Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 1999
228 s. : il.

ISBN 80-86197-05-0 (váz.)
Documenta Pragensia. Monographia ; [vol.] 8
Obsahuje černobílé ilustrace, faksimile, úvod, rejstříky, údaje o autorce a její fotografii
Češi - Pirna (Německo) - emigrace - r. 1621-1639 - studie
000030074
Obsah // I. ČEŠTÍ POBĚLOHORŠTÍ EXULANTI V PlRNÉ V LETECH 1621-1639 // Úvod...;... VII // 1. Český exil v Sasku a možnosti jeho výzkumu...VIII // 2. Příliv českých emigrantů do Saska v letech 1621-1629 ...XIV // 3. Život českých exulantů v Pirně ve světle jejich soupisů // z let 1629, 1631, 1636...XXII // Soupis exulantů z ledna 1629...XXIII // Soupis exulantů z ledna 1631...XXIX // Saský vpád do Čech 1631—1632 a jeho důsledky...XXXIV // Soupis exulantů z prosince 1636 ...XXXVII // 4. Rozpad pirenské obce exulantů...XLVII // Závěr...Lil // Die Exulanten aus Prag und Nordwestböhmen in Pirna // in den Jahren 1621—1639 (Zusammenfassung)... LIII // II. Soupisy Českých exulantů v Pirně z let 1629, 1631, 1636 - Edice // Úvod...1 // 1. Soupis českých exulantů v Pirně z roku 1629...5 // 2. Soupis českých exulantů v Pirně z roku 1631...55 // 3. Soupis českých exulantů v Pirně z roku 1636 ...109 // III. Rejstříky (ve spoluprací s Kateřinou Bobkovou) // 1. Jmenný rejstřík českých exulantů v Pirně v letech 1629, 1631, 1636 ...133 // 2. Přehled exulantů z Prahy evidovaných v Pirně v soupisech // z let 1629, 1631, 1636... 195 // 3. Rejstřík míst původu českých exulantů ubytovaných v Pirně // vletech 1629, 1631, 1636 ...:...209 // 4. Jmenný rejstřík ubytovatelů českých exulantů v Pirně // z let 1629, 1631, 1636...217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC