Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu, 2008
230 s. : il., grafy ; 20 cm

ISBN 978-80-7106-600-2 (brož.)
Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 8
Obsahuje bibliografii na s. 216-226 a rejstřík
Anglické a německé resumé
000030494
OBSAH // Úvod 9 // A Teorie intervencí 11 // 0 Pojmy a termíny 11 // 1 Nástin Teorie intervencí 14 // 1.0 Vymezení Teorie intervencí 14 // 1.0.1 Data - problém - hypotéza - teorie 14 // 1.1 Typy intervencí 16 // 1.1.1 Seznam možných intervencí 17 // 1.1.2 Dopady intervencí 17 // 1.1.3 Dělení intervencí 17 // 1.2 Možnosti přístupu k jazyku a mluvčím 21 // 1.2.1 Kritéria popisu 22 // 1.2.2 Přístupy k jazykově regulační praxi 23 // 1.3 Požadavky na koncepty jazykové regulace 23 // 1.3.1 Formální požadavky 27 // 1.3.2 Obsahové požadavky 28 // 1.4 Teorie intervencí a Teorie jazykové kultury 28 // 1.5 Teorie intervencí a Teorie jazykového managementu 29 // K Koncept minimální intervence 34 // 0 Text Konceptu minimální intervence 34 // 1 Charakter Konceptu minimální intervence 39 // 1.1 KMI v rámci TI a lingvistiky (oddíly 1.1 a 1.2) 39 // 1.2 Předpoklady KMI 41 // 1.3 Není důvod pro intervenci (oddíl 1.3.1) 42 // 1.4 Přirozený jazykový vývoj (oddíl 1.3.2) 46 // 1.5 Úzus jako nejvyšší autorita (oddíl 1.3.3) 48 // 1.6 Shrnutí první části KMI 50 // 2 Kritika konceptu jazykové kultury 52 // 2.1 TjK a purismus (oddíl 2.1) 52 // 2.2 Jazykověda a intervence (oddíl 2.2) 56 // 60 62 67 67 80 93 95 100 105 118 123 123 126 129 131 134 134 // 3.7 Intervenční způsoby hodnocení. Jazyková norma (odd. 3.5.2) 142 // 3.8 Úplnost lingvistického popisu (oddíl 3.5.3) 158 // 3.9 Popisy jazyka a korpus (oddíl 3.5.4) 160 // 4
Přechod k minimální intervenci 163 // 4.1 První kroky (oddíl 4.1) 163 // 4.2 Princip plurality kodifikací (oddíl 4.1.1) 164 // 4.3 Osud současné kodifikace (oddíl 4.1.2) 167 // 4.4 Vznik pluralitních kodifikací (oddíl 4.1.3) 168 // 4.5 Intence pluralitních kodifikací (oddíl 4.2) 1 70 // 4.6 KMI a jazyková výchova (oddíl 4.3) 171 // 4.7 KMI a jazykové poradenství (oddíl 4.4) 173 // 4.8 Shrnutí 4. části 173 // 4.9 Recepce KMI (oddíl 4.5) 176 // 5 Shrnutí KMI; možnosti, které se nabízejí 177 // K Měření preskriptivismu 179 // 1 Způsoby měření 180 // 2 Závěr 184 // D Měření dopadu intervencí 187 // 1 Případ-ismusAizmus 188 // 2 Případ-sofieAzofie 189 // 3 Případ slovesných koncovek-ejíAí 191 // 4 Případ genitivu tří/třech 196 // 5 Případ Česko 197 // 6 Případ přechodníky 200 // 7 Shrnutí 202 // Závěrem 203 // Résumé 205 // 2.3 Smysl intervencí v rámci TJK (oddíl 2.3) // 2.4 Doktrína jazykové kultury (oddíl 2.4) // 2.5 Příčiny neúspěšnosti TJK (oddíl 2.5) // 2.6 Povaha preskriptivismu v rámci TJK (oddíl 2.5.1) // 2.7 Problém spisovnosti (oddíl 2.5.2) // 2.8 Cíle TJK a měření její úspěšnosti (oddíl 2.5.3) // 2.9 Neadekvátnost intervencí TJK (odd. 2.5.4 a 2.5.5) // 2.10 Úspěšnost TJK navzdory výsledkům? (oddíl 2.5.6) // 2.11 Klasifikace jazykových chyb (oddíl 2.5.7) // 2.12 Diskontinuita jazykového vývoje a TJK (odd. 2.5.8) 3 Jak vypadá přístup k jazyku podle KMI? // 3.1
KMI a spontánně ustavený řád (oddíl 3.1) // 3.2 Od nulové k minimální intervenci (oddíl 3.2) // 3.3 Vztah funkce a struktury v rámci KMI (oddíl 3.3) // 3.4 Regulace jazyka vs. regulace jazykovědy (odd. 3.4) // 3.5 Zásady kodifikace podle KMI (oddíl 3.5) // 3.6 Neintervenční způsoby hodnocení (oddíl 3.5.1)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC