Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Academia, 1992

ISBN 80-200-0082-8
000030032
Rekat.
OBSAH // Úvod a metodika... K // Všeobecná část... 13 // Charakteristika recentníok forem třídy plazů... 13 // Kůže a kožní ústrojí ... 13 // Soustava kosterní... 15 // Soustava svalová... 19 // Soustava nervová... 20 // Smyslové orgány... 20 // Ústrojí zrakové... 20 // Ústrojí statické a sluchové... 22 // Ústrojí čichové a chuťové... 22 // Tepločivné orgány a kožní receptory... 23 // Soustava cévní... 24 // Endokrinní soustava... 24 // Ústrojí dýchací... 26 // Ústrojí trávicí... 26 // Soustava močopohlavní... 29 // Potrava a hospodaření s vodou... 31 // Klimatické nároky a regulace teploty... 31 // Chování plazů... 32 // Rozmnožování... 33 // Populační biologie ... 36 // Rozšíření plazů... 40 // Speciační procesy u plazů... 42 // Fylogenetický vývoj plazů... 43 // Analýza současných vědeckých poznatků o fylogenezi plazů... 46 // Systém plazů... 48 // Význam plazů pro člověka... 50 // Ochrana plazů... 53 // Výzkum plazů ve světě... 54 // Výzkum plazů na území Československa... 54 // Systematická část... 54 // Přehled druhů plazů žijících v ČSFR... 57 // Klíč k určení u nás žijících řádů třídy Beptilia ... 57 // 1. řád Testudines— Želvy...\\... 58 // Klíč k určení čeledí řádu Testudines... 58 // 1. čeleď Emydidae — Emydovití... 58 // 1. rod Emys — Želva... 59 // 1. druh Emys orbicularis — Želva bahenní... 59 // 2. čeleď Tesludinidae
— Želvovití... 65 // Klíč k určení rodů čeledi Tesludinidae... 66 // 1. rod Testudo — Želva... 66 // Klíč k určení druhů rodu Testudo... 67 // 1. druh Testudo graeca — Želva žlutolmědá... 67 // 2. druh Testudo hermanni — Želva zelenavá... 68 // 2. rod Agrionemys — Želva... 69 // 1. druh Agrionemys horsfieldm — Želva ětyřprstá... 70 // 2. řád Squamata — Šupinatí... 71 // Kliž k určení podřádu řádu Squamata... 71 // 1. podřád Sauria — Ještěři... 71 // Klíč k určení čeledí podřádu Sauria... 72 // 1. čeleď Stňncidae— Scinkovití... 73 // 1. rod Ablephams— Krátkonožka ... 73 // 1. druh Ablepharus kitaibelii — Krátkonožka evropská... 74 // 2. čeled Lacertidae — Ještěrko vití... 78 // 1. rod Lacerta— Ještěrka... 79 // Pozn. J.acerta (Podarcis) taurica — Ještěrka travní... 79 // Klíč k určení druhů rodu Lacerta... 80 // 1. druh Lacerta agilis — Ještěrka obecná... 80 // 2. druh Lacerta viridis — Ještěrka zelená... 87 // 3. druh Lacerta vivipara — Ještěrka živorodá ... 92 // 4. druh Lacerta muralis — Ještěrka zední ... 97 // 3. čeled1 Anguidae — Slepýšovití ... 100 // 1. rod Anguis — Slepýš...101 // 1. druh Anguis fragilis— Slepýš křehký...101 // 2. podřád Serpentes — Hadi...106 // Klíč k určení čeledí podřádu Serpentes...108 // 1. čeled Colubridae — Užovkovití... 108 // Pozn. Coluber, resp. Coluber caspius — Užovka východní...110
// Klíč k určení rodů čeledi Colubridae...111 // 1. rod Nalrix— Užovka...111 // Klíč k určení druhů rodu Nalrix...111 // 1. druh Nalrix nalrix — Užovka obojková...111 // 2. druh Nalrix lessellata — Užovka podplamatá...125 // 2. rod CoroneUa — Užovka... 134 // 1. druh CoroneUa austriaca — Užovka hladká...134 // 3. rod Elaphe — Užovka... 141 // 1. druh Elaphe longissima— Užovka stromová...141 // 2. čeled Viperidae — Zmijovití...150 // 1. rod Vipera — Zmije...151 // Pozn. Vipera ursinii — Zmije rákošská...152 // Pozn. Vipera ammodytes — Zmije růžkatá...153 // 1. druh Vipera berus — Zmije obecná...154 // Literatura... 173 // Summary... 194 // Rejstřík věcný...204 // Rejstřík českých a slovenských jmen...207 // Rejstřík latinských jmen...211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC