Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2002
468 s. : mapa ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7021-508-9 (váz.)
Dějiny Evropy
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 447-456, bibliografické odkazy a rejstřík
000028575
Chronologie hlavních událostí 1598-1700 ...11 // Poděkování ... 23 // Úvod ...25 // Mapy ...30 // 1] TŘICETILETÁ VÁLKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ ...33 // Střední Evropa před rokem 1618 ...34 // České země a Rýn (1617-1628) ...38 // Kristián IV., Gustav Adolf a Valdštejn (1625-1630) ...43 // Gustav Adolf a velkolepé švédské plány (1629-1634) ...47 // Prchavý mír (1634-1648) ...51 // Důsledky války a míru ...53 // 2] POSTAVENÍ VLÁD VE VÁLEČNÉ EVROPĚ ...61 // Válka a vybírání daní ...65 // Obnovená monarchie a hugenoti ve Francii ...68 // Nepostradatelný první ministr: Richelieu a Ludvík XIII ...72 // Napětí a vzpoury ve Francii ve třicátých letech ...74 // Kastílie a španělský systém ...78 // Olivares: sjednocení, nebo rozpad? ...80 // Švédsko a hrozba pro říši ...85 // Kristián IV. a „volený absolutismus“ v Dánsku ...90 // Koruna a parlament v Anglii ...94 // Karel I. a konec politiky konsensu ...97 // Skotsko a dlouhý parlament ...102 // 3] ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ...108 // Obyvatelstvo a zásobování potravinami ...109 // Demografické důsledky epidemií ...116 // Dopady války ...120 // Ceny a mzdy ...122 // Rodina ...124 // Zaměstnání a rozdělení bohatství ...128 // Stěhování a změny společenského postavení ...131 // 4] PODNIKÁNÍ A ZISK ...134 // Finance ...137 // Průmysl a obchod ...139 // Oblasti evropského hospodářství: Recese ve Středomoří ...142 // Vzestup severozápadu ...146 // Hranice na východě ...152 // Ekonomika před průmyslovou revolucí: Západ a Osmanská říše ... 155 //
5] SKLADBA SPOLEČNOSTI: // ŠLECHTA A DRŽITELÉ ÚŘADŮ ...160 // Tradice a šlechtictví ...162 // „Krize aristokracie“ ...167 // Francouzská šlechta a koruna ...170 // Povyšování do šlechtického stavu a prodej úřadů na západé..173 // Obchod s tituly v Kastílii a Anglii ...177 // Šlechta ve státních službách ve střední a severní Evropě ...180 // Polské a ruské elity ...184 // 6] STRUKTURA SPOLEČNOSTI: ŽIVOT VE MĚSTÉ ...187 // Menší města ...191 // Větší města ...196 // Hlavní města ...200 // Městská chudina ...202 // Povstání a zločinnost ...206 // Dobročinnost ve prospěch městské chudiny ...211 // Oficiální podpora městské chudiny ...214 // 7] NEPOKOJE A VZPOURY, OBČANSKÁ VÁLKA A „KRIZE SEDMNÁCTÉHO STOLETÍ“ ...220 // Svoboda, nebo šlechtická anarchie: Polsko a východ ...224 // Městské vzpoury a odtržení provincií: Španělsko a jeho území // ve čtyřicátých letech ...229 // Frondy: ohrožení absolutismu? ...232 // Anglické občanské války a Skotsko ...237 // Revoluce a hledání stability v Anglii ...242 // Nenásilné „krize“ ve skandinávských královstvích ...248 // Vznik a zánik republikánství ve Spojených nizozemských provinciích ...252 // 8] STRUKTURA SPOLEČNOSTI: ROLNÍK A FEUDÁL ...256 // Nevolnictví v Rusku ...261 // Podmínky ve středovýchodní Evropě ...264 // Podnikatelské využití půdy ve střední a západní Evropě ... 267 // / Tržné orientované zemědělství v Nizozemsku a v Anglii ...271 // Rolník, nevolník a pachtýř v západní Evropě ...274 // Selská povstání a zásahy státu ...279 //
9] VÍRA, MENTALITÉS, POZNÁNÍ A TIŠTĚNÉ SLOVO ...286 // Hon na čarodějnice ...» ... 289 // Zápas o lidského ducha ...294 // Tištěné slovo ...303 // Skepticismus, Galileo a rozpínající se vesmír ...307 // Věda a společenství vzdělanců ...312 // Hledání dokonalého způsobu vlády ...316 // 10] UMĚNÍ, HODNOTA TVOŘIVOSTI // A HONORÁŘE ZA VYSTOUPENÍ ...323 // Lidová kultura ...326 // Církevní hudba a městská veřejnost ...329 // Výtvarné umění a katolická církev v Římě ...333 // Budovy a symboly ...’ ...340 // Prostředí knížecích a královských dvorů ...345 // Veřejný patronát a oceňování umění ...352 // 11] ABSOLUTISMUS A OBNOVENÍ POŘÁDKU // PO ROCE 1660 ... 358 // Omezenost ústřední vlády ...360 // Státní regulace obchodu a průmyslu ...365 // Vojenská moc a daňové zatížení v habsburských zemích // a ve Francii ...370 // Restrukturalizace v Braniborsku, Prusku a Švédsku ...373 // „Politický národ“ a stuartovská monarchie v letech 1660-1688 ... 378 Absolutismus a náboženská politika ...384 // 12] VLÁDA A KONFLIKT NA KONCI SEDMNÁCTÉHO // STOLETÍ ...390 // Ludvík XIV. a mezinárodní konflikt v Evropě po roce 1660 ...391 // Obchodní rivalita v Evropě a zámoří ...396 // Vnitřní opozice a státní monopol násilí ...401 // Charakter moci a světský stát ...406 // Ustupující východní hranice: Rusko ...411 // Závěr ...415 // Poznámky ...421 // Výběrová bibliografie ...447 // Výběrový rejstřík ...457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC