Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.9) Půjčeno:175x 
BK
1. vyd.
Praha : Zvon, 1996
213 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7113-169-5 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Název v tiráži: Základy filozofie výchovy
Obsahuje jmenný rejstřík
Bibliografie na s. 180-200
Filozofie výchovy - studie
000030439
Předmluva // 11 // Současné cíle výchovy: Problematika a perspektivy // I. Co to jsou „výchovné cíle“?...14 // II. К obecné problematice výchovných cílů...17 // Problematika vzniku výchovných cílů...17 // Problematika obsahu výchovných cílů...18 // Jazyková problematika...18 // Problematika odůvodnění výchovných cílů...19 // Problematika uskutečnění výchovných cílů...20 // Právní problematika...21 // III. К problematice výchovných cílů v pluralistických společnostech . . 22 // Problematika proměny hodnot...24 // Problematika liberálnosti...25 // IV. Vodítka к zabezpečení nutných výchovných cílů...27 // Poučení o nepostradatelnosti společných ideálů osobnosti...27 // Kritika zdánlivých výchovných cílů...27 // Kritika nedostatečně vymezených výchovných cílů...28 // Bilance morálně právních norem a jejich nedostatků...29 // Hodnocení, rozhodnutí, vazba...33 // Poznámky...33 // Víra a výchova // Užitečnost a pravda náboženských a světonázorových // přesvědčení jako problém filozofie výchovy...38 // Vychovatel má za úkol připravit žáka pro život...38 // I. Přesvědčení založená na víře jako součást životní zdatnosti 39 // II. Moderní nejistota o světonázorové stránce životní zdatnosti 44 // III. Východisko pragmatismu: dvojí „pravda“, užitečnost jako // „pravda“, užitek je důležitější než pravda...47 // IV. Příklady pragmatických výkladů
přesvědčení založených na víře . . 49 // Kant: nutné postuláty...49 // Lange: nepostradatelné smyšlenky...50 // Vaihinger: užitečné fikce...52 // Leopardi: krásné iluze...53 // James: přesvědčení prospěšná životu . . 55 // Schiller: prakticky osvědčená víra...57 // Pareto: užitečné ideály...58 // Lemberg: nezbytné ideologie...59 // Unamuno: útěšné plody víry...60 // Kolakowski: nezbytné mýty...62 // V. К hodnocení pragmatických výkladů víry z hlediska normativní // filozofie výchovy...64 // Ústavněprávní danosti: svoboda svědomí, svoboda vyznání, // náboženská výuka...65 // Prospěch vychovávaných a prospěch obce jako vrcholné hodnoty . . 66 // Opačná pozice: scientismus a jeho nedostatky...67 // Přednosti pragmatismu: realističtější obraz člověka a menší // riziko ztrát ...70 // Poznámky...71 // Nietzscheho učení o nutných iluzích // I. Výklad ...79 // Vědění, iluze, duševní zdraví...79 // Pravda, skepse, nebezpečí vědy...81 // Návrh na řešení: vydržet napětí vyvolané rozporem mezi vědou // a vírou podle toho, kolik jsme s to snést...82 // II. Hodnocení...85 // Pravda poznání a přesvědčení založená na víře...85 // Přednosti tohoto učení...88 // Nevýhody tohoto učení...90 // Poznámky...91 // „Vyvážené vzdělání“ ve společnosti bez spolehlivých hodnot // „Vyvážené vzdělání" jako ideál osobnosti...95 // I. Ideově dějinné základy...97
Původ v řeckém pojetí člověka...97 // Ideál harmonického rozvoje sil...97 // Užitečnost a meze formálních ideálů...98 // II. Přínos devizy „vyvážené vzdělání“ pro rozhodování o ideálech // osobnosti a o cílech výchovy...101 // Zvláštní ideály a společný základní ideál...101 // Nebezpečí, že „vzdělání" bude omezeno na intelektualistický // dílčí ideál pro žáky...102 // Kulturní krize a zákonné cíle výchovy...103 // III. Celková a dílčí výchova: к výchovné odpovědnosti rodičů, // učitelů a státu...105 // Poznámky...108 // Hodnotová výchova? Problematika a možnosti // I. Dějiny vzniku hesla „hodnotová výchova“...112 // Kulturní krize v USA...113 // Krize morální orientace v Německu...114 // „Základní hodnoty“ a „změna hodnot“...115 // II. К problematice hesla „hodnotová výchova“...117 // 1. Problémy porozumění...117 // 2. Problémy rozhodování...121 // Formální výchova к hodnocení...122 // Materiální výchova к zaujímání hodnotových postojů...124 // III. Výchovné cíle za podmínek světonázorového pluralismu // a individualismu...126 // Výchova к zaujímání hodnotových postojů // jako světonázorově-náboženská a morální výchova...126 // Primární odpovědnost rodičů...127 // Spoluodpovědnost státu a učitelů...128 // Poznámky...130 // Výchova dnes: Rodina a škola mají společnou odpovědnost // I. Ideální představy o nositelích
výchovy a jejich společné // odpovědnosti...136 // Povinnost rodičů a pověření státu vychovávat děti...136 // Kompetence pro duchovní a morální výchovu...137 // Nestrannost státu ve věcech vyznání...138 // Výchovné pověření školy a právo na spoluúčast rodičů...139 // II. Skutečné poměry... 140 // Roztříštěnost výchovy . .•.141 // { Nejistota rodičů při výchově a jejich snaha zbavit se tohoto // břemene...142 // Přetížení škol výchovnými úkoly, které jsou jim cizí...143 // Nedostatečná ochota rodičů a učitelů ke spolupráci a rozdílnost jejich zájmů...144 // III. Úkoly pro rodiče, stát a školu...147 // Odpovědnost rodičů...147 // Odpovědnost státu, jeho škol a učitelů...149 // Společná odpovědnost rodičů a učitelů...150 // Poznámky...151 // Profesní morálka učitelů // I. Pověření škol výchovou a profesní zdatnost učitelů...155 // II. Co je to profesní morálka?...156 // III. Proč potřebují učitelé profesní morálku?...158 // IV. Jádro profesní morálky učitele...161 // Obecné normy profesní morálky...162 // Normy pro vztah к žákům...165 // Poznámky...175 // Bibliografie . ...180 // Jmenný rejstřík...201 // Věcný rejstřík...211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC