Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
132 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7041-811-7 (brož.)
Texty k sociální práci
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, anglické resumé, jmenný rejstřík
Bibliografie na s. 127-129
Práce sociální - evaluace - studie
000029201
Obsah // Úvod ... 7 // Kapitola 1. Základni pojmy ... 9 // 1.1 Co je evaluace, evaluační výzkum ... 9 // 1.2 Single-system versus programová evaluace ... 10 // 1.3 Definice programové evaluace ... 10 // 1.4 Zaměření a úkoly programové evaluace ... 12 // 1.5 Sociální rozvoj - kontext programové evaluace ... 14 // 1.5.1 Fáze vývoje programu ... 15 // 1.5.2 Model kontextu evaluačního výzkumu ... 17 // 1.5.3 Sociální a politický kontext evaluace ... 19 // 1.6 Pojem „stakeholders“ ... 20 // 1.7 Přirozenost a charakteristiky programů - systémový pohled ... 21 // Kapitola 2. Význam evaluace v kontextu rozvoje sociálního státu ... 25 // 2.1 Období rozmachu programové evaluace ... 26 // 2.2 Hnutí spotřebitelů ... 26 // Kapitola 3. Základní typy evaluace ... 28 // 3.1 Formativni a sumativní evaluace ... 28 // 3.2 Evaluace procesu versus evaluace dopadu ... 31 // 3.3 Implementace - prostor pro uplatnění evaluace ... 33 // 3.4 Zlepšování (Improvement) a hodnocení (Assessment) v rámci // evaluace procesu a evaluace dopadu ... 35 // 3.5 Šest kategorií evaluace ... 37 // 3.6 Průběžné a průřezové evaluace, přístup „id temporis“ a „tempore postea“ ... 39 // 3.7 Ohniska evaluací...7! ... 40 // 3.8 Holistický přistup ... 41 // Kapitola 4. Role teorie ... 43 // 4.1 Teorie o evaluaci a teorie v rámci evaluace ... 43 // 4.2 Evaluační metodologie ... 45 // 4.3 „Kořeny“,,Jonen“ a „větve“ evaluačních teorií ... 48 // 4.3.1 Odpovědnost a kontrola ... 50 // 4.3.2 Větev .JHetody“ ... 51 // 4.3.2.1 Ralph Tyler ... 51 // 4.3.2.2 Donald Campbell ... 52 // 4.3.2.3 Edward Suchman..., ... 53 // 4.3.2.4 Thomas Cook ... 53 // 4.3.2.5 Robert Boruch ... 54 // 4.3.2.6 Peter Rossi ... 55 // 4.3.2.7 Huey-Tsyh Chen ... 55 // 4.3.2.8 Carol Weiss ... 56 // 4.3.2.9 Lee J. Cronbach ... 57 // 4.3.3. Větev „Oceňování“ (Valuing) ... 57 //
4.3.3.1 Michael Scriven ... 57 // 4.3.3.2 Elliot Eisner ... 58 // 4.3.3.3 Robert Stake ... 59 // 4.3.3.4 Barry MacDonald ... 59 // 4.3.3.5 Ernest House ... 60 // 4.3.3.6 Egon Cuba a Yvonna Lincoln ... 61 // 4.3.4 Větev „Využití“ (Use) ... 61 // 4.3.4.1 Daniel Stufflebeam ... 61 // 4.3.4.2 Malcolm Provus ... 62 // 4.3.4.3 Joseph Wholey ... 63 // 4.3.4.4 Michael Patton ... 63 // 4.3.4.5 Marvin Alkin ... 64 // 4.3.4.6 J. Bradley Cousins ... 65 // 4.3.4.7 Hallie Preskill ... 66 // 4.3.4.8 Jean King ... 66 // 4.3.4.9 John M. Owen ... 67 // 4.3.4.10 David Fetterman ... 68 // 4.4 Závěrečná poznámka ke kapitole o teoretických přístupech ? evaluaci.. 69 // Kapitola 5. Kvantita vs. kvalita a techniky sběru dat ... 70 // 5.1 Paradigmata a praxe ... 70 // 5.2 Typy dat - kvantitativní a kvalitativní ... 71 // 5.3 Kvantitativní strategie ... 72 // 5.3.1 Experimentální design ... 72 // 5.3.2 Kvaziexperimentální design ... 74 // 5.4 Kvalitativní evaluace ... 75 // 5.5 Kombinace strategií - míšení metod ... 75 // 5.6 Univerzalistický pohled na praxi evaluace ... 76 // 5.7 Kontingenění pohled jako perspektiva programové teorie ... 76 // 5.8 Techniky sběru dat ... 77 // 5.8.1 Dotazník...’ ... 77 // 5.8.2 Rozhovor ... 78 // 5.8.3 Pozorování (Observation) ... 78 // 5.8.4 Dokumentární zdroje ... 79 // Kapitola 6. Role evaluátora a role „stakeholders“ ... 81 // 6.1 Evaluátorova role v designu a plánování nových programů ... 81 // 6.2 Externí a interní evaluátor ... 82 // 6.3 Role „stakeholders“ ... 84 // 6.4 Nasměrování evaluace na budoucí akci ... 85 // 6.5 Vědecká důvěryhodnost a důvěryhodnost pro „stakeholders" ... 86 // Kapitola 7. Stádia programu ... 88 // 7.1 Umíní programové evaluace ... 88 // 7.2 Řízení evaluability programu ... 90 // 7.3 Praktická taxonomie evaluace ... 90 //
7.4 Klasifikace potřeb .stakeholders“ v jednotlivých stádiích programu ... 92 // 7.4.1 Stádium plánování programu ... 93 // 7.4.2 Stádium počáteíní implementace ... 94 // 7.4.3 Stádium pokročilé implementace ... 94 // 7.4.4 Stádium výstupu ... 94 // 7.5 Evaluační strategie a evaluační přístupy ... 95 // 7.5.1 Strategie Merit Assessment ... 96 // 7.5.2 Strategie rozvoje (Development Strategy) ... 97 // 7.5.3 Strategie informování, objasnění ... 98 // 7.5.4 Strategie partnerství ... 98 // 7.6 Kroky aplikace praktické taxonomie ... 99 // 7.7 Evaluace zasahující do vícera programových stádií ... 100 // 7.7.1 Dynamika evaluačních vstupů do stádií programu ... 101 // Kapitola 8. Využití evaluačních zjištění ... 104 // 8.1 Typy použití evaluačních zjištění ... 105 // 8.2 Faktory ovlivňující využití ... 108 // 8.3 Jak maximalizovat využití? ... 108 // 8.4 Závěrečná zpráva z programové evaluace ... 110 // Kapitola 9. Další vývoj programové evaluace ... 114 // 9.1 Sebeevaluující organizace ... 114 // 9.2 Měnící se role evaluátora ... 115 // 9.3 Příspěvek praktiků evaluace ? rozvoji evaluačních teorií a metodologie. 116 // 9.4 Smazávání rozdílů mezi akademickými komunitami a komunitami praktiků ... 116 // Závěr ... 118 // Otázky ? zamyšlení ... 119 // Summary: Evaluation of Social Programs ... 120 // Literatura - zdroje informaci ... 127 // Seznam tabulek a diagramů ... 130 // Jmenný rejstřík ... 131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC