Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:37x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
239 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0226-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, předmluvu, přílohy, vysvětlivky, rejstřík
Ergonomie - učebnice vysokošk.
000030395
Předmluva (O. Matoušek, S. Gilbertová) ...11 // 1 Co je to ergonomie (O. Matoušek, S. Gilbertová) ...13 // 1.1 Úvod ...13 // 1.2 Definice ergonomie a její základní oblasti ...14 // 1.3 Speciální oblasti ergonomie ...16 // 1.4 Legislativa a ergonomie ...IV // Literatura ...IV // 2 Kritéria a parametry ergonomického hodnocení pracovních systémů (O. Matoušek) ...19 // 2.1 Základní pojmy ...19 // 2.2 Přehled nejdůležitčjších kritérií a parametrů ergonomického hodnocení pracovních systémů ...22 // 3 Výkonová kapacita člověka (O. Matoušek) ...29 // 3.1 Základní pojmy ...29 // 3.1.1 Tělesné rozměry a pohyby ...30 // 3.1.2 Svalová síla a tělesná práce ...32 // 3.2 Senzorická kapacita ...33 // 3.2.1 Zrak ...33 // 3.2.2 Sluch ...34 // 3.3 Psychická kapacita ...35 // 3.4 Adaptace na pracovní podmínky ...3V // Literatura ...38 // 4 Stres - stresory - zátěž (O. Matoušek) ...39 // 4.1 Základní pojmy ...39 // 4.2 Koncepce pracovní zátěže ...40 // 4.3 Typologie stresu ...43 // 4.4 Prevence pracovní zátěže a stresu ...46 // 4.4.1 Prevence stresu ve vztahu k charakteristice pracovní zátěže ...46 // 4.4.2 Úloha zaměstnavatele v oblasti duševního zdraví ...48 // Literatura ...49 // 5 Směnová a noční práce (O. Matoušek) ...51 // 5.1 Úvod ...51 // 5.2 Rytmičnost biologických funkcí a vztah k výkonnosti ...52 // 5.3 Péče o pracující při směnové a noční práci ...54 // 5.3.1 Všeobecné zásady pro zlepšení podmínek při směnové a noční práci .. 55 // 5.3.2 Podmínky, za nichž by neměla být vykonávána noční práce ...55 // 5.3.3 Zdravotní péče o směnové pracovníky ...56 // Literarura ...57 //
6 Profesionálně podmíněná onemocnění páteře (S. Gilbertová) ...59 // 6.1 Úvod ...59 // 6.2 Rizikové faktory bolestí zad ...59 // 6.2.1 Civilizační rizikové faktory ...60 // 6.2.2 Individuální rizikové faktory ...60 // 6.2.3 Rizikové faktory pracovních podmínek ...62 // 6.3 Onemocnění páteře jako nemoci z povolání? ...63 // 6.4 Klinické souvislosti bolestí zad ve vztahu k profesionální zátěži ...63 // 6.4.1 Funkční poruchy ...63 // 6.4.2 Hypermobilita (vazivová nedostatečnost) ...64 // 6.4.3 Změny držení těla ...64 // 6.4.4 Regenerativní změny páteře ...65 // 6.4.5 Osteoporóza ...66 // 6.4.6 Únavové zlomeniny ...66 // 6.5 Profesionálně podmíněná onemocnění bederní páteře ...66 // 6.5.1 Klinické souvislosti profesionálně podmíněných bolestí v kříži ...66 // 6.5.2 Rizikové faktory pracovní zátěže a pracovních podmínek ...68 // 6.6 Profesionálně podmíněná onemocnění krční páteře ...70 // 6.6.1 Změny držení hlavy a krční páteře a profesionální souvislosti ...70 // 6.6.2 Rizikové faktory pracovních podmínek ...75 // 6.6.3 Klinické rozděleni profesionálně podmíněných dysfunkcí krční páteře ...76 // 6.6.4 Profesionálně podmíněné bolesti hlavy ...78 // 6.7 Prevence, intervenční programy, „škola zad“ ...79 // 6.7.1 Definice, cíle a náplň „školy zad“ ...79 // 6.7.2 „Škola zad“ v pracovních podmínkách ...80 // Literatura ...82 // Í7 Profesionálně podmíněná onemocnění končetin z přetížení (S. Gilbertová) ...85 // 7.1 Úvod ...85 // 7.2 Patogeneze onemocnění z přetížení ...85 // 7.3 Etiologie a rizikové faktory ...87 // 7.4 Onemocnění z přetížení jako nemoc z povolání ...88 // 7.4.1 Výčet nemocí z povolání souvisejících z přetížením končetin ...88 //
7.5 Ergonomické aspekty onemocnění z přetížení ...92 // 7.5.1 Snížení nadměrné sily, úchopy ...93 // 7.5.2 Poloha ruky ...95 // 7.5.3 Další ergonomické zásady ...97 // 7.6 Terapie a prevence ...98 // 7.6.1 Terapeutické přístupy ...98 // 7.6.2 Intervenční programy ...100 // 7.6.3 Vstupní a periodické prohlídky ...100 // Literatura ...100 // 8 Pracovní polohy (S. Gilbertová, O. Matoušek) ...103 // 8.1 Determinanty pracovní polohy ...103 // 8.2 Hodnocení pracovních poloh ...104 // Literatura ...105 // 9 Stoj a práce vstoje (D. Pavlů, S. Gilbertová) ...107 // 9.1 Úvod ...107 // 9.2 Vliv stoje na pohybový systém - základní biomechanické a zdravotní // aspekty ...107 // 9.2.1 Stoj a nejčastější poruchy držení těla ...108 // 9.3 Další vliv stoje na organismus ...111 // 9.4 Ergonomické požadavky a doporučení pro osoby pracující vstoje ...111 // 9.4.1 Úpravy pracovního místa ...111 // 9.4.2 Práce střídavě vsedě a vstoje ...114 // 9.5 Rehabilitační aspekty práce vstoje ...115 // 9.5.1 Správný (korigovaný) stoj ...115 // 9.5.2 Kompenzační pohybový režim ...117 // 9.5.3 Dřep, klek a leh ...118 // Literatura ...118 // 10 Sezení a práce vsedě (S. Gilbertová) ...121 // 10.1 Úvod ...121 // 10.2 Vliv sezení na pohybový systém - základní biomechanické a zdravotní aspekty ...122 // 10.2.1 Sezení a držení těla ...122 // 10.2.2 Změny ve svalovém a vazivovém systému ...124 // 10.2.3 Sezení a bolesti zad ...125 // 10.2.4 Další vlivy sezení na organismus ...126 // 10.3 Způsoby sezení ...127 // 10.3.1 Přední sezení ...127 // 10.3.2 Střední sezení ...127 // 10.3.3 Zadní sezení ...128 //
10.4 Základní ergonomické požadavky na správné pracovní sedadlo ...129 // 10.4.1 Obecné požadavky na správné pracovní sedadlo ...129 // 10.4.2 Základní parametry sedací plochy ...130 // 10.4.3 Zádová opěra ...132 // 10.4.4 Loketní opěrky ...134 // 10.4.5 Další podmínky ovlivňující správné sezení ...134 // 10.5 Alternativní sezeni ...135 // 10.5.1 Klekačky ...135 // 10.5.2 Balanční míče (tzv. Pezzi-ball) ...138 // 10.5.3 Stojany, pulty ...138 // 10.6 Sezení řidiče ...138 // 10.6.1 Požadavky na správné sedadlo řidiče ...139 // 10.6.2 Další požadavky ...141 // 10.7 Školní sezení ...142 // 10.8 Odpočinkové sezeni ...142 // 10.9 Rehabilitační aspekty práce vsedě ...143 // 10.9.1 Správné sezení ...143 // 10.9.2 Kompenzační pohybový režim ...147 // 10.9.3 Využití rehabilitačních a ergonomických pomůcek ...15І // Literatura ...151 // 11 Práce s počítačem (O. Matoušek, S. Gilbertová) ...153 // 11.1 Úvod ...153 // 11.2 Zdravotní aspekty práce s počítačem ...153 // 11.2.1 Muskuloskeletální obtíže ...154 // 11.2.2 Zrak ...156 // 11.2.3 Účinky na reprodukci ...156 // 11.2.4 Kožní vyrážky (dermatózy) ...157 // 11.2.5 Psychosociální aspekty ...157 // 11.3 Ergonomické požadavky na práci s počítačem ...158 // 11.3.1 Prostorové řešeni a pracovní nábytek ...158 // 11.3.2 Požadavky na zařízení počítače ...160 // 11.3.3 Doplňky ...162 // 11.3.4 Osvětlení, hluk a ovzduší ...162 // 11.3.5 Pracovní režim ...163 // 11.4 Kompenzační pohybový režim ...164 // 11.5 Zdravotní péče o zaměstnance ...164 // Literatura ...165 //
12 Manipulace s břemeny (S. Gilbertová) ...167 // 12.1 Úvod ...167 // 12.2 Vliv manipulace s břemeny na organismus ...167 // 12.2.1 Vliv manipulace s břemeny na pohybový systém ...168 // 12.2.2 Gynekologické poruchy ...169 // 12.3 Mechanismus poškození při manipulaci s břemeny ...169 // 12.3.1 Předklon a záklon bederní páteře ...170 // 12.3.2 Poškozeni kompresivní a torzní (smykové) ...171 // 12.3.3 Zatížení páteře a kolen v závislosti na těžišti těla ...171 // 12.3.4 Nitrobřišní a nitrohrudní tlak ...172 // 12.4 Rizikové faktory při manipulaci s břemeny ...173 // 12.4.1 Vlastnosti břemene ...173 // 12.4.2 Charakteristika pracovního prostředí a organizace práce ...173 // 12.4.3 Individuální rizikové faktory ...173 // 12.5 Ergonomické a výkonnostní limity manipulace s břemeny ...174 // 12.5.1 Kritéria pro hodnocení výkonnostních limitů manipulace s břemeny 174 // 12.5.2 Ergonomické požadavky a limity hmotnosti manipulovaných // břemen ...175 // 12.6 Správné (bezpečné) techniky manipulace s břemeny ...178 // 12.6.1 Hlavní zásady pro manipulaci s břemeny ...180 // 12.6.2 Příklady doporučovaných technik při zvedání břemen ...182 // 12.7 Hodnocení zdravotní způsobilosti ...188 // 12.8 Rehabilitační aspekty manipulace s břemeny ...189 // 12.8.1 Kompenzační pohybový režim ...189 // 12.8.2 Rehabilitační pomůcky - bederní pásy ...192 // 12.9 Ženy a fyzická zátěž, manipulace s břemeny ve zdravotnictví ...193 // 12.9.1 Biologické vlastnosti žen ...193 // 12.9.2 Manipulace s pacientem a profese ve zdravotnictví ...194 // 12.9.3 Bezpečné techniky manipulace s pacientem ...195 // 12.9.4 Některé příklady doporučovaných technik ...199 // Literatura ...206 //
13 Ergonomie pro zdravotně postižené osoby (rehabilitační ergonomie) (S. Gilbertová) ...209 // 13.1 Úvod ...209 // 13.2 Základní požadavky pro sed zdravotně postižených osob ...210 // 13.2.1 „Easy chair“ (pohodlná židle, lenoška) ...211 // 13.2.2 Sed u vozíčkářů ...213 // 13.3 Význam ergonomie při zařazování zdravotně postižených osob na vhodná // pracovní místa ...215 // 13.3.1 Posuzování pracovních podmínek ...215 // 13.3.2 Požadavky na pracoviště ...216 // Literatura ...218 // 14 Přílohy (O. Matoušek) ...221 // 14.1 Kontrolní listy pro ergonomické hodnocení pracovních míst ...221 // 14.2 Nejdůležitější legislativní podklady vztahující se k ergonomii ...228 // Vysvětlivky cizích slov a zkratek ...233 // Rejstřík ...237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC