o módě 138 // Slovníček pojmů 141 // Rejstřík 142 // Poděkování 144

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC