Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2006
227 s. : il.

objednat
ISBN 80-251-1018-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, shrnutí, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
www stránky - design - příručky
000030568
Úvodem ...9 // Koncept nezničitelnosti ...9 // Co a proč je důležité ...9 // Struktura knihy ...10 // Kontext příkladů uvedených v knize ...10 // Terminologie použitá v knize ...11 // Kapitola 1 // Flexibilní text 13 // Běžný přistup ...13 // Proč to není nezničitelné? ...15 // Jaké jsou naše možnosti ...16 // Jednotky délky ...16 // Klíčová slova relativní velikosti ...16 // Procenta ... 16 // Klíčová slova absolutní velikosti ...17 // Přistup k dosažení nezničitelnosti ...17 // Jak funguji klíčová slova ...17 // Opusťte přesnost pixelů ...18 // Dvě překážky, které je třeba překonat ...19 // Zjednodušený trik s blokovým modelem ...21 // Proč je to nezničitelné ...22 // Máme flexibilní základ. A co teď? ...22 // Nastavit a nechat být ...22 // Použití procent pro odchýleni velikosti textu od velikosti základní ...23 // Pracujeme s klíčovými slovy a procenty ...26 // Nastaveni prostředníka pro základni velikost pomoci klíčových slov ...26 // Buďte opatrní, když vnořujete velikosti nastavené pomoci procent ...27 // Experiment s procentuálně vyjádřenými hodnotami ...29 // Shrnutí ...30 // Kapitola 2 // Přizpůsobitelná navigace 31 // Běžný přistup ...31 // Mocné tabulky ...32 // Běžně používané překreslováni ...32 // Proč to není nezničitelné...33 // Množství kódu ...33 // Problém neprístupnosti ...33 // Problém přizpůsobivosti ...33 // Nedostatek flexibility ...33 // Přístup k nezničitelnosti ...34 // Zatim bez stylu ...34 // Dva malé obrázky ...35 // Přidělujeme styly ...35 // Upevněni plovoucího umístěni ...36 // Přidělujeme záložkám tvar ...37 // Zarovnáni obrázku na pozadi ...38 // Přidáváme spodni rámeček ...40 // Efekt překresleni ...41 // Stav vybrané záložky ... 41 // Proč je to nezničitelné ...42 // Další příklady ...42 // MOZILLA.ORG ...43 // Zešikmení ...43 //
Vyhledávací portál ESPN.COM ...44 // Shrnutí ... 45 // Kapitola 3 // Rozšiřitelné řádky 47 // Běžný přístup ...47 // Proč to není nezničitelné...48 // Nepotřebná grafika ...48 // Uvažováni v rámci pevné výšky ...49 // Nabobtnalý kód ...49 // Přistup k nezničitelnosti ...50 // Struktura zdrojového kódu ...50 // Pojmenování části ...50 // Zatím bez stylu ...51 // Přidělujeme pozadi ...51 // Umístěni obsahu ...52 // Chybějící pozadi ...53 // Přidáme detaily ...54 // Vzhled textu a odkazů ... — 58 // Závěrečný krok ...59 // Přoč je to nezničitelné ...61 // Odděleni struktury a vzhledu ...61 // Už žádné pevné výšky ...61 // Jiný příklad rozšiřování ...62 // Zdrojový kód ...63 // Vytváříme dva obrázky ...63 // Přidělujeme styly ...64 // Rozšiřování ...65 // Shrnutí.. 66 // Kapitola 4 // Tvořivé plovoucí umístění 67 // Běžný přístup ...67 // Proč to není nezničitelné ...68 // Přístup k nezničitelnosti ...69 // Nekonečné množství voleb struktury zdrojového kódu ...69 // Použiti definičního výčtu ...70 // Struktura zdrojového kódu ...71 // Zatim bez stylu ...72 // Stylováni obsahového bloku ...73 // Označujeme obrázek ...74 // Přidělujeme základní styly ...75 // Umísťujeme obrázek ...79 // Protilehlé plovoucí umisténi ...80 // Zajišťujeme prostor pro jakoukoli délku ...82 // Poslední úpravy ...86 // Překlápění směru plovoucího umístěni ...,...89 // Efekt mřížky ...91 // Vyměnitelné pozadi ...94 // Proč je to nezničitelné ...95 // Shrnutí ...96 // Kapitola 5 // Nezničitelné bloky 97 // Běžný přistup ...97 // Proč to není nezničitelné...99 // Přístup k nezničitelnosti ...100 // Struktura zdrojového kódu ...100 // Strategie s obrázky ...101 // Přidělujeme styly ...102 // Proč je to nezničitelné ...104 // Jiné techniky zaoblených rohů ...105 // Pěkně zaoblené 106 // Shrnutí 112 //
Kapitola б // Žádné obrázky? 113 // Žádné CSS? 113 // Žádný problém 113 // Běžný přístup ...113 // Proč to není nezničitelné ...116 // Přístup k nezničitelnosti ...117 // Proč je to nezničitelné ...117 // Se styly i bez nich ...120 // Desetivteřinový test použitelnosti ...120 // Běžný přístup ...120 // Přístup k nezničitelnosti ...121 // Nástroje k dosažení nezničitelnosti ...124 // Favelety ...124 // Rozšíření Web Developer ...126 // Web Accessibility Toolbar ...127 // Validace jako nástroj ...128 // Shrnutí ...130 // Kapitola 7 // Přizpůsobitelné tabulky 131 // Běžný přístup ...131 // Proč to není nezničitelné ...133 // Přístup k nezničitelnosti ...134 // Struktura zdrojového kódu ...134 // Přidělujeme styly — /._139 // Proč je to nezničitelné ...153 // Shrnutí ...155 // Kapitola 8 // Pohyblivý layout stránky 157 // Běžný přístup ...157 // Proč to není nezničitelné...159 // Množství kódu ...159 // Zbavíme se noční můry ...160 // Nevhodné řazeni obsahu ...160 // Přístup k nezničitelnosti ...161 // Struktura zdrojového kódu ...161 // Vytváříme sloupce: umísťování vs. plovoucí umístěni ...162 // Přidělujeme styly ...163 // Prostor mezi sloupci textu ...168 // Vnitřní okraj sloupců ...170 // Použiti vnitřního okraje u elementů uvnitř sloupce ...171 // Metoda přidáni elementu <div> navíc ...172 // Nastaveni minimálni a maximálni šířky ...175 // Sloupce s falešnou pevnou výškou ...!. 178 // Vytváříme obrázek pozadí ...179 // Umisťujeme obrázek ...180 // Třísloupcový layout ...182 // Proč je to nezničitelné ...189 // Shrnutí ...189 // Kapitola 9 // A nyní vše dohromady 191 // Záměr ...191 // Proč je to nezničitelné ...192 // Pohyblivý layout ...192 // Flexibilní text ...195 // Žádné obrázky? Žádné CSS? Žádný problém ...194 // Konstrukce ...195 //
Struktura zdrojového kódu ...196 // Základní styly ...198 // Struktura layoutu ...198 // Pozadí postranního panelu ...200 // Hlavička ...201 // Řádek s propagačním textem ...205 // Mezera mezi sloupci textu ... 206 // Sloupec s obsahem ...207 // Sloupec s postranním panelem ...214 // Patička ...218 // Vyladění CSS pro IE ...219 // Řešení pomoci triku ...220 // Oprava patičky ...221 // Zrušení obtékáni ...222 // Závěrem ...223 // Rejstřík 225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC