Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.7) Půjčeno:38x 
BK
3. opravené a rozšířené vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998
238 s. : il.

objednat
ISBN 80-7182-069-5 (brož.)
Obsahuje úvodní poznámky, rejstřík, fotografie filosofů v textu
Bibliografie: s. 239
Filozofie - čítanky - učebnice vysokošk.
Filozofie - učebnice vysokošk.
000030827
Obsah // Úvodní poznámky 9 // Poznámka k druhému vydání 10 // Poznámka k třetímu vydání 10 // 1. Co je to filosofie 11 // 1.1 Problémy 11 // 1.2 Svět, jsoucno a bytí 12 // 1.3 Předmět filosofie 14 // 1.3.1 Další filosofické disciplíny 16 // 1.4 Shrnutí (1) 17 // 2. Filosofie a problém bytí 19 // 2.1 Kosmologie 19 // 2.1.1 Problémy (>2.1.2) 19 // 2.1.2 Řecká přírodní filosofie (2.1.102.2.2.1) [6.1.1.1] 19 // 2.1.3 Co je kosmologie 21 // 2.1.4 Shrnutí (2.1) 21 // 2.2 Ontologie 22 // 2.2.1 Problémy 22 // 2.2.2 Pojem bytí 22 // 2.2.2.1 Eleaté (2.1.2< >2.2.2.2) [6.1.1.1 ] 22 // 2.2.2.2 Atomisté (2.2.2.1 < >2.2.3.1) [6.1.1.1 ] 25 // 2.2.3 Východní filosofie 25 // 2.2.3.1 Indie (2.2.2.2< >2.2.3.2) 26 // 2.23.2 Čína (2.2.3.1 < >3.2.1) [6.1.1.2] 29 // 2.2.4 Shrnutí (2.2) 32 // 2.3 Metafyzika 33 // 2.3.1 Antika 33 // 2.3.1.1 Problémy (3.2.2.1< >2.3.1.2) 33 // 2.3.1.2 Platón (2.3.1.1 <>2.3.1.3) [6.1.1.3] 34 // 2.3.1.2.1 Novoplatonismus (3.2.5< >3.2.6) 36 // 2.3.1.2.2 Problémy 37 // 2.3.1.3 Aristotelés (2.3.1.2< >3.2.4; >3.2.5) [6.1.1.4] 38 // 2.3.1.3.1 Estetika 41 // 2.3.1.4 Co je metafyzika 42 // 2.3.1.5 Shrnutí (2.3.1)) 44 // 2.3.2 Středověk (3.2.6<) 45 // 2.3.2.1 Členění středověké metafyziky 45 // 2.3.2.2 Bytí ve středověké filosofii [6.1.1.5] 45 // 2.3.2.2.1 Pojem bytí ve scholastice 46 // 2.3.2.2.2 Spor o univerzálie 47 // 2.3.2.3 Příroda, duše
a Bůh (>3.3.1.1) 51 // 2.3.2.4 Shrnutí (2.3.2) 58 // 2.3.3 Současnost 60 // 2.3.3.1 M. Heidegger (3.6.2.4< >4.3.4.2; >4.3.4.3) [6.1.1.6] 60 // 2.3.3.2 N. Hartmann (3.6.2.5< >2.3.3.3) 65 // 2.3.3.3 Další koncepty (2.3.3.2< >4.3.2.3.1) 67 // 2.3.3.4 Kritika tradiční metafyziky 68 // 2.3.3.5 Rozdíl mezi evropským a východním myšlením 71 // 2.3.3.6 Shrnutí (2.3.3) 73 // 2.4 Shrnutí (2) 74 // 3. Filosofie a problém poznání 75 // 3.1 Problémy 75 // 3.1.1 Co je gnoseologie 76 // 3.2 Antické a středověké dědictví 77 // 3.2.1 Sofisté (2.2.3.2< >3.2.2) 77 // 3.2.2 Sókratés (3.2.1< >3.2.2.1) 78 // 3.2.2.1 Dialog (.3.2.2< >2.3.1.1) 79 // 3.2.2.2 Dialektika 81 // 3.2.3 Doxa a epistémé 81 // 3.2.4 Logika (2.3.1.3<>3.2.5) 82 // 3.2.5 Kritická skepse (3.2.4< >2.3.1.2. i) 84 // 3.2.6 Poznání a víra (2.3.1.2.1 <>2.3.2) 85 // 3.2.7 Shrnutí (3.2) 86 // 3.3 Obrat k subjektu 87 // 3.3.1 Souvislosti 87 // 3.3.1.1 Renesance (2.3.2.303.3.1.2) 87 // 3.3.1.2 Reformace (3.3.1.1< >3.3.2) 88 // 3.3.2 Problémy (3.3.1.2< >3.3.3) 88 // 3.3.2.1 Dvě roviny poznání 89 // 3.3.2.2 Indukce a dedukce 90 // 3.3.3 Empirismus (3.3.2<) 91 // 3.3.3.1 F. Bacon 91 // 3.3.3.2 J. Locke 92 // 3.3.3.3 Solipsismus (>3.3.4) 93 // 3.3.4 Racionalismus (3.3.3c) 94 // 3.3.4.1 R. Descartes [6.1.2.1 ] 94 // 3.3.4.2 В. Spinoza a G. W. Leibniz (>3.4.1) 98 // 3.3.5 Shrnutí (3.3) 101 // 3.4 Kriticismus 102 // 3.4.1 Skepticismus
D. Huma (3.3.4.2< >3.4.2) [6.1.2.2) 102 // 3.4.1.1 Kauzalita 104 // 3.4.2 1. Kant (3.4.1c) [6.1.2.3] 104 // 3.4.2.1 Problémy 104 // 3.4.2.2 Transcendentálni filosofie (>4.3.1.2; >3.5.1) 105 // 3.4.2.3 Novokantovství (4.3.4.1 с >3.6.2.1) Ill // 3.4.3 Shrnutí (3.4) 112 // 3.5 Vědomí a sebevědomí 112 // 3.5.1 Problémy (3.4.2<) 112 // 3.5.2 Německá klasická filosofie 114 // 3.5.2.1 J.G. Fichte 114 // 3.5.2.2 F. W. J. Schelling 115 // 3.5.2.3 G. W. F. Hegel (>3.6.1) [6.1.2.4] 115 // 3.5.2.3.1 Dialektická logika 118 // 3.5.2.3.2 Filosofie dějin 119 // 3.5.3 Shrnutí (3.5) 120 // 3.6 Novodobá gnoseologie 120 // 3.6.1 Scientismus (3.5.1<) 120 // 3.6.1.1 Problémy 120 // 3.6.1.2 Požiti vismus (>4.3.2.1) 121 // 3.6.1.2.2 Sociologie 122 // 3.6.1.3 Novopozitivismus a filosofie přirozeného jazyka // (4.4.303.7.4.2) [6.1.2.5] 123 // 3.6.1.4 Strukturalismus (3.7.4.2< >5.2) 130 // 3.6.1.5 Shrnutí (3.6.1) 131 // 3.6.2 Antiscientistické směry 132 // 3.6.2.1 Problémy (3.4.2.3< >3.6.2.2) 132 // 3.6.2.2 Filosofie života (3.6.2.103.6.2.3) 133 // 3.6.2.3 Intuitivismus H. Bergsona (3.6.2.2< >3.6.2.4) 135 // 3.6.2.4 Fenomenologie (3.6.2.3< >2.3.3.1) [6.1.2.6] 136 // 3.6.2.5 Současná filosofická hermeneutika (4.3.4.3< >2.3.3.2) 139 // 3.6.2.6 Shrnutí (3.6.2) 141 // 3.7 Problém pravdy a vědeckého poznání 142 // 3.7.1 Teorie pravdy 142 // 3.7.2 Metodologie věd 144 // 3.7.3 Třídění věd 145 // 3.7.4 Vývoj
a úloha věd 146 // 3.7.4.1 T. Kuhn 146 // 3.7.4.2 Kritický racionalismus K. Poppera(3.6.l.3<>3.6.1.4) 147 // 3.8 Shrnutí (3) 149 // 4. Filosofie a problém člověka 151 // 4.1 Problémy 151 // 4.2 Pojetí člověka v antice a ve středověku 151 // 4.2.1 Antika 151 // 4.2.2 Středověk 152 // 4.2.3 Shrnutí (4.2) 154 // 4.3 Novověké pojetí člověka 154 // 4.3.1 Člověk jako subjekt 154 // 4.3.1.1 R. Descartes 154 // 4.3.1.2 I. Kant (3.4.2< >3.5.1) 155 // 4.3.1.2.1 Liberalismus a socialismus 156 // 4.3.2 Člověk jako předmětná bytost 157 // 4.3.2.1 Problémy (3.6.1 < >4.3.2.2) 157 // 4.3.2.2 L. Feuerbach (4.3.2.1 < >4.3.2.3) 158 // 4.3.2.3 K. Marx (4.3.2.2< >4.3.3.1) [6.1.3.1 ] 159 // 4.3.2.3.1 Marxismus ve 20. století (2.3.3.3< >4.4.1) 160 // 4.3.3 Člověk a vůle 164 // 4.3.3.1 Problémy (4.3.2.3< >4.3.3.2) 164 // 4.3.3.2 A. Schopenhauer a F. Nietzsche (4.3.3.1< >4.3.4.1) [6.1.3.2] 164 // 4.3.4 Existence 166 // 4.3.4.1 S. Kierkegaard (4.3.3.2< >3.4.2.3) 166 // 4.3.4.2 M. Heidegger (2.3.3.1< >4.3.4.3) 167 // 4.3.4.3 Existencialismus a filosofie dialogu (4.3.4.2<) 169 // 4.3.4.3.1 Problémy 169 // 4.3.4.3.2 A. Camus 169 // 4.3.4.3.3 J.P. Sartre [6.1.3.31 172 // 4.3.4.3.4 K. Jaspers 175 // 4.3.4.3.5 G. Marcel 177 // 4.3.4.3.6 M. Buber 179 // 4.3.4.3.7 E. Lévinas (>3.6.2.5) 181 // 4.3.5 Shrnutí (4.3) 182 // 4.4 Filosofická antropologie 183 // 4.4.1 Problémy (4.3.2.3.l< >4.4.2) 183 // 4.4.1.1 Filosofická
antropologie 184 // 4.4.2 M. Scheler (4.4.1< >4.4.3) [6.1.3.4] 184 // 4.4.3 A. Gehlen a H. Plessner(4.4.2< >4.4.4) 187 // 4.4.4 Další představitelé filosofické antropologie (4.4.3< >3.6.1.3) 188 // 4.4.5 Shrnutí (4.4) 190 // 4.5 Etika 190 // 4.5.1 Problémy 190 // 4.5.2 Povaha a členění etiky 192 // 4.6 Shrnutí (4) 193 // 5. Filosofie dnes 194 // 5.1 Problémy 194 // 5.2 Postmoderna (3.6.1.4 <) [6.1.4.1 ] 195 // 5.3 Filosofie a proměny současnosti 197 // 6. Přílohy 206 // 6.0 Čtyři kapitoly z české filosofie 206 // 6.1 Malá čítanka filosofických textů 209 // 6.2 Rejstřík 237 // 6.3 Základní doporučená literatura 239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC