Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(37) Půjčeno:37x 
BK
Biografie
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003
223 s.

objednat
ISBN 80-7182-157-8 (brož.)
Dějiny filosofie ; 4
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 181-205 a jmenný a věcný rejstřík
Filozofie - dějiny - stol. 19. - pojednání
000031010
Poznámka autorů ...9 // A. Od Kanta k německému idealismu ...9 // 1. Nazírání a myšlení ...9 // 2. Teoretický a praktický rozum ...11 // 3. Subjekt a objekt ...12 // B. Německý idealismus ...15 // I. Johann Gottlieb Fichte ...15 // Život a dílo ...15 // Vědosloví ...17 // 1. Praktický rozum ...17 // 2. Zásady vědosloví ...20 // 3. Vědomí a zprostředkování ...21 // 4. Problém Já ...23 // 5. Spor o ateismus ...25 // Další vývoj Fichtova myšlení ...26 // 1. Jiné Já ...26 // 2. Absolutní bytí ...28 // 3. Nauka o náboženství ...30 // Kritické ohlédnutí ...32 // II. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ...34 // Život a dílo ...34 // Od Já k absolutní identitě ...36 // 1. Absolutní Já ...36 // 2. Příroda a duch ...37 // 3. Absolutní identita ...39 // Obrat a další vývoj ...42 // 1. Filosofie a náboženství ...42 // 2. Bytnost lidské svobody ...44 // 3. Filosofie věků světa ...46 // Pozdní filosofie ...48 // 1. Křesťanská filosofie ...48 // 2. Negativní a pozitivní filosofie ...49 // 3. Překonání, anebo završení idealismu? ...51 // III. Georg Wilhelm Friedrich Hegel ...53 // Život a dílo ...53 // Fenomenologie ducha ...60 // 1. Předmluva ...61 // 2. Úvod ...62 // 3. Smyslová jistota ...64 // 4. Vněm ...66 // 5. Síla a schopnost rozvažování ...67 // 6. Pravda jistoty o sobě samém ...69 // 7. Panství a rabství ...71 // 8. Stoicismus, skepticismus a nešťastné vědomí ...73 // 9. Jistota a pravda rozumu ...74 // 10. Duch ...75 // 11. Náboženství ...76 // 12. Absolutní vědění ...76 //
Systém Encyklopedie ...77 // 1. Věda o logice ...77 // a) Nauka o bytí ...79 // b) Nauka o bytnosti ...81 // c) Nauka o pojmu ...82 // 2. Filosofie přírody ...84 // 3. Filosofe ducha ...85 // (A) Subjektivní duch ...86 // a) Antropologie ...86 // b) Fenomenologie ducha ...86 // c) Psychologie ...86 // (B) Objektivní duch ...87 // a) Abstraktní právo ...87 // b) Moralita ...89 // c) Mravnost ...90 // d) Světové dějiny ...92 // (C) Absolutní duch ...94 // a) Umění ...94 // b) Zjevené náboženství ...95 // ba) Říše Otce ...97 // bb) Říše Syna ...98 // bc) Říše Ducha ...99 // c) Filosofe ...100 // Spor o Hegela - tehdy a dnes ...103 // C. Filosofie existence: Sören Kierkegaard ...109 // 2ivot a dílo ...109 // 1. Od estetického stadia existence k etickému ...112 // 2. Náboženské stadium existence a jeho paradoxy ...114 // 3. Překonání úzkosti a zoufalství v pravém Já ...116 // D. Idealismus a romantika ...120 // I. Wilhelm von Humboldt ...120 // II. Friedrich E. D. Schleiermacher ...122 // III. Friedrich Schlegel ...123 // IV. Arthur Schopenhauer ...124 // E. Pozitivismus a materialismus ...127 // I. Francouzský pozitivismus ...127 // II. Německý materialismus ...129 // III. Anglický novoempirismus ...131 // IV. Evolucionismus ...134 // F. Filosofie života ...138 // I. Friedrich Nietzsche ...138 // Život a dílo ...138 // 1. Život proti morálce ...140 // 2. Nadčlověk proti bohu ...142 // II. Henri Bergson ...145 // Život a dílo ...145 // 1. Život a trvání ...146 // 2. Prožívání a intuice ...147 //
III. Německá filosofie života a její další působení ...149 // 1. Wilhelm Dilthey ...149 // 2. Ludwig Klages ...150 // 3. Eduard Spranger ...151 // 4. Oswald Spengler ...151 // G. Od sensualismu k dialektickému marxismu . 153 // I. Ludvík Feuerbach ...153 // Život a dílo ...153 // 1. Senzualistická antropologie ...154 // 2. Kritika náboženství ...155 // 3. Hodnocení ...157 // II. Karel Marx ...158 // Život a dílo ...158 // 1. Mladohegelovci a raní socialisté ...160 // 2. Lidská emancipace a proletariát ...161 // 3. Uskutečňující se bytnost člověka ...163 // 4. Marxův materialismus ...165 // 5. Odcizená práce ...166 // 6. „Individuum je společenská bytost" ...167 // 7. Dialektika dějin ...169 // 8. Komunistická společnost ...169 // 9. Ateismus, svoboda, lidská práva ...170 // 10. Hodnocení ...172 // III. Bedřich Engels ...173 // Život a dílo ...173 // 1. Vztah k Marxovi ...175 // 2. Dialektický materialismus ...175 // 3. Hodnocení ...178 // IV. Dialektický materialismus ...178 // Ediční poznámka ...180 // Seznam literatury ...181 // Díla ...181 // Literatura ...185 // Bibliografie české a slovenské literatury ...193 // Jmenný rejstřík ...206 // Věcný rejstřík ...209
(OCoLC)56867566
cnb001286307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC