Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.6) Půjčeno:108x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ivo Železný, 2000
407 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-240-0257-4 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické citace, předmluvu, úvod, jmenný rejstřík
Filozofie - příručky
000030829
Předmluva 7 // Úvod 8 // 1. Etika 16 // Vymezení etiky 16 // Etika vychází z každodenního života 17 // Klasifikace etických teorií 17 // Klasické teorie 18 // Platónismus 18 // Aristotelés: učení o středu 23 // Hédonismus: filozofie Epikurova 27 // Kynismus 33 // Stoicismus 36 // Křesťanská etika 40 // Spinozova filozofie 46 // Utilitarismus: Jeremy Bentham a John Stuart Mill 53 // Kantova etika 57 // Moderní etika 66 // Subjektivismus a Objektivismus (morální realismus) 69 // Naturalismus, nenaturalismus a emotivismus 71 // Motivistické, deontologické a konsekvenční teorie 72 // Analýza subjektivismu a objektivismu 74 // Uplatnění etiky 78 // Literatura 84 // 2. Politická filozofie 86 // Vymezení „politické filozofie“ 86 // Platónova politická filozofie 88 // Politická filozofie Thomase Hobbese 94 // Politická filozofie Johna Locka 99 // Politická filozofie Johna Stuarta Milla 106 // Politická filozofie Karla Marxe 113 // Současné politické teorie 125 // Literatura 131 // 3. Metafyzika 133 // Co je metafyzika? 133 // Pluralismus a monismus 133 // Předmět metafyziky 134 // Problém trvání a změny 134 // Problém mysli a těla 140 // Problém svobodné vůle a determinismu 151 // Druhy metafyzického systému 159 // Kritika metafyziky 179 // Literatura 193 // 4. Filozofie náboženství 194 // Filozofie a náboženství 194 // Problematika náboženského poznání 195 // Přirozené a zjevené náboženství 198 // Humův důkaz 199 // Kosmologický (či kauzální) důkaz boží existence 209 // Ontologický důkaz 213 // Závěr 217 // Problematika podstaty Boha 223 // Literatura 230 // 5. Teorie poznání 231 // René Descartes: vytyčení problematiky 232 // Problematika poznání: bližší pohled 238 // Starověká řecká filozofie 239 // Platón 241 // Sókratova teorie obecných forem 243 // Filozof-král 244 // Descartova teorie poznání 251 //
Zdůvodnění objektivní reality 258 // Racionalistické teorie poznání 259 // Empirická filozofie 262 // John Locke 263 // George Berkeley 272 // David Hume 282 // Shrnutí empirické teorie poznání 296 // Empirická kritika racionalismu 296 // Závěr 297 // Literatura 298 // 6. Logika 300 // Definice logiky 300 // Deduktivní a induktivní logika 302 // Deduktivní logika: sylogismus 304 // Logická terminologie 305 // Kladné a záporné výroky 306 // 401 // Obecné, částečné a jedinečné výroky 309 // Čtyři standardní výroky logiky 310 // Vyčerpanost termínů 312 // Střední, vyšší a nižší termíny 314 // Pravidla pro stanovení platnosti a neplatnosti 316 // Převádění běžných vět na věty logiky 320 // Ekvivalentní věty 324 // Proměna 325 // Obrat 326 // Kontrapozice 327 // Klamy 328 // Logika, sémiotika a sémantika 338 // Závěr 340 // Odpovědi na cvičení 341 // Literatura 346 // 7. Současná filozofie 347 // Pragmatismus 347 // Pluralistické univerzum 352 // Instrumentalismus 353 // Kritika pragmatismu 355 // Filozofická analýza 357 // Logický atomismus: filozofie Bertranda Russelia a raného Ludwiga Wittgensteina 359 // Logický pozitivismus: Schlick, Carnap, Ayer 367 // Filozofie běžného jazyka: Moore a pozdní Wittgenstein 373 Existencialismus a fenomenologie 381 // Spren Kierkegaard 381 // Současný existencialismus 389 // Literatura 398 // Jmenný rejstřík 403
(OCoLC)46962074
cnb000981169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC