Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Praha : ASPI, 2004
167 s.

objednat
ISBN 80-86395-96-0 (brož.)
Obsahuje rejstřík, anglické resumé
Bibliografie: s. 163-165
Evropská unie - vzdělávání - přehledy
Vzdělávání - Evropská unie - příručky
000028766
Seznam zkratek 12 // Úvod 13 // 1 TEORIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 15 // 1.1 Vymezení vzdělávací politiky 15 // 1.2 Nástroje vzdělávací politiky 18 // 1.3 Subjekty vzdělávací politiky 20 // 1.4 Principy vzdělávací politiky 23 // 2 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 25 // 2.1 Instituce a organizace EU působící v oblasti vzdělávací // politiky 29 // 3 DOKUMENTY EU VE VZDĚLÁVACÍ POLITICE 31 // 4 PROGRAMY EU NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ 37 // 4.1 Socrates 37 // 4.1.1 Comenius 38 // 4.1.2 Erasmus 41 // 4.1.3 Grundtvig 42 // 4.1.4 Lingua 43 // 4.1.5 Minerva 44 // 4.1.6 Průzkum a inovace 45 // 4.1.7 Společné akce 45 // 4.1.8 Doplňkové aktivity 45 // 4.2 Leonardo da Vinci 45 // 4.3 Mládež 47 // 5 ČLENSKÉ STÁTY EU 49 // 5.1 Belgie 49 // I. Stručná charakteristika země 49 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 50 // 5 // III. Řízení a financování školství 50 // IV. Struktura školského systému 51 // 1 Předškolní výchova 52 // 2 Primární školství 52 // 3 Střední vzdělávání 53 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 54 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 54 // 5.1 Univerzitní vzdělávání 54 // 5.2 Neuniverzitní vzdělávání 55 // 6 Vzdělávání učitelů 55 // 7 Vzdělávání dospělých 55 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 56 // 5.2 Dánsko 57 // I. Stručná charakteristika země 57 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 57 // III. Řízení a financování školství 58 // IV. Struktura školského systému 59 // 1 Předškolní výchova 59 // 2 Základní a nižší střední vzdělávání 59 // 3 Vyšší střední vzdělávání 60 // 3.1 Školy poskytující vyšší střední všeobecné vzdělání 60 // 3.2 Vyšší střední odborné školy 61 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 61 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 62 // 6 Vzdělávání učitelů 63 // 7 Vzdělávání dospělých 64 //
V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 64 // 5.3 Finsko 65 // I. Stručná charakteristika země 65 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 66 // III. Řízení a financování školství 67 // IV. Struktura školského systému 67 // 1 Předškolní výchova 68 // 2 Základní vzdělávání 68 // 3 Střední vzdělávání 69 // 3.1 Střední všeobecně vzdělávací škola 69 // 3.2 Odborné vzdělávání 69 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 70 // 6 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 71 // 6 Vzdělávání učitelů 71 // 7 Vzdělávání dospělých 72 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 72 // 5.4 Francie 74 // I. Stručná charakteristika země 74 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 74 // III. Řízení a financování školství 75 // IV. Struktura školského systému 76 // 1 Předškolní výchova 76 // 2 Základní vzdělávání 77 // 3 Střední vzdělávání 77 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 78 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 79 // 6 Vzdělávání učitelů 79 // 7 Vzdělávání dospělých 80 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 80 // 5.5 Irsko 81 // I. Stručná charakteristika země 81 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 81 // III. Řízení a financování školství 82 // IV. Struktura školského systému 83 // 1 Předškolní výchova 84 // 2 Základní vzdělávání 84 // 3 Střední vzdělávání 84 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 85 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 85 // 6 Vzdělávání učitelů 86 // 7 Vzdělávání dospělých 87 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 87 // 5.6 Itálie 88 // I. Stručná charakteristika země 88 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 89 // III. Řízení a financování školství 90 //
IV. Struktura školského systému 91 // 1 Předškolní výchova 91 // 2 Základní vzdělávání 91 // 7 // 3 Střední vzdělávání 92 // 3.1 Nižší střední škola 92 // 3.2 Vyšší střední škola 92 // 3.2.1 Lyceum 92 // 3.2.2 Vyšší střední odborná škola 92 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 93 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 93 // 6 Vzdělávání učitelů 93 // 7 Vzdělávání dospělých 94 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 94 // 5.7 Lucembursko 95 // I. Stručná charakteristika země 95 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 95 // III. Řízení a financování školství 96 // IV. Struktura školského systému 97 // 1 Předškolní výchova 97 // 2 Základní vzdělávání 97 // 3 Střední vzdělávání 98 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 98 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 98 // 6 Vzdělávání učitelů 99 // 7 Vzdělávání dospělých 99 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 99 // 5.8 Německo 100 // I. Stručná charakteristika země 100 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 100 // III. Řízení a financování školství 101 // IV. Struktura školského systému 102 // 1 Předškolní výchova 102 // 2 Základní vzdělávání 103 // 3 Střední vzdělávání 103 // 3.1 Střední všeobecně vzdělávací školy 103 // 3.2 Školy připravující na povolání 104 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 105 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 105 // 6 Vzdělávání učitelů 106 // 7 Vzdělávání dospělých 106 //
V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 107 // 8 // 5.9 Nizozemsko 108 // 1. Stručná charakteristika země 108 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 108 // III. Řízení a financování školství 109 // IV. Struktura školského systému 110 // 1 Předškolní výchova 110 // 2 Základní vzdělávání 111 // 3 Střední vzdělávání 111 // 4 Odborné vzdělávání 112 // 5 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 112 // 6 Vysokoškolské vzdělávání 113 // 7 Vzdělávání učitelů 113 // 8 Vzdělávání dospělých 114 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 114 // 5.10 Portugalsko 116 // I. Stručná charakteristika země 116 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 116 // III. Řízení a financování školství 117 // IV. Struktura školského systému 118 // 1 Předškolní výchova 118 // 2 Základní vzdělávání 118 // 3 Střední vzdělávání 119 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 119 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 119 // 6 Vzdělávání učitelů 120 // 7 Vzdělávání dospělých 120 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 120 // 5.11 Rakousko 122 // I. Stručná charakteristika země 122 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 123 // III. Řízení a financování školství 123 // IV. Struktura školského systému 124 // 1 Předškolní výchova 124 // 2 Základní vzdělávání 124 // 3 Střední vzdělávání 125 // 3.1 Střední školství - 1. cyklus 125 // 3.2 Střední školství - 2. cyklus 125 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 127 // 9 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 127 // 6 Vzdělávání učitelů 128 // 7 Vzdělávání dospělých 128 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 129 // 5.12 Řecko 130 // I. Stručná charakteristika země 130 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 130 //
III. Řízení a financování školství 131 // IV. Struktura školského systému 132 // 1 Předškolní výchova 132 // 2 Základní vzdělávání 133 // 3 Střední vzdělávání 133 // 3.1 Gymnázium - nižší sekundární vzdělávání 133 // 3.2 Lycea a školy pro technická a odborná povolání - // vyšší sekundární vzdělávání 133 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 134 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 134 // 6 Vzdělávání učitelů 134 // 7 Vzdělávání dospělých 135 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 135 // 5.13 Španělsko 136 // I. Stručná charakteristika země 136 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 137 // III. Řízení a financování školství 137 // IV. Struktura školského systému 139 // 1 Předškolní výchova 139 // 2 Základní vzdělávání 139 // 3 Střední vzdělávání 140 // 3.1 Povinné střední vzdělávání 140 // 3.2 Vyšší střední vzdělávání (Bachillerato) 140 // 3.3 Odborná příprava 140 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 141 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 141 // 6 Vzdělávání učitelů 141 // 7 Vzdělávání dospělých 141 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 142 // 10 // 5.14 Švédsko 143 // I. Stručná charakteristika zemč 143 // ?. Cíle a principy vzdělávacího systému 143 // III. Řízení a financování školství 144 // IV. Struktura školského systému 144 // 1 Předškolní výchova 145 // 2 Základní vzdělávání 145 // 3 Střední vzdělávání 146 // 4 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 146 // 5 Vysokoškolské vzdělávání 146 // 6 Vzdělávání učitelů 147 // 7 Vzdělávání dospělých 147 // V Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 148 //
5.15 Velká Británie 149 // I. Stručná charakteristika země 149 // II. Cíle a principy vzdělávacího systému 149 // III. Řízení a financování školství 151 // IV. Struktura školského systému 152 // 1 Předškolní výchova 152 // 2 Základní vzdělávání 152 // 3 Střední vzdělávání 152 // 4 Odborné školství 153 // 5 Speciální výchova a vzdělávání dětí a mládeže 154 // 6 Vysokoškolské vzdělávání 155 // 7 Vzdělávání učitelů 156 // 8 Vzdělávání dospělých 156 // V. Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 157 // Závěr 158 // English Summary 162 // Literatura 163 // Rejstřík 166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC