Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2000
368 s. : barev. il. ; 25 cm

ISBN 80-210-2386-4 (váz.)
Obsahuje barevné fotografie na příloze, úvod, resumé česky a anglicky
Bibliografie: s. 329-343
Flóra - Morava, řeka - Dyje, řeka - soutok - přehledy
000030947
1. Úvod 7 // 2. Přírodní poměry a geografická charakteristika 9 // 2.1. Vymezení studovaného území 9 // 2.2. Pomístní jména 9 // 2.3. Charakteristika přírodních poměrů 14 // 3. Historický vývoj nivy 17 // 4. Dosavadní výzkum flóry a vegetace 21 // 5. Flóra makromycetů 25 // 5.1. Přehled zjištěných taxonů makromycetů 26 // 6. Lichenoflóra 83 // 6.1. Současný stav poznání lichenoflóry v lužních oblastech České republiky 83 // 6.2. Přehled lišejníků zjištěných v letech 1996-1997 83 // 6.3. Charakteristika flóry lišejníků ve vztahu k podmínkám prostředí 85 // 7. Bryoflóra 87 // 7.1. Přehled zjištěných druhů mechorostů 88 // 7.2. Charakteristika bryoflóry 98 // 7.3. Ohrožené druhy mechorostů 101 // 7.4. Poznámky k zajímavějším mechorostům 102 // 8. Flóra Cévnatých rostlin 107 // 8.1. Přehled zjištěných taxonů 108 // 8.2. Analýza frekvence výskytu cévnatých rostlin 171 // 8.3. Fytogeografické zhodnocení 174 // 9. Vegetace 181 // 9.1. Metodika 182 // 9.2. Přehled syntaxonů 183 // 9.3. Charakteristiky jednotek přirozené a polopřirozené vegetace 185 // 10. Ochrana přírody 291 // 11. Souhrn 297 // 12. Summary 307 // 13. Literatura 329
(OCoLC)51617890
cnb000991854

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC