Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:35x 
BK
Biografie
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002
310 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 80-7182-119-5 (brož.)
Dějiny filosofie ; 3
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, poznámku, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 255-294
Filozofie - dějiny - stol. 17.-18. - studie
000031008
Předmluva...9 // Úvod...10 // 1. Rozpad stávajícího řádu...10 // 2. Nová přírodověda a technika...12 // 3. Víra v pokrok...15 // 4. Důraz na jednotlivce: niternost, jistota, svoboda...16 // 5. Renesanční filosofie...18 // 6. Pokračování scholastiky...21 // a) Obecné poznámky...21 // b) Francisco Suárez...22 // 7. Ranč novověká filosofie státu a práva...25 // 8. Charakteristické rysy ranč novověké flosofie...27 // A. Racionalismus...29 // I. René Descartes - život a dílo...30 // 1. Metoda. ...31 // 2. Discours de la méthode...33 // a) Přehled...33 // b) Prozatímní morálka...35 // 3. Meditationes de prima philosophia...37 // a) Přehled...37 // b) Univerzální pochybnost...39 // c) Sebejistota mysli - mysl a vědomí...42 // d) Nauka o idejích...47 // e) Důkaz boží existence z naší ideje Boha...50 // f) Problém omylu a svoboda...53 // g) Důkaz existence boží z esenciálně nutné existence . . 55 // h) Matérie a mysl...58 // i) Tělo a duše...60 // 4. Další tvrzení o mysli a matérii, o tělu a duši...63 // 5. Nauka o afektech...65 // 6. Hodnocení...66 // II. Okasionalismus...70 // 1. Formulace problému...70 // 2. Clauberg, de la Forge, Cordemoy...71 // 3. Geulincx...72 // 4. Malebranche...73 // 5 // III. Blaise Pascal - život a dílo...75 // 1. Rozhovor s panem de Sad...76 // 2. Pensées...77 // 3. Hodnocení...80 // IV. Benedictus de Spinoza - život a dílo...81 // 1. Základní teze systému...82 // 2. Tělo a duše...87 // 3. Nauka o afektech...89 // 4. Politická filosofie...90 // 5. Hodnocení...91 // V. Gottfried Wilhelm Leibniz - život a dílo...92 // 1. Nauka o monádách...94 // 2. Duše, tělo, předzjednaná harmonie...96 // 3. Základní principy...97 // 4. Nejlepší svět a teodicea...100 // 5. Hodnocení...101 // B. Empirismus...103 // I. Francis Bacon - život a dílo...104 // 1. Induktivní myšlení...105 // 2. Vědění je moc...106 //
II. Thomas Hobbes - život a dílo...108 // 1. Nauka o metodě a nauka o poznání...109 // 2. Nauka o státě a společnosti...110 // III. John Locke - život a dílo...114 // 1. Smyslový vjem...115 // 2. Základní pojmy...118 // 3. Jazyk...121 // 4. Jistota...123 // 5. Filosofie náboženství...124 // 6. Nauka o státě...125 // 7. Výchova...129 // IV. George Berkeley - život a dílo...129 // 1. Empirické východisko...130 // 2. Idealistický výklad...131 // V. David Hume - život a dílo...135 // 1. Empirické základy...136 // 2. Kritika kauzality...139 // 3. Kritika pojmu substance...141 // 6 // 4. Morálka a náboženství...143 // 5. Hodnocení...144 // C. Osvícenství...146 // I. Obecné rysy...146 // 1. Liberalismus...147 // 2. Deismus...150 // 3. Počátky filosofie áéjin...151 // П. К jednotlivým podobám osvícenství...152 // 1. Anglické osvícenství...152 // a) Rozumové náboženství a deismus...152 // b) Morální filosofie a ekonomická teorie...154 // c) Filosofie zdravého rozumu...157 // 2. Francouzské osvícenství...157 // a) Voltaire a encyklopedisté...157 // b) Filosofie státu a kultury...160 // c) Teoretikové pokroku...164 // 3. Německé osvícenství...165 // a) Leibniz, Wolff a školská filosofie...165 // b) Filosofie státu a politika...167 // c) Osvícenská filosofie náboženství...168 // d) Krize osvícenství...169 // D. Immanuel Kant...172 // Život a dílo...172 // I. Kritika čistého rozumu...175 // 1. Základní problém...175 // a) Co je metafyzika?...176 // b) Co je věda?...180 // c) Syntetické soudy a priori...182 // d) Transcendentálni otázka...186 // e) Kopernikánský obrat...188 // 2. Smyslové nazírání...191 // 3. Myšlení rozvažování...194 // a) Kategorie rozvažování...194 // b) Transcendentálni dedukce...197 // c) Transcendentálni schematismus...199 // d) Transcendentálni apercepce...201 //
4. Čistý rozum...202 // a) Ideje čistého rozumu...204 // 7 // b) Paralogismy a aniinomie...205 // c) Ideál čistého rozumu...207 // 5. Hodnoceni Kritiky čistého rozumu...212 // a) Obsah poznaní...213 // b) Platnost poznaní...214 // II. Kritika praktického rozumu...217 // 1. Základy etiky...218 // a) Formálni etika...218 // b) Autonomní etika...222 // c) Etika povinností...223 // 2. Znovuzaložení metafyziky...225 // a) Postuláty praktického rozumu...226 // b) Postuláty a ideje...228 // c) Vědění a víra...229 // III. Kritika soudnosti...231 // 1. Estetická soudnost...232 // 2. Teleologická soudnost...233 // IV. Filosofie náboženství...234 // V. Filosofie státu a společnosti...237 // Hodnocení...240 // E. Kantovi následovníci...241 // I. Kantovi stoupenci a odpůrci...241 // II. Znovuoživení kantovské filosofie...244 // 1. Marburská škola...245 // 2. Bádenská škola...247 // 3. Problém hodnot...249 // Ediční poznámka...254 // Seznam literatury...255 // Díla...255 // Literatura...271 // Bibliografie české a slovenské literatury...286 // Jmenný rejstřík...295 // Věcný rejstřík...300
(OCoLC)51187663
cnb001067927

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC