Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2001
395 s. : mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-469-4 (váz.)
Dějiny Evropy
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 367-388 a rejstřík
000028577
Obsah // Seznam map ... 10 // Seznam obrazových schémat a tabulek ... 10 // Několik chronologických mezníků 1500-1599 ... 11 // Nejdůležitější evropští vládci v šestnáctém století ... 22 // Úvod ... 27 // PODOBA STOLETÍ: EXPANZE A KONFLIKT ... 29 // Témata, chronologie, regiony ... 29 // Expanze a konflikt v období 1500-1598: století Španělska ... 34 // část I. Svět ... 41 // 1] MOC PÁNŮ ... 43 // Hmotný život ... 43 // Šlechtičtí velkostatkáři ve východní Evropě ... 50 // Páni a poddaní v reformačním Německu ... 52 // Panská vláda na západě: ekonomická, politická, kulturní ... 55 // 2] PŘÍZNAKY EXPANZE ... 62 // Soudobé náhledy ... 62 // Nové obzory ... 63 // Lidé a peníze ... 75 // 3] FORMOVÁNÍ STÁTNOSTI ... 82 // Překážky: univerzalismus a lokalismus ... 82 // Teorie státu ... 87 // Sebeprosazení a boj: síla, přízeň a víra ... 93 // 4] MĚSTA A MĚŠŤANÉ ... 105 // Model městské expanze ... 105 // Konjunkturní města ... 109 // Hlavní města ... 115 // Náboženská střediska ... 121 // ČÁST II. Slovo ... 127 // 5] NOVÉ DIMENZE ... 129 // Humanismus a jeho důsledky ... 129 // Humanismus a antropocentrismus ... 137 // Člověk jako střed světa ... 139 // Humanismus, vzdělání a knihtisk ... 145 // 6] ROZKLAP MNIŠSTVÍ ... 150 // Reformace v historickém myšlení ... 150 // „S římským stolcem je konec“ ... 154 // Rozpad klášterního života ... 160 // Posvěcení manželství ... 164 // 7] JAK SE ŠÍŘILO SLOVO ... 170 // Misie ... 170 // Luteránská zvěst ... 171 // Predestinace a puritanismus ... 174 // Od Kalvína ke kalvinismu ... 183 // 8] VÍTĚZSTVÍ OBRAZU ... 194 // Katolická ofenzíva ... 194 // Charakter španělského katolicismu ... 196 // Jezuitský puritanismus ... 201 // Tridentský katolicismus ... 206 // část III. Meč ... 217 // 9] OBĚTI ... 219 // Spektrum násilí ... 219 // Kacíři nebo psanci? ... 221 // Obětní beránci ... 233/
10] HABSBURKOVÉ A ROD VALOIS ... 240 // Dynastická síť ... 240 // Soumrak Itálie (1494-1530) ... 244 // „Zvůle války“ ... 256 // Pat se prohlubuje (1536-1559) ... 261 // 11] KŘESŤANÉ A TURCI ... 265 // „Ve stínu půlměsíce“ ... 265 // Anatomie osmanské moci ... 267 // Stín se prodlužuje ... 273 // Stín stěžně ... 285 // 12] KATOLÍCI A PROTESTANTI ... 290 // Náboženství, svrchovanost a shoda ... 290 // Luteránství a odboj: 1521-1555 ... 296 // Rozvrat Skotska a Francie ... 305 // Závěr ... 319 // KONEC STOLETÍ ... 321 // Španělská tragédie ... 321 // Ohlédnutí a pohled do budoucna ... 329 // Poznámky ... 331 // Zkratky použité v poznámkách a v seznamu literatury ... 366 // Seznam literatury ... 367 // Rejstřík ... 389 // Ediční poznámka ... 395 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC