Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Academia, 1985

objednat
000030609
Rekat.
Obsah // Předmluva ... 5 // 1. Materiální jednota světa a integrace vědeckého poznání ... 7 // 1.1. Materiální jednota světa a její odraz ... 7 // 1.2. Historické typy zobrazovacích soustav ... 9 // 1.3. Monismus a otázka integrace vědy ...10 // 1.4. Strukturně genetická jednota světa... 13 // 1.5. Integrace vědeckého poznání a systémový přístup ...17 // 1.6. Otázka tzv. fundamentálnosti fyziky ...22 // 1.7. Otázka mozioborovosti...24 // 2. Zobrazeni svita v konceptuálních soustavách vidy ...30 // 2.1. Proměny teorií...30 // 2.2. Povrchová a hloubková informace...32 // 2.3. Transformace konceptuálních soustav...32 // 2.4. Souřadnicové a referenční soustavy...33 // 2.5. Otázka tzv. negativních veličin...30 // 3. Jednoduchost v přírodě a její odraz v poznání ...42 // 3.1. Princip jednoduchosti jako obecný princip v přírodě a v poznáni. . . 42 // 3.2 Jednoduchost a variační principy mechaniky...46 // 3.3. Jednoduchost v kvantové fyzice, teorii relativity a kybernetice . . 47 // 3.4 Jednoduchost a dialektika...55 // 4. Otázky prostoru a času...62 // 4.1. Nutnost vztahu к referenční soustavě... 62 // 4.2. Problém nekonečna... 64 // 4.3. Změny v chápání prostoru a času...70 // 4.4. Orientovanost a nehomogennost času...72 // 4.5. Kvantový charakter času ...74 // 4.6. Obsahový, dynamický a rytmický charakter času...79 // 4.7. Spádový charakter času...33 // 4.8. Otázka aktuální přítomnosti...39 // 4.9.
Některé otevřené otázky prostoru a času...92 // 5. Otázky dialektické rozpornosti...99 // 5.1. Nedostatečnost tzv. disjunktivní logiky...99 // 5.2. Otázky dialektické polarity...103 // 5.3. Dialektika a matematika ...110 // 6. Otázky vývoje a uspořádanosti...113 // 6.1. Podstata pořádku...113 // 153 // 6.2. Pořádek a otázka symetrie...125 // 6.3. Otázka vědomí jako projevu vysoce uspořádané hmoty ...128 // 7. Závěr: Výklad hlavních myšlenek...126 // Bibliografie...141 // Seznam obrázkových příloh...146 // Jmenný rejstřík...147 // 154
(OCoLC)20219731
cnb000028272

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC