Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:50x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2005
497 s.

objednat
ISBN 80-7106-559-5 (váz.)
Utváření Evropy ; Sv. 9
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje poznámky, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 443-483
Migrace obyvatelstva - Evropa - stol. 19.-20. - pojednání
000029244
PŘEDMLUVA (5) // ÜVOD (7) // I. Migrace v období přechodu od agrární k industriální společnosti (13) // 1. Migrační tradice a struktury koncem raného novověku (13) // Pracovní migrace (20) Putováni za obchodem (37) // 2. Hospodářský vývoj, populační růst a oblasti městského přistěhovalectví v procesu industrializace (33) // Struktura zdrojů obživy, populační vývoj a migrační formy (55) Imigrační oblasti průmyslových měst (63) // II. Migrace v Evropě 19. a počátku 20. století (78) // 1. Pracovní migrace a podnikatelské cesty (78) // Výchozí a cílové oblasti pracovní migrace (78) Pracovní migrace v průmyslu (84) Zemědělská pracovní migrace (90) Funkce mezinárodních pracovních migrací (100) Pracovní migrace a přenos technologií: cesty za vzděláním - podnikatelské cesty - průmyslová špionáž (104) // 2. Masový exodus do Nového světa (112) // Od smluvního otroctví k hromadnému vystěhovalectví (112) Prostory, rozměry a formy migrace (125) Vystěhovalecké oblasti a transatlantické struktury (135) // 3. Evropská koloniální migrace „vrcholného imperialismu“ (156) Koloniální migrace mezi liberalismem a imperialismem (156) Osidlováni impéria a imperiálni „sociální politika": britské zkušenosti a německé iluze (160) // 4. Národní státy a mezinárodní migrace před první světovou válkou (172) Národní revoluce a politický azyl (173) Právní úprava státní příslušnosti
a mezinárodní migrace (194) Zaměstnávání cizinců, státní zájem a bezpečnostní politika: Prusko jako zvláštní případ (206) // III. Doba svetových välek: Útěk, vyhnAM, nucena präce (216) // 1. První světová válka: internacionalizace a národní vymezování (217) // Internacionalizace pracovních trhů válečného hospodářství (217) Izolace „nepřátelských cizinců". Utěk, vyhnání a dej/ortace (229) // 496 // 2. Meziválečné období: protekcionistická migrační politika a masové útěky obyvatelstva (236) // Důsledky války, protekcionismus a státní intervence (236) Zámořské vystěhovalectví a restriktivní migrační politika (240) Kontrola trhu práce a imigrační ometení (248) Útěk a vyhnání (257) // 3. Druhá světová válka a poválečné desetiletí (265) // Útěk, vyhnáni a deportace během války (265) Pracovní sila jako kořist: nucená práce v nacistické válečné ekonomice (268) Přesídlování“ a masové vraždy: deportace domácího obyvatelstva, usazování příslušníků německých menšin („Volksdeutsche“) a vyvraidiruáni lidů (273) Útěk a vyhnání Němců na konci války a v poválečné době (277) // IV. Migrace a migrační politika za studené vAlky (281) // 1. Dekolonizace, koloniální a postkoloniální migrace (287) // 2. Pracovní migrace: „gastarbeitři" - imigranti - ilegální přistěhovalci (295) Přijímající země střední, západní a severní Evropy
(295) Jihoevropské „vysílající země“ a jejich přeměna v země přijímající (304) // 3. Státy národního blahobytu a sociálního zabezpečení a mezinárodní pracovní migrace (312) // Mezinárodní migrace a sociální integrace (312) Formální a neformálnípřistěho-valecké země (330) // 4. Migrace azylantů a uprchlíků (339) // V. Evropa jako imigrační kontinent na konci 20. století (357) // 1. Kulturní rozmanitost, „migrační tlak" a „pevnost Evropa" (357) // 2. Menšiny z východní a jihovýchodní Evropy: německé menšiny. Židé, Romové (387) // 3. Uprchlíci a vyhnanci z východní a jihovýchodní Evropy: Jugoslávie, Albánie, Kosovo (406) // 4. Interkontinentálni migrace jih-sever: imigrace ze zemí „třetího světa" (416) // Poznámky (430) // Literatura (443) // Rejstřík (484) // 497

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC