Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Kniha pro děti, mládež
3. rozšířené vyd.
Praha : Grada, 2001
259 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-9015-7 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů, metody pro praktické rozhodování soukromých osob i ponikatelů, nové finanční produkty, výborná učebnice pro studenty středních a vysokých škol
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 255-256
Matematika finanční - příklady řešené - učebnice středošk.
000030998
Předmluva 7 // 1. Základní pojmy 9 // 1.1 Procentový počet 9 // 1.2 Funkce 11 // 1.3 Průměry 1В // 1.4 Posloupnosti a řady 21 // 2. Úročení 25 // 2.1 Základní pojmy 25 // 2.2 Typy úročení 28 // 2.3 Jednoduché úročení polhútní 28 // 2.4 Základní rovnice pro jednoduché polhútní úročení 34 // 2.5 Současná a budoucí hodnota při jednoduchém úročení 38 // 2.6 Diskont 40 // 2.7 Vztah mezi polhútní úrokovou sazbou a diskontní sazbou 41 // 3. Složené úročení 47 // 3.1 Základní rovnice pro složené úročení polhútní 47 // 3.2 Kombinace jednoduchého a složeného úročení - smíšené // úročení 52 // 3.3 Výpočet doby splatnosti 56 // 3.4 Současná hodnota při složeném úročení 58 // 3.5 Výpočet výnosnosti (úrokové sazby) 67 // 3.6 Výpočet úroku 68 // 3.7 Srovnání jednoduchého a složeného úročení 69 // 3.8 Efektivní úroková sazba 70 // 3.9 Úroková intenzita - spojité úročení 73 // 3.10 Nominální a reálná úroková sazba 76 // 3.11 Hrubý a čistý výnos 78 // 4. Spoření 83 // 4.1 Spoření krátkodobé 83 // 4.2 Dlouhodobé spoření 92 // 4.3 Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření 99 // 5. Důchody jako pravidelné platby z investice 111 // 5.1 Důchod bezprostřední 112 // 5.2 Důchod odložený 119 // 5.3 Důchod věčný 123 // 6. Splácení úvěru 131 // 6.1 Splácení úvěru stejnými splátkami (konstantní anuita) 133 // 6.2 Určení počtu předem daných konstantních anuit a poslední splátky úvěru 139 // 6.3 Úmor úvěru nestejnými splátkami 144 //
7. Směnky a směnečné obchody 151 // 7.1 Diskont a eskontní úvěr 152 // 7.2 Eskont směnek na základě střední doby splatnosti 155 // 7.3 Depozitní směnky 158 // 8. Skonto 161 // 8.1 Srovnání absolutní výše skonta a úroku 162 // 8.2 Srovnání relativní výše skonta a úroku 163 // 9. Běžné účty 165 // 9.1 Metody výpočtu úroků na běžných účtech 165 // 9.2 Zůstatkový způsob 165 // 9.3 Postupný způsob 167 // 9.4 Zpětný způsob 167 // 10. Hypoteční úvěry 169 // 10.1 Stanovení výše hypotečního úvěru 170 // 10.2 Splácení hypotečních úvěrů 172 // 10.3 Státní finanční podpora hypotečního úvěrování 174 // 11. Forfaiting, faktoring a leasing 181 // 11.1 Forfaiting 181 // 11.2 Faktoring 188 // 11.3 Leasing 192 // 12. Dluhopisy 197 // 12.1 Cena dluhopisu 200 // 12.2 Výnos z dluhopisů a jeho měření 206 // 12.3 Durace 211 // 13. Akcie 215 // 13.1 Cena akcie 215 // 13.2 Předkupní právo 221 // 13.3 Výnos z akcií a jeho měření 228 // 14. Měnový kurz a devizové obchody 233 // 14.1 Způsob kotace měnových kurzů 233 // 14.2 Křížové kurzy 235 // 15. Finanční termínové obchody 239 // 15.1 Termínová úroková sazba 240 // 15.2 Termínová cena cenného papíru 243 // 15.3 Termínový měnový kurz 245 // 15.4 Termínové obchody v praxi 252 // Literatura 255 // Rejstřík 257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC