Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2004
231 s. : il., plány ; 22 cm

ISBN 80-244-0920-8 (váz.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Obsahuje ilustrace, plány, bibliografické odkazy
Určeno pro studenty a odbornou veřejnost
Bibliografie na s. 223-231
Liturgie křesťanská - eucharistie - 1.-3. stol. - studie
000029101
Úvod...9 // 1 Církev Boží v Korintu (1 K 1,2)...11 // 1.1 „Hausgemeinde“...12 // 1.2 Předsedající shromáždění...14 // 1.3 „Církev v domě“ a „celá církev“...15 // 1.4 Význam „domácích církví“...16 // Exkurs 1 Olkoc- domus v antické kultuře...17 // Ejl Význam a struktura domu...18 // E,2 Domácí kult...19 // E[ 3 OÍkoc v Novém zákoně...20 // 2 Večeře Páně v Korintu...23 // 2.1 Průběh shromáždění...24 // 2.1.1 Hypotéza nesynchronního pořadí...27 // 2.1.2 Hypotéza synchronního pořadí...28 // 2.2 Vyhodnocení...32 // Exkurs 2 Pavlova iiapáôoou; v 1 K 11,23-25...32 // Ej 1 Literární druh Pavlova textu...34 // 3 Pavlova teologie a antropologie Večeře Páně...45 // 3.1 Společenství stolu...45 // 3.2 Pořadí kalich - chléb?...47 // 3.3 Co, či kdo je tělo Kristovo?...48 // 4 „Symposion“ v Korintu 53 i // 4.1 Eucharistie i zvěstování...53 i // 4.2 Průběh symposia...55 // 4.3 Prvky symposia...57 // 4.4 „Budování“ církve 59 ’ // 4.5 „Nezasvěcení“ a „nevěřící“ 60 i // 4.6 Zena ve shromáždění...60 i // 5 „Lámání chleba“ v lukášovských spisech...63 // 5.1 Sumář Sk 2,46...64 // 5.2 Sumář Sk 2,42...67 // 5.2.1 Apoštolské učení ... ...67 // 5.2.2 Společenství - Koivuvía...68 // 5 // 5.2.3 Lámání chleba ...69 // 5.2.4 Modlitby ...71 // 5.2.5 Závěr...72 //
5.3 „Lámání chleba“ v Troadě (Sk 20,7-12)...73 // 5.3.1 Doba shromáždění...73 // 5.3.2 Účastníci shromáždění...74 // 5.3.3 Místo shromáždění...74 // 5.3.4 Prvky shromáždění...74 // 6 Večeře Páně apoštolské doby...77 // 6.1 Společenství stolu s Ježíšem...77 // 6.2 Chrám - synagoga - dům...79 // 6.3 Prvky bohoslužby...81 // 6.4 Závěrečné hodnocení...86 // Exkurs 3 Jídelní kultura antického světa...87 // E31 Hostiny antických spolků...87 // E32 Hostina u Esejců...90 // Ej3 Terapeuté...92 // E34 Dům - prostor společného jídla...95 // E35 Základní potraviny ve stredomorské oblasti...97 // E. 5.1 Chléb...97 // E3 5.2 Přílohy...98 // E3 5.3 Víno...99 // E36 Průběh helénisticko-římské hostiny...100 // E3 6.1 Předkrm...101 // E3 6.2 Hlavní jídlo...102 // E3 6.3 Zákusek...105 // E3 6.4 Symposion...105 // E3 6.4 Závěr...109 // Ej7 Hostina u Židů...109 // E3 7.1 Jídelní kultura...110 // E3 7.2 Teologie berachot...111 // E3 7.3 Ritus chleba - birkat ha-moci...115 // E3 7.4 Ritus kalicha - birkat ha-mazon...115 // E38 „Teologie“ a „antropologie“ chleba a vína...118 // E39 „Teologie“ stolu...120 // E310 Ježíš a hostina...121 // E3 10.1 Účastníci hostiny...122 // E310.2 „Přijímal hříšníky“...123 // E3 10.3 Eschatologická hostina...124 // E311 Ježíšova Poslední večeře...125 // 7 Didaché...129 // 7.1 Historie textu...129 // 7.2 Didaché 14...130 // 7.3 Didaché 9 a 10...132 // 7.3.1 Modlitba před jídlem (9,2b-5)...133 // 7.3.2 Modlitba pojidle (10,1-5)...138 // 7.3.3 Závěrečné aklamace...140 // 7.4 Vyhodnocení liturgických textů Didaché...143 // 7.5 Eucharistie, nebo agapé?...146 // 7.6 Apoštolské konstituce...149 //
8 Anafora Addaje a Mariho...151 // 8.1 Rekonstrukce prvotního textu...152 // 8.2 Srovnání s Didaché...153 // 8.3 Hodnocení textu...153 // 8.4 Slova ustanovení v anafoře...154 // 9 Apokryfní skutky apoštolů...157 // 9.1 Texty ze Skutků Janových...158 // 9.2 Texty ze Skutků Tomášových...159 // 9.3 Hodnocení...161 // 10 Justin...163 // 10.1 Apologia 1,65-67...163 // 10.2 Hodnocení...165 // 11 Hippolyt...171 // 11.1 Text eucharistické modlitby...172 // 11.2 Vyhodnocení textu...172 // 11.3 Dvoudílná, nebo třídílná struktura?...175 // 11.3 Závěr...178 // 12 Večeře Páně v poapoštolské době...179 // 12.1 Jeruzalémský typ Večeře Páně...179 // 12.2 Pavlovský typ Večeře Páně...181 // 12.3 Liturgická pluralita...182 // 12.4 Vývoj na konci 1. století...184 // 12.5 Oddělení jídla od eucharistie...188 // 12.6 Lucernarium...191 // Exkurs 4 Prostor pro slavení bohoslužby...192 // E41 Místo shromáždění...192 // E42 Dům jako liturgický prostor...194 // E43 Prostorová dispozice...196 // E44 Politická situace...198 // E45 Domus eccleúae v Dura Europos...201 // E46 Teologie liturgického prostoru...205 // E46.1 Chrám „pohanů“...205 // E46.2 Chrám Židů...207 // E46.3 Synagoga...209 // E46.4 „Chrám“ křesťanů...215 // ZÁVĚR...219 // SEZNAM ZKRATEK...221 // SEZNAM LITERATURY...223 // 8
(OCoLC)85140993
cnb001528945

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC