Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(2.7) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2000
732 s. : il.

objednat
ISBN 80-7200-405-0 (váz.)
Dotisk 2005
Obsahuje fotografie, grafy, diagramy, výsledky a návody ke cvičením, rejstřík
Fyzika - přednášky
000030916
1 Atomy v pohybu // 1.1 Úvod 15 // 1.2 Látka se skládá z atomů // 1.3 Atomové procesy 20 // 1.4 Chemické reakce 22 // Příklady a cvičení 27 // 2 ZÁKLADY FYZIKY // 2.1 Úvod 27 // 2.2 Fyzika před rokem 1920 29 // 2.3 Kvantová fyzika 32 // 2.4 Jádra a částice 35 // 3 Vztah fyziky kjiným vědám // 3.1 Úvod 39 // 3.2 Chemie 40 // 3.3 Biologie 40 // 3.4 Astronomie 45 // 3.5 Geologie 47 // 3.6 Psychologie 47 // 3.7 Jak všechno vzniklo? 48 // 4 Zachování energie // 4.1 Co je to energie?/50 // 4.2 Gravitační potenciální energie 51 // 4.3 Kinetická energie 56 // 4.4 Jinč formy energie 57 // Příklady a cvičení 60 // 5 Čas a vzdálenost // 5.1 Pohyb 64 // 5.2 Čas 65 // 5.3 Krátké časy 66 // 5.4 Dlouhé časy 67 // 5.5 Jednotky a standardy času 69 // 5.6 Velké vzdálenosti 70 // 5.7 Malé vzdálenosti 73 // 6 Pravděpodobnost // 6.1 Možnost a pravděpodobnost 77 // 6.2 Fluktuace 79 // 6.3 Náhodná procházka 82 // 6.4 Rozložení pravděpodobnosti 86 // 6.5 Princip neurčitosti 89 // Příklady a cvičení 91 // 7 Teorie gravitace // 7.1 Pohyb planet/92 // 7.2 Keplerovy zákony 93 // 7.3 Rozvoj dynamiky 94 // 7.4 Newtonův gravitační zákon 95 // 7.5 Všeobecná gravitace 98 // 7.6 Cavendishův experiment 102 // 7.7 Co je to gravitace? 103 // 7.8 Gravitace a relativita 105 // Příklady a cvičení 106 // Pohyb // 8.1 Popis pohybu 108 // 8.2 Rychlost 110 // 8.3 Rychlost jako derivace 113 // 8.4 Vzdálenost jako integrál 115 // 8.5 Zrychlení 116 // Příklady a cvičení 120 // Newtonovy zákony dynamiky // 9.1 Hybnost a síla 122 // 9.2 Směr a velikost rychlosti 124 // 9.3 Složky rychlosti, zrychlení a síly 125 // 9.4 Co je to síla? 126 // 9.5 Smysl dynamických rovnic 127 // 9.6 Numerické řešení rovnic 128 // 9.7 Pohyb planet 131 // Příklady a cvičení 136 //
10 Zachování hybnosti // 10.1 Třetí Newtonův zákon 139 // 10.2 Zákon zachování hybnosti 140 // 10.3 Hybnost se zachovává! 143 // 10.4 Hybnost a energie 147 // 10.5 Relativistická hybnost 148 // Příklady a cvičení 151 // 11 Vektory // 11.1 Symetrie ve fyzice 153 // 11.2 Translace 154 // 11.3 Rotace 156 // 11.4 Vektory 158 // 11.5 Vektorová algebra 160 // 11.6 Newtonovy zákony ve vektorovém tvaru // 11.7 Skalární součin vektorů 164 // Příklady a cvičení 166 // 12 Charakteristiky síly // 12.1 Co je to síla? 169 // 12.2 Tření 171 // 12.3 Molekulové síly 174 // 12.4 Fundamentální síly. Pole 176 // 12.5 Nepravé síly 180 // 12.6 Jaderné síly 182 // Příklady a cvičení 183 // 13 Práce a potenciální energie // 13.1 Energie padajícího tělcsa 185 // 13.2 Práce vykonaná gravitací 188 // 13.3 Sčítání energií 192 // 13.4 Gravitační pole velkých těles 194 // 14 Práce a potenciální energie (závěr) // 14.1 Práce 197 // 14.2 Vázaný pohyb 199 // 14.3 Konzervativní síly 199 // 14.4 Nekonzervativní síly 203 // 14.5 Potenciály a pole 204 // Příklady a cvičení 208 // 15 Speciální teorie relativity // 15.1 Princip relativity 210 // 15.2 Lorentzova transformace 212 // 15.3 Michclsonův-Morleyův experiment 213 // 15.4 Transformace času 216 // 15.5 Lorentzovská kontrakce 218 // 15.6 Současnost 219 // 15.7 Čtyřvektory 219 // 15.8 Relativistická dynamika 220 // 15.9 Ekvivalence hmotnosti a energie 222 // Příklady a cvičení 224 // 16 Relativistická energie a hybnost // 16.1 Relativita a filozofové 225 // 16.2 Paradox dvojčat 227 // 16.3 Transformace rychlostí 228 // 16.4 Relativistická hmotnost 231 // 16.5 Relativistická energie 234 // Příklady a cvičení 236 //
17 Prostoročas // 17.1 Geometrie prostoročasu 237 // 17.2 Prostoročasové intervaly 239 // 17.3 Minulost, přítomnost a budoucnost 241 // 17.4 Podrobnosti o čtyřvcktorech 242 // 17.5 Algebra čtyřvektorů 244 // Příklady a cvičení 247 // 18 Dvojrozměrná rotace // 18.1 Hmotný střed 248 // 18.2 Rotace tuhého tělcsa 250 // 18.3 Moment hybnosti 253 // 18.4 Zachování momentu hybnosti 255 // Příklady a cvičení 257 // 19 Hmotný střed; Moment setrvačnosti // 19.1 Vlastnosti hmotného středu 259 // 19.2 Poloha hmotného středu 263 // 19.3 Určení momentu setrvačnosti 264 // 19.4 Kinetická energie rotace 267 // Příklady a cvičení 270 // 20 Rotace v prostoru // 20.1 Momenty sil v prostoru 273 // 20.2 Rovnice rotace a vektorový součin 277 // 20.3 Setrvačník 278 // 20.4 Moment hybnosti tuhého tčlcsa 282 // Příklady a cvičení 284 // 21 Harmonický oscilátor // 21.1 Lineární diferenciální rovnice 286 // 21.2 Harmonický oscilátor 287 // 21.3 Harmonický pohyb a pohyb po kružnici 290 // 21.4 Počáteční podmínky 291 // 21.5 Nucené kmity 292 // Příklady a cvičení 294 // 22 Algebra // 22.1 Sčítání a násobení 295 // 22.2 Inverzní operace 296 // 22.3 Abstrakce a zobccnční 297 // 22.4 Aproximace iracionálních čísel 298 // 22.5 Komplexní čísla 302 // 22.6 Imaginární exponenty 304 Příklady a cvičení 307 // 23 Rezonance // 23.1 Komplexní čísla a harmonický pohyb 309 // 23.2 Tlumené nucené kmity 311 // 23.3 Rezonance v elektrických obvodech 314 // 23.4 Rezonance v přírodě // 317 Příklady a cvičení 322 // 24 PŘECHODOVÉ JEVY // 24.1 Energie oscilátoru 323 // 24.2 Tlumené kmity 325 // 24.3 Přechodné jevy v elektrických obvodech 328 // Příklady a cvičení 331 //
25 Lineární systémy. Přehled // 25.1 Lineární diferenciální rovnice 332 // 25.2 Superpozice řešení 334 // 25.3 Oscilace v lineárních systémech 337 // 25.4 Analogie ve fyzice 339 // 25.5 Sériové a paralelní impedance 341 // Příklady a cvičení 343 // 26 Optika: princip nejkratšího času // 26.1 Světlo 344 // 26.2 Odraz a lom 345 // 26.3 Fermatův princip nejkratšího času 347 // 26.4 Použití Fermatova principu 350 // 26.5 Přesnější formulace Fermatova principu 353 // 26.6 Jak tomu rozumět // 355 Příklady a cvičení 356 // 27 Geometrická optika // 27.1 Úvod 357 // 27.2 Ohnisková vzdálenost kulové plochy 358 // 27.3 Ohnisková vzdálenost čočky 362 // 27.4 Zvětšení 364 // 27.5 Složené čočky 365 // 27.6 Abcracc 366 // 27.7 Rozlišovací schopnost 367 // Příklady a cvičení 369 // 28 Elektromagnetické záření // 28.1 Elektromagnetizmus 370 // 28.2 Záření 373 // 28.3 Dipólový zářič 374 // 28.4 Interference 376 // Příklady a cvičení 378 // 29 Interference // 29.1 Elektromagnetické vlny 379 // 29.2 Energie záření 381 // 29.3 Sinusoidální vlny 382 // 29.4 Dva dipólové zářiče 383 // 29.5 Matematika interference 386 // Příklady a cvičení 390 // 30 Difrakce // 30.1 Výsledná amplituda n stejných oscilátorů 391 // 30.2 Difrakční mřížka 395 // 30.3 Rozlišovací schopnost mřížky 398 // 30.4 Parabolická anténa 399 // 30.5 Barevy tenkých vrstev; krystaly 400 // 30.6 Difrakcc na neprůzračné cloně 401 // 30.7 Pole nábojů kmitajících v rovinč 403 // Příklady a cvičení 408 // 11 Původ indexu lomu // 31.1 Index lomu 410 // 31.2 Pole v látce 414 // 31.3 Disperze 416 // 31.4 Absorpce 419 // 31.5 Energie přenášená elektrickou vlnou 420 // 31.6 Difrakce světla na cloně 421 // Příklady a cvičení 424 //
32 Radiační útlum. Rozptyl světla // 32.1 Radiační odpor 425 // 32.2 Radiační výkon 426 // 32.3 Radiační útlum 428 // 32.4 Nezávislé zdroje 430 // 32.5 Rozptyl světla 431 // Příklady a cvičení 436 // 33 Polarizace // 33.1 Elektrický vektor světla 437 // 33.2 Polarizace rozptýleného světla 439 // 33.3 Dvojlom 439 // 33.4 Polarizátory 441 // 33.5 Optická aktivita 443 // 33.6 Intenzita odraženého světla 444 // 33.7 Anomální lom světla // 446 Příklady a cvičení 449 // 34 Relativistické jevy a záření // 34.1 Pohybující se zdroje 450 // 34.2 „Zdánlivý“ pohyb 452 // 34.3 Synchrotronové záření 454 // 34.4 Kosmické synchrotronové záření 456 // 34.5 Brzdné záření 458 // 34.6 Dopplerův jev 458 // 34.7 Vlnový čtyřvektor 461 // 34.8 Aberace 463 // 34.9 Hybnost světla 464 Příklady a cvičení 466 // 35 Barevné vidění // 35.1 Lidské oko 467 // 35.2 Barva závisí na intenzitě 469 // 35.3 Měření barevného vjemu 470 // 35.4 Diagram barevnosti 474 // 35.5 Mechanizmus barevného vidění 475 // 35.6 Fyziochemie barevného vidění 477 // 36 Mechanizmus vidění // 36.1 Barevný vjem 480 // 36.2 Fyziologie oka 483 // 36.3 Tyčinky 486 // 36.4 Složené oko hmyzu 488 // 36.5 Jiné oči 491 // 36.6 Neurologie zraku 492 // 37 Kvantové chování // 37.1 Mechanika atomů 496 // 37.2 Experiment s kulkami 497 // 37.3 Experiment s vlnami 499 // 37.4 Experiment s elektrony 500 // 37.5 Interference elektronových vln 501 // 37.6 Sledování elektronů 503 // 37.7 Základní principy kvantové mechaniky 506 // 37.8 Princip neurčitosti 507 // 38 Souvislost mezi vlnovým a korpuskulárním hlediskem // 38.1 Amplitudy vln pravděpodobnosti 509 // 38.2 Měření polohy a hybnosti 511 // 38.3 Difrakce na krystalech 514 // 38.4 Velikost atomu 516 // 38.5 Energetické hladiny 518 // 38.6 Filozofické důsledky 519 // Příklady a cvičení 522 //
39 Kinetická teorie plynů // 39.1 Vlastnosti látek 523 // 39.2 Tlak plynu 525 // 39.3 Stlačitclnost záření 529 // 39.4 Teplota a kinetická energie 530 // 39.5 Zákon ideálního plynu 534 // Příklady a cvičení 537 // 40 Principy statistické mechanik. // 40.1 Exponenciální atmosféra 539 // 40.2 Boltzmannův zákon 542 // 40.3 Vypařování kapaliny 543 // 40.4 Rozdělení molekul podle rychlosti 544 //40.5 Měrná tepelná kapacita plynů 548 // 40.6 Selhání klasické fyziky 550 // Příklady a cvičení 553 // 41 Brownůvpohyb // 41.1 Ekvipartičnost energie 554 // 41.2 Tepelná rovnováha záření 557 // 41.3 Ekvipartičnost a kvantový oscilátor 561 // 41.4 Náhodná procházka 563 // Příklady a cvičení 567 // 42 Aplikace kinetické teorie // 42.1 Vypařování 568 // 42.2 Termoemise 572 // 42.3 Termoionizace 573 // 42.4 Chemická kinctika 575 // 42.5 Einsteinovy zákony záření 576 // Příklady a cvičení 580 // 43 Difúze // 43.1 Srážky molekul 581 // 43.2 Střední volná dráha 584 // 43.3 Driftová rychlost 585 // 43.4 Iontová vodivost 587 // 43.5 Molekulová difúze 589 // 43.6 Tepelná vodivost 592 // Příklady a cvičení 594 // 44 Zákony termodynamiky // 44.1 Tepelné stroje; první zákon 595 // 44.2 Druhý zákon 598 // 44.3 Vratné stroje 599 // 44.4 Účinnost ideálního stroje 603 // 44.5 Termodynamická teplota 606 // 44.6 Entropie 608 // Příklady a cvičení 612 // 45 Ilustrace termodynamiky // 45.1 Vnitřní energie 613 // 45.2 Aplikace 617 // 45.3 Clausiova - Clapcyronova rovnice 619 // Příklady a cvičení 624 // 46 Rohatka se západkou // 46.1 Jak pracuje rohatka 625 // 46.2 Rohatka jako stroj 627 // 46.3 Vratnost v mechanice 629 // 46.4 Nevratnost 631 // 46.5 Uspořádání a entropie 632 // 47 Zvuk. Vlnová rovnice // 47.1 Vlny 635 // 47.2 Šíření zvuku 638 // 47.3 Vlnová rovnice 639 // 47.4 Řešení vlnové rovnice 642 // 47.5 Rychlost zvuku 643 // Příklady a cvičení //
48 Razy // 48.1 Skládání dvou vln 646 // 48.2 Záznéjové tóny a modulace 649 // 48.3 Postranní pásy 651 // 48.4 Lokalizované vlnové balíky 652 // 48.5 Amplitudy pravdépodobnosti pro částice 655 // 48.6 Vlny v trojrozmčmém prostoru 657 // 48.7 Normální kmity 658 // Příklady a cvičení 660 // 49 Mody // 49.1 Odraz vln 661 // 49.2 Vlny v ohraničené oblasti, vlastní frekvence 663 // 49.3 Dvojrozměrné mody 665 // 49.4 Vázaná kyvadla 668 // 49.5 Lineární soustavy 670 // Příklady a cvičení 671 // 50 Harmonické kmity // 50.1 Hudební tóny 672 // 50.2 Fourierovy řady 674 // 50.3 Kvalita a libozvučnost 675 // 50.4 Fourierovy koeficienty 677 // 50.5 Věta o energii 681 // 50.6 Nelineární odezvy 681 // Příklady a cvičení 685 // 51 Vlny // 51.1 Kuželové vlny 686 // 51.2 Rázové vlny 688 // 51.3 Vlny v pevných látkách 691 // 51.4 Povrchové vlny 694 // 52 Symetrie fyzikálních zákonů // 52.1 Symetrické operace 699 // 52.2 Symetrie v prostoru a čase 700 // 52.3 Symetrie a zákony zachování 702 // 52.4 Zrcadlový obraz 703 // 52.5 Polární a axiální vektory 705 // 52.6 Která ruka je pravá? 707 // 52.7 Parita se nezachovává 708 // 52.8 Antihmota/710 // 52.9 Porušená symetrie 711 // Výsledky a návody ke cvičením 713 // Rejstřík vybraných pojmů a jmen 731

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC