Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.2) Půjčeno:51x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004
139 s.

ISBN 80-7325-050-0 (brož.)
Politologická řada ; Sv. 20
Obsahuje tabulky, bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 127-137
Česko - politika národnostní - po r. 1989 - studie
Menšiny národnostní - Česko - po r. 1989 - studie
000029142
1. ÚVOD: JAK ZKOUMAT VZTAH POLITICKÝCH // STRAN K ETNICKÝM MENŠINÁM V ČR...5 // Věra Stýskalíková // 2. MODELY PŘÍSTUPU K NÁRODNOSTNÍM MENŠINÁM // AIMIGRANTŮM A JEJICH PROJEVY V ČESKÉ POLITICE ... 8 // 2.1 Úvod...8 // 2.2 Imigranti vs. národnostní menšiny...9 // 2.3 Imigrační a integrační modely...13 // 2.4 Současné evropské trendy v oblasti imigrace a integrace 18 // 2.5 Situace národnostních menšin v ČR...20 // 2.6 Integrace imigrantů v ČR...23 // 2.7 Kompatibilita českého přístupu k národnostním menšinám // a imigrantům se současnými evropskými trendy?...31 // Pavel Pečínka // 3. ROMSKÁ MENŠINA V POLITICE ČESKÝCH STRAN 34 // 3.1 Stále na okraji...34 // 3.2 Romové na stranických kandidátkách...37 // 3.3 Romové zleva doprava v programech českých stran...50 // 3.4 Z ghetta přes stranu menšin?...63 // Miroslav Mareš // 4. REFLEXE PROBLÉMŮ TRADIČNÍCH // ETNICKÝCH MENŠIN V ČESKÉ STRANICKÉ POLITICE... 65 // 4.1 Německá menšina a česká stranická politika...65 // 4.2 Odezva problémů dalších tradičních menšin // v české stranické politice...72 // -138- // Lubomír Kopeček // 5. ČESKÉ POLITICKÉ STRANY A PŘISTĚHOVALECTVÍ // V KONTEXTU EVROPSKÝCH TRENDŮ...78 // 5.1 Úvod...78 // 5.2 Vývoj imigračních postojů politických stran // v Západní Evropě...79 // 5.3 Migrační trendy v České republice a postoje veřejnosti // k přistěhovalcům...92 //
5.4 Postoje významných českých politických stran k imigraci... 93 // 5.5 Závěr...110 // Lubomír Kopeček, Miroslav Mareš // 6. POTENCIÁL PRO VZNIK MONOTEMATICKÝCH ANTIIMIGRANTSKÝCH STRAN V ČESKÉ REPUBLICE...113 // 6.1 Konstituování moderního českého pravicového extremismu a pracovníci a studenti z rozvojových zemí.113 // 6.2 Přistěhovalci a soudobá krajní pravice...116 // 6.3 Závěr...123 // 7. ZÁVĚR: ETNICKÉ MENŠINY JAKO TÉMA // ČESKÉ STRANICKÉ POLITIKY...125 // 8. BIBLIOGRAFIE...127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC