Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.5) Půjčeno:37x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2005
407 s., 16, 32 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 27 cm

objednat
ISBN 80-200-1331-8 (váz.)
ISBN 978-80-200-1621-8 (dotisk ; váz.)
Dotisk r. 2008
Obsahuje ilustrace, rejstřík českých jmen, rejstřík latinských jmen, věcný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 367-376
Etologie - pojednání
Živočichové - chování - stati a fotografie
000029028
5 // Obsah // Úvodem ...13 // 1/ ETOLOGIE A HISTORIE JEJÍHO VZNIKU...19 // 2/ ZÁKLADNÍ PRVKY CHOVÁNÍ...45 // 2.1 Vztahy mezi přicházejícími podněty a vycházejícími reakcemi ..45 // 2.2 Kategorie pohybových projevů ...49 // 2.2.1 Reflexy...49 // 2.2.2 Vrozené vzorce chování ...50 // 2.2.3 Taxie...52 // 2.2.4 Zvláštní typy pohybových aktivit...52 // 2.3 Motivace, vnitřní a vnější podněty...53 // 2.3.1 Vnější podněty a jejich filtrace...56 // 2.3.2 Spouštěcí mechanismy...59 // 2.3.3 Klíčové podněty ...60 // 2.3.4 Spouštěče...60 // 2.3.5 Mezidruhové spouštěče...64 // 2.3.6 Nadnormální spouštěče ...66 // 2.3.7 Různá působnost vnějších podnětů ...67 // 2.4 Konfliktní chování ...67 // 2.4.1 Ambivalentní chování...69 // 2.4.2 Přeorientované chování ...69 // 2.4.3 Přeskokové chování...70 // 2.4.4 Představy o koordinaci chování...71 // 2.5 Stres...73 // 3/ VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A INTEGRACE CHOVÁNÍ...77 // 3.1 Úvod...77 // 3.2 Smyslové orgány a jejich význam...80 // 3.2.1 Zrak ...81 // 3.2.2 Mechanoreceptory...88 // 3.2.3 Sluch...91 // 3.2.4 Chemoreceptory: čich a chuť...98 // 3.2.5 Elektrické orgány a receptory...102 // 3.2.6 Magnetický smysl ...103 // 6 ETOLOGIE - BIOLOGIE CHOVÁNÍ ZVÍŘAT // 4/ NEUROETOLOGIE... // 4.1 Nervová soustava... // 4.1.1 Centrální nervová soustava členovců... // 4.1.2 Centrální nervová soustava obratlovců ... // 4.2 Neuroetologické metody... // 4.3 Centrální programy
chování... // 4.4 Humorální řízení... // 4.4.1 Úvod... // 4.4.2 Metody stanovení hladiny hormonů ... // 4.4.3 Humorální regulace sexuálního chování u samců // 4.4.4 Humorální regulace sexuálního chování u samic // 4.4.5 Vztahy mezi chováním a hormony... // 4.4.6 Stres ... // 4.4.7 Etologická endokrinológie... // 4.4.8 Vliv hormonů na ontogenezi chování ... // 4.4.9 Humorální regulace u hmyzu... // 107 // 107 // 109 // 109 // 115 // 117 // 120 // 120 // 121 // 122 // 123 // 124 // 125 // 126 // 129 // 130 // 5/ ONTOGENEZE CHOVÁNÍ...133 // 5.1 Je chování vrozené, nebo naučené?...133 // 5.1.1 Představy o vývoji chování...133 // 5.1.2 Názory na vrozené chování a jeho doklady ...136 // 5.2 Genetika chování...137 // 5.2.1 Šlechtění kmenů...137 // 5.2.2 Chování kříženců...138 // 5.2.3 Přírodní selekce...143 // 5.2.4 Chování a geny...143 // 5.3 Raspar-Hauserovy pokusy...144 // 5.4 Geneticky podmíněné chování...145 // 5.5 Embryonální ontogeneze a význam raných zkušeností ...146 // 5.6 Zrání projevů chování ...148 // 5.7 Učení...150 // 5.7.1 Fáze učení a druhově specifické dispozice ? učení ...151 // 5.7.2 Zvědavost a hra...153 // 5.7.3 Vtištění (imprinting)...157 // 6/ DRUHY UČENÍ A PAMĚŤ...163 // 6.1 Návyk (habituace)...164 // 6.2 Klasické podmiňování ...165 // 6.3 Operantní podmiňování - učení pokusem a omylem...166 // 6.4 Napodobování a přenos vyladění...170 // 6.5 Používání
nástrojů...171 // OBSAH 7 // 6.6 Učení vhledem...174 // 6.7 Tradice chování a předávání kulturních informací a zvyklostí...181 // 6.8 Paměť...183 // 7/ KOMUNIKACE ŽIVOČICHŮ...189 // 7.1 Vzájemné dorozumívání a typy signálů...189 // 7.2 Volba vhodných transportních kanálů, maskování ...190 // 7.3 Účinnost signálů ...191 // 7.4 Stimulace chování pomocí signálů...192 // 7.5 Evoluce signálů ...193 // 7.6 Pachové signály ...194 // 7.6.1 Pachové signály u bezobratlých...194 // 7.6.2 Pachové signály u obratlovců...196 // 7.7 Dotyková a vibrační komunikace...198 // 7.7.1 Dotyková komunikace...198 // 7.7.2 Vibrace ...198 // 7.8 Zvukové dorozumívání...199 // 7.8.1 Zvukové signály bezobratlých ...200 // 7.8.2 Zvukové signály obratlovců ...200 // 7.8.2.1 Zvukové signály ryb, žab a plazů...200 // 78.2.2 Zvukové signály ptáků...201 // 7.8.2.3 Zvukové signály savců...212 // 7.9 Optická komunikace...215 // 7.9.1 Optické signály členovců...216 // 7.9.2 Včelí tance ...218 // 7.9.3 Optické signály ryb, obojživelníků a plazů ...219 // 7.9.4 Optické signály ptáků ...220 // 7.9.5 Optické signály savců ...224 // 8/SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ ...231 // 8.1 Úvod a definice ...231 // 8.1.1 Analýza sociálního chování...231 // 8.1.2 Srovnání chování příbuzných druhů ve vztahu // ? ekologickým podmínkám...232 // 8.1.3 Optimalita a chování...233 // 8.1.4 Evolučně stabilní strategie...234 // 8.1.5 Příbuzenská
selekce a celková zdatnost ...234 // 8.1.6 Sociobiologie...236 // 8.2 Agresivní chování ...238 // 8.2.1 Biologický význam agresivity ...238 // 8.2.2 Hrozba a imponující chování...239 // 8.2.3 Podřízený postoj a usmiřovací chování...242 // 8 ETOLOGIE - BIOLOGIE CHOVÁNÍ ZVÍŘAT // 8.2.4 Teritoriální chování...242 // 8.2.4.1 Typy teritorií...243 // 5.2.4.2 Hranice teritorií a jejich značkování...245 // 8.2.4.3 Mezidruhová teritorialita ...249 // 8.2.5 Individuální vzdálenost ...249 // 8.2.6 Sociální hierarchie...251 // 8.2.7 Ritualizované souboje...252 // 8.2.8 Souboje vážného charakteru, zranění a usmrcení...255 // 8.2.9 Závěrečné poznámky ? vnitrodruhové agresivitě ...257 // 8.3 Živočišné společnosti ...258 // 8.3.1 Základní typy živočišných společností...259 // 8.3.2 Vznik sociálních skupin a mechanismy jejich soudržnosti ...260 // 8.3.3 Význam a výhody společností ...262 // 8.3.3.1 Ochrana před nepřítelem ...262 // 8.3.3.2 Usnadnění získání potravy...263 // 8.3.3.3 Rozmnožování ...263 // 8.3.3.4 Stavby a společné úkryty...264 // 8.3.3.5 Dělba práce...264 // 8.3.3.6 Zvyšování zdatnosti a altruismus ...265 // 9/ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ - NÁMLUVY...269 // 9.1 Biologický význam ...269 // 9.2 Funkce sexuálního chování...269 // 9.3 Vzájemné seznamování obou partnerů ...270 // 9.3.1 Optická lákadla...270 // 9.3.2 Akustické signály...274 // 9.3.3 Pachové lákání ...275 // 9.3.4 Lákání
partnera na dar...275 // 9.3.5 Výběr partnerů pomocí skupinového toku...276 // 9.4 Synchronizace ...278 // 9.5 Sexuální výběr...282 // 9.5.1 Velikost partnera ...282 // 9.5.2 Dary...282 // 9.5.3 Zpěv partnerů...284 // 9.5.4 Zbarvení partnera a výraznost svatebního šatu...284 // 9.5.5 Modely přírodní selekce...285 // 9.5.6 Zdravotní stav partnera...286 // 9.5.7 Nevýhody asymetrie ...286 // 9.5.8 Volba partnera pomocí MHC ...286 // 9.5.9 Volba partnera za omezených možností...287 // 9.5.10 Alternativní taktiky námluv...287 // 9.6 Kopulace...291 // OBSAH 9 // 9.7 Konkurence spermií...296 // 9.8 Formy heterosexuálních svazků...298 // 10/ PÉČE O POTOMSTVO - RODIČOVSKÉ CHOVÁNÍ ...305 // 10.1 Hlavní zákonitosti rodičovské péče ...305 // 10.1.1 K- a r-strategie...306 // 10.1.2 Rozdílné rodičovské investice z ekologických príčin...307 // 10.1.3 Rodičovské investice se zvyšují i s věkem...308 // 10.1.4 Význam kvalitních samců ...308 // 10.1.5 Velikost snůšky a vrhu ...309 // 10.1.6 Pohlaví a péče o potomstvo ...309 // 10.1.7 Přednost má vlastní potomstvo...310 // 10.1.8 Společný odchov mláďat...311 // 10.1.9 Konflikty mezi rodiči a mláďaty ...311 // 10.2 Hlavní úlohy rodičovské péče...312 // 10.2.1 Hnízda a úkryty pro odchov potomků...313 // 10.2.2 Péče o mláďata u bezobratlých ...317 // 10.2.3 Péče o potomstvo u ryb, obojživelníků a plazů...317 // 10.2.4 Péče o mláďata u ptáků...319 // 10.2.5 Péče
o potomstvo u savců...326 // 10.2.5.1 Péče o mláďata u ptakořitných...327 // 10.2.5.2 Péče o mláďata u vačnatců...328 // 10.2.5.3 Péče o mláďata u placentálních savců ...329 // 11/ DENNÍ PROGRAMY, JEJICH ZAJIŠŤOVÁNÍ A REGULACE...335 // 11.1 Komfortní chování...336 // 11.2 Termoregulační chování ...340 // 11.3 Pití ...344 // 11.4 Získávání potravy ...346 // 11.5 Časová regulace chování - biorytmy...352 // 11.6 Spánek...357 // 11.7 Ochrana před nepřítelem...360 // Doslov ... // Doporučená literatura . Rejstřík českých jmen . Rejstřík latinských jmen Věcný rejstřík ... // 365 // 367 // 377 // 389 // 398
cnb001528899

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC