Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:6x 
BK
2. rozšířené a upravené vyd.
Praha ; Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000
165 s.

ISBN 80-85864-88-6 (brož.)
Obsahuje úvod, seznam zkratek
Evropská společenství
Evropská unie - pojednání
000029285
OBSAH // ÚVOD ... 9 // 1. INTEGRACE V EVROPSKÉ POLITICE // Integrace jako nový jev vývoje po druhé světové válce ... 11 // Zvláštnosti evropské integrace... 13 // Vytváření Evropských společenství ... 15 // Evropská integrace po studené válce ... 20 // Amsterodamská smlouva (1997) a Agenda 2000 ... 21 // 2. INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE. ROZHODOVÁNÍ V EVROPSKÉ UNII // Členské státy Unie... 25 // Evropská rada ... 26 // Evropský parlament... 27 // Rada ... 31 // Komise ... 34 // Soud ... 37 // Evropský účetní dvůr... 40 // Poradní orgány Evropského společenství ... 41 // Rozhodovací proces v Evropské unii ... 42 // Právo Evropských společenství (tzv. komunitámí právo) ... 44 // Subsidiarita ... 45 // 3. JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH. JEDNOTNÝ EVROPSKÝ AKT // Program vytvoření jednotného vnitřního trhu... 47 // Jednotný evropský akt... 49 // Fungování jednotného vnitřního trhu ... 50 // Sociální, ekologická a regionální dimenze jednotného vnitřního trhu ... 57 // Od jednotného vnitřního trhu k hospodářské a měnové unii ... 57 // Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu... 58 // 5 // 4. SPOLEČNÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE // Společná obchodní politika ... 61 // Společná zemědělská politika... 64 // Společná dopravní politika... 68 // Sektorové politiky ... 71 // 5. KOMUNITÁRNÍ (KOORDINOVANÉ) POLITIKY EVROPSKÉ UNIE // Regionální politika... 75 // Sociální politika... 79 // Politika na
podporu výzkumu a technologického vývoje ... 84 // Politika ochrany životního prostředí... 87 // Energetická politika... 88 // Politika na ochranu spotřebitele... 89 // 6. OD EVROPSKÉHO MĚNOVÉHO SYSTÉMU K MĚNOVÉ UNII // Evropský měnový systém... 92 // Výsledky Evropského měnového systému ... 93 // Hospodářská a měnová unie... 94 // Kritéria konvergence ... 96 // Instituce Evropské měnové unie... 96 // Přínosy a náklady měnové unie ... 98 // Další vyhlídky měnové unie... 99 // 7. ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE // Příjmy rozpočtu EU... 103 // Výdaje rozpočtu EU... 104 // Sestavování a schvalování rozpočtu EU... 105 // Problémy rozpočtu EU... 106 // Rozpočet EU po roce 2000 ... 107 // Příloha... 109 // 8. EVROPSKÁ UNIE V MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH VZTAZÍCH // Postavení Evropské unie ve světovém obchodě ... 111 // Společná obchodní politika Evropské unie a její nástroje... 113 // Nástroje společné obchodní politiky... 114 // Ekonomické vztahy Evropské unie k třetím zemím ... 116 // 9. POLITIKA EVROPSKÉ UNIE VŮČI ZEMÍM STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ // EVROPY ... // Politika ES vůči střední a východní Evropě do roku 1989 ... 125 // Politika ES vůči střední a východní Evropě po roce 1989 ... 126 // Evropské dohody o přidružení... 127 // 6 // Obchodní vztahy EU se zeměmi střední a východní Evropy... 129 // Úsilí států střední a východní Evropy o vstup do Evropské unie... 130 // Důvody
vedoucí k rozhodnutí rozšířit EU o státy SVE... 131 // Předvstupní strategie ... 132 // Příprava Evropské unie na rozšíření o státy střední a východní Evropy . . 135 Jednání o přistoupení států střední a východní Evropy k Evropské unii . . 139 // Strategie rozšiřování Unie po roce 2000 ... 141 // Obsah smlouvy o přistoupení nového členského státu k Evropské unii ... 142 // Stabilizační a asociační proces v jihovýchodní Evropě... 143 // Pakt stability pro jihovýchodní Evropu ... 144 // 10. ÚSILÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE // Evropská dohoda o přidružení mezi Českou republikou a Evropskými // společenstvími... 145 // Realizace Evropské dohody... 150 // Žádost České republiky o členství v Evropské unii... 152 // Jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii ... 153 // Očekávané přínosy členství v Evropské unii pro Českou republiku ... 155 // Možné problémy spojené s členstvím České republiky v Evropské unii .. 158 Přínosy z členství České republiky v Evropské unii převažují nad problémy a riziky... 160 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC