Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Občanský institut, 1992

objednat
ISBN 80-900190-1-3
000028817
Rekat.
Obsah // Předmluva k pražskému vydání ? // Úvod: Kapitalismus, socialismus a náboženství - // studie o duchovním bohatství národů 13 // 1 Historické úspěchy demokratického kapitalismu 16 // 2 Od praxe ? teorii 18 // Část prvá: Ideál demokratického kapitalismu 29 // I Co je to demokratický kapitalismus? 30 // II Pluralismus 46 // 1 Jednotící řád 46 // 2 Nejen svobodným podnikáním ... 52 // 3 Pluralismus v politice 54 // 4 Pokus o christianizaci systému 63 // III Emergenmí pravděpodobnost 67 // IV Hřích 77 // 1 Svoboda a hřích 78 // 2 Doktrína neúmyslných následku 83 // 3 Ctnostné aspekty osobních zájmu 87 // V Prozřetelnost a praktická moudrost 91 // 1 Čas a inteligence 92 // 2 Trh 98 // 3 Neviditelná ruka? 107 // 4 Zisk a obchodní etika 109 // 5 Společnost "nulového součtu" 115 // VI Společenství 121 // 1 Zapomenutá teorie 122 // 2 Společenství v praxi 127 // VII Společenský jedinec 135 // 1 "Anglosaský problém" 136 // 2 Útok proti buržoazii 141 // VIII Rodina 147 // 1 Ekonomický řád 151 // 2 Politický řád 154 // 3 Morálně kulturní řád 156 // IX Nepřetržitá revoluce 161 // 1 Politický Systém 162 // 2 Ekonomický systém 164 // 3 Morálně kulturní systém 171 // Část druhá: Soumrak socialismu 177 // X Transformace socialismu 178 // XI Duchovní povýšenost socialismu 185 // 1 Kde se stala chyba? 185 // 2 Definice na základě protikladu 190 // 3 Od ekonomiky ? politice 195 // 4 Užitečnost bohatých 198
// XII Distribuce příjmů a rasový problém 203 // 1 Distribuce příjmů 203 // 2 Ekonomické postavení černochů 206 // XIII Nadnárodní korporace 213 // Část třetí: Teologie ekonomiky 225 // XTV Katolická antikapitalistická tradice 226 // 1 Teologie ekonomiky 226 // 2 Předsudky proti demokratickému kapitalismu 229 // XV Křesťanský socialismus v Evropě 236 // 1 Historický vývoj 236 // 2 Křesťanský socialismus v Evropě 239 // 3 Moltmannova ekonomika 244 // 4 Moltmannův "socialismus" 250 // XVI Kdo je vinen bídou třetího světa? 255 // 1 Jsou rozvinuté země příčinou chudoby? 256 // 2 Římskokatolická ekonomika 258 // 3 Centrum a periferie 264 // XVII Teologie osvobození 269 // XVIII Teologie rozvoje: Latinská Amerika 279 // 1 Závislost? 280 // 2 Úspěchy Latinské Ameriky 287 // 3 Neúspěchy Latinské Ameriky 289 // 4 Crux 291 // XIX Od marxismu ? demokratickému kapitalismu 295 // 1 Raná léta 296 // 2 Poučen zkušenostmi 298 // 3 "Demokratická kultura kapitalismu" 304 // 4 Selhání demokratického socialismu 308 // XX Teologie demokratického kapitalismu 312 // 1 Důležitost ideálů 313 // 2 Šest teologických doktrín 315 // 3 Před soudem Božím 336 // Odkazy 339 // Poděkování 389 // Doslov ? vydání z r. 1991 391 // Rejstřík // 415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC