Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1999
251 s.

objednat
ISBN 80-210-1978-6 (brož.) ISBN !80-210-1702-3 (chyb.)
Religionistika ; [vol.] 8
Obsahuje rejstříky.
Bibliografie. s. 235-242.
Filozofie náboženství - pojednání
000030390
Obsah // Úvodní poznámky: // Vznik, vývoj a současnost filosofie náboženství...11 // Dějinné kořeny filosofie náboženství...14 // Vztah filosofie náboženství ? náboženství...17 // Vývojové etapy filosofie náboženství ...20 // Typologie filosofie náboženství...27 // Filosofie náboženství a religionistika...37 // Od mýtu ? logu: // Negace a logizace mýtu ve filosofii náboženství ...43 // Antická tradice kritiky náboženství...43 // Kritika náboženství v moderně...52 // Od mýtu ? logu: // Metamorfózy náboženství ve filosofii náboženství...55 // Nová mytologie...55 // Sokratovsko - platónská tradice...59 // Novoplatónismus a Aurelius Augustinus...64 // Novověká varianta: G. W. F. Hegel ...70 // Od logu ? mýtu: // Filosofie náboženství ztrácí kompetence...75 // Program filosofické teologie...75 // „Bůh“ a „bytí“...85 // Onto teologie...88 // I. Kant: analýza myšlení, náboženství // a zpochybnění onto(teo)logie...91 // Logos bez mýtu: // Analytická filosofie náboženství...103 // Východiska analýzy jazyka náboženství...103 // Vznik a podoba analytické filosofie náboženství...108 // L. Wittgenstein a analytická filosofie náboženství...113 // Analytická filosofie náboženství: panorama...125 // Jiný logos, mýtu navzdory: // Konfesijní filosofie náboženství...137 // Katolická filosofie náboženství ...141 // a) Katolický tradicionalismus a protiosvícenství...143 // b) Progresivní
katolické myšlení a modernismus...157 // c) Novotomismus...162 // Protestanská filosofie náboženství...171 // Jaký logos, jaký mýtus? // Česká filosofie náboženství...185 // Počátky české filosofie náboženství ...185 // Základní typologie české filosofie náboženství ...187 // Idea „nového náboženství“ v české filosofii náboženství...197 // Současnost české filosofie náboženství...202 // Výběrová bibliografie...235 // Jmenný a věcný rejstřík...243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC