Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.7) Půjčeno:29x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2001
268 s.,front.

objednat
ISBN 80-7106-394-0 (váz.)
Utváření Evropy ; [vol.] 1
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, poznámky, chronologický přehled, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 246-251
Evropa - dějiny kulturní - stol. 18. - pojednání
Osvícenství - Evropa - pojednání
000029129
PŘEDMLUVA (5) // I. Doba // Osvícenství a nové světlo (7) // Osvícenství na pozadí 18. století (12) // II. Společnost v přerodu // Svět monarchů (15) // Králové (15) // Život u dvora (21) // Šlechta (27) // Tradiční venkovská šlechta (27) // Nová úřednická šlechta (31) // Duchovenstvo (34) // Římskokatolické duchovenstvo (37) // Protestantské duchovenstvo (42) // Městské obyvatelstvo (46) // Měšťanstvo v městských republikách a v monarchiích (46) // Obchodnici (52) // Řemeslníci (55) // Rolnictvo (58) // Lid (63) // Nižší vrstvy a jejich okrajové skupiny (63) // Námezdní pracovnici a dělníci (69) // III. Evropa a evropské státy Běh světa (73) // Tradiční monarchie a republiky (76) // Kosmopolitismus bez hranic (85) // IV. Protagonisté osvícenství // Společnosti (90) // Akademie (91) // Salony (96) // Čtenářské společnosti (100) // Obecně prospěšné hospodářské společnosti (105) // Zemědělsko-hospodářské společnosti (111) // Svobodní zednáři (120) // Společnosti v osvícenském hnutí (126) // Časopisy a knihy (129) // V. Utopie a reforma // „Náprava a sny" (133) // Filozofie a filozofové (136) // Racionální křesťanství (142) // Protestantismus a osvícenství (142) Katolické osvícenství (148) // Přirozené právo a cesta k lidským právům (153) // Politika a vláda (157) // Ekonomie, mravní pojetí práce a hospodářská svoboda (161) // Přírodní vědy, lékařství a technika (165) // Výchova, škola, lidová osvěta (172) // Ctnosti a vlastenectví (179) //
VI. Okno do širého svéta // VII. Emancipace - osvobozeni ze starých pout Politická a sociální emancipace (197) // Emancipace Židů (201) // Diskuse o roli pohlaví: Cesta k emancipaci žen (205) // VIII. Radikální osvícenství a obrana proti němu // Radikální osvícenství (211) // Osvícenství shora (216) // Raný romantismus jako protiosvícenské hnutí (221) // Tradicionalistická vládní reakce (223) // IX. Na cestě k 19. století // Nacionalismus místo kosmopolitismu? (230) // Od osvícenství ? revolucím (235) // Poznámky (239) // Bibliografie (246) // Chronologický přehled (252) // Jmenný rejstřík (253)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC