Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Karolinum, 2003
251 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-246-0409-4 (brož.)
Přeloženo z francouzština
Obsahuje mapky, předmluvu, poznámku, místopisný a jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 241-242
Evropa - dějiny - pojednání
Evropanství - vývoj - pojednání
000028819
Obsah // Předmluva --- 5 // PRVNÍ ČÁST // MÁ EVROPA DĚJINY? ... 7 // Euroskeptičtí historiografove ---—...— 9 // Rytíři evropské historiografie ... 4 // Několik metodických zásad ... 4 // DRUHÁ ČÁST // POČÁTKY ... 27 // I. Mýtus a dějiny ...».. 31 // Řecký etymologický mýtus _ ___ 33 // Středověké rodopisné mýty --- 38 // Vědecký mýtus o původním národu ___ 43 // II. Kořeny ... 49 // Athény ~ --- ---— - 53 // Řím ... 57 // Jeruzalém ---— 59 // III. Zapouštění kořenů ---—__ 63 // Od římské říše ? barbarským státům --- 64 // Konec velkých migrací a zapouštění kořenů v prostoru ---— 70 // Kořeny se zapouštějí i vytrhávají ___ 76 // 249 // OBSAH // IV. Evropský prostor ___ 85 // Otevřený přístup ? moři ___— 86 // Hustota, rozmanitost, vzájemné doplňování ___ 93 // Město a evropský prostorový systém ---— 96 // TŘETÍ ČÁST ZÁKLADY // EVROPA A KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST___101 // I. Christianizace Evropy --- 105 // Evropský prostor předkřesťanského období: // rozmanitost i jednolitost ---— 107 // Etapy christianizace Evropy ---—... 109 // Christianizace coby základ evropské identity --- 121 // II. Křesťanská civilizace ___ 131 // Křesťané a ti ,jiní“ --- w // ’ Pevná církevní organizace --- 144 // Život křesťana ... 149 // Stejné hodnoty a myšlení, // od antického odkazu ke křesťanství ___ 166 // III. Říše na Východě a na Západě ... 173
Tři zdroje politického uspořádání středověké Evropy --- 176 // Přežívání imperiálního římsko-křesťanského modelu // a jeho proměny ___ 179 // Politické ztroskotání římsko-křesťanské univerzality --- 203 // IV. Pevnost a dynamika // evropských středověkých společností ... 217 // Obyvatelstvo Evropy, od přirozeného vývoje // ke kulturní dynamice ---—... 218 // Vytváření zemědělské struktury hospodářství // a aristokratizace společnosti ___ 223 // Město, hnací síla rozvoje středověké společnosti --- 229 // Poznámka autorů ... 239 // Bibliografie ___ 241 // Místopisný rejstřík ... 243 // J menný rej střik ___ 246 // 250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC