Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(4.3) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2005
479 s. : mapy, geneal. tabulky ; 21 cm

ISBN 80-7021-660-3 (váz.)
Dějiny Evropy
angličtina
angličtina
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 456-466, bibliografické odkazy a rejstřík
000028895
Chronologický přehled nejdůležitějších událostí ... 10 // Předmluva k prvnímu vydání... 21 // Předmluva k druhému vydání... 24 // Úvod... 25 // 1] CÍSAŘOVÉ, KTEŘÍ ŘEŠILI PROBLÉMY // Dynamická doba: říše římská, 235-285 ... 29 // Diokleciánova vláda, 285-305 ... 36 // 2] KONSTANTINOVA DOBA // Imperiálni rivalové, 305-312 ... 43 // Císař a jeho nové náboženství... 44 // Konstantinovi dědicové, 324 -350 ... 51 // 3] POHRANIČNÍ A OBČANSKÉ VÁLKY, 350-395 // Obrana impéria, 350-361 ... 57 // Zpátečnický rebel: císař Julián, 361-363 ... 62 // Vnitřní konflikty, 363-395 ... 67 // 4] BITVA U HADRIAN O POLE A VYPLENĚNÍ ŘÍMA // Příchod Hunů ... 72 // Góti a říše římská, 376-395 ... 76 // Stilicho nebo Honorius? Konflikt dvou strategií, 395-410 ... 79 // 5] ROZDĚLENÉ MĚSTO: // KŘESŤANSKÁ CÍRKEV, 300-460 // Křesťanství a impérium ... 85 // Petrovo prvenství ... 91 // Vzestup monasticismu... 97 // 61 VYMIZENÍ ARMÁDY // Zmenšování západní části říše, 410-454 ... 101 // Vék vojenských diktátorů, 455-480 ... 107 // Pád Říma? ...116 // 18] Obsah // 7] NOVÁ KRÁLOVSTVÍ // Vojevůdci a králové...119 // Theoderich a ostrogótské království v Itálii...123 // Chlodvík ...129 // 8] SOUMRAK ZÁPADU, 518-568 // Předehra: Konstantinopol a Řím...133 // Justinián I. a Afrika, období 527-523 ... 137 // Italské války 535-553 ... 144 //
9] KONSTANTINOPOL, PERSIE A ARABOVÉ // Římská říše a Irán...149 // Islám a arabské výboje...156 // 10] ZAHÁLČIVÍ A ÚPADKOVÍ KRÁLOVÉ // Vizigótské Španělsko v letech 589 až 711...165 // Merovejská Galie v letech 511 až 687 ... 172 // 11] ZROZENÍ BRITÁNIE // Vládci-zakladatelé, 410-597 ... 183 // Křesťanská království, 598-685 ... 188 // Mercijská hegemonie, 633-874 ... 194 // 12] ÚSPĚCHY LANGOBARDŮ, 540-712 // Získání Itálie, 540-572 ...203 // Vévodové a králové, 572-584 ... 207 // Království Langobardů, 584-712 ... 213 // 13] ODDĚLENÍ VÝCHODU A ZÁPADU // Přežívání kulturní jednoty ...222 // Obrazoborectví: rozkol na Východě...226 // Řím mezi Konstantinopolí a Francií ...231 // 14] MNIŠI A MISIONÁŘI // Řeholnictví na Západě: Augustin a Řehoř Veliký...237 // Utváření irské církve ...241 // Šíření slova Božího...248 // 15] VSTŘÍC NOVÉMU IMPÉRIU NA ZÁPADĚ, 714-800 // Karel Martell („Kladivo“)...260 // Pipin „Krátký“...268 // Karel „Veliký“...275 // Obsah [9] // 16] NOVÝ KONSTANTIN // Význam císařství...286 // Mechanismus vlády...292 // Ideologický program ...294 // 17] HRANIČÍCÍ SPOLEČNOSTI: // KŘESŤANSKÉ ŠPANĚLSKO, 711-1037 // Křesťané z al-Andalusii...301 // Království severního Španělska, cca 718-910...305 // Království leónské a krajina kastilská, 910-1037 ...312 //
18] NEJEDNOTNOST KRÁLŮ // Kroniky ve věku válek ...319 // Vláda Ludvíka I. Pobožného, 814-840 ...322 // Západní králové a císařové, 840-911 ...333 // 19] PUSTOŠENÍ POHANŮ // Obchodníci a nájezdníci...345 // Vikingové a francká říše...350 // Vikingové a anglosaská království ...357 // Konverze a expanze...362 // 20] OTONSKÁ ÉRA // Italské problémy, 875-961 ...366 // Německo: království a knížectví, 911-962 ...370 // Německo, Řim a Konstantinopol, 962-983 ...377 // Ota III. (983-1002) a evropská expanze směrem na východ...381 // Poznámky ...393 // Zkratky...455 // Literatura...456 // Rejstřík...467 // Ediční poznámka ...479
(OCoLC)85140879
cnb001528744

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC