Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 1999
201 s.

ISBN 80-85850-77-X (brož.)
Klas (Klasická sociologická tradice) ; [vol.] 4
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje úvod, slovníček pojmů, biografii autora, jeho hlavní díla
Dary - studie
Směna (obchod) - vývoj - studie
000031235
Obsah // Ediční poznámka překladatele 6 // ÚVOD // O daru, a zvláště pak o povinnost dary oplácet 7 // Motto 7 // Program 9 // Užitá metoda 11 // Závazek, dar a potlač 12 // KAPITOLA PRVNÍ // Výměna darů a povinnost oplácet je (Polynésie) 17 // I. Totální závazky, mateřský majetek proti // majetku otcovskému (Samoa) 17 // II. Duch darované věci (Maorové) 20 // III. Další témata: povinnost dávat, povinnost přijímat 24 // IV. Poznámka: Dar věnovaný lidem a dar věnovaný bohům 27 // Další poznámka, almužna 32 // KAPITOLA DRUHÁ // Rozšíření systému (Štědré dary, platidla) 37 // I. Pravidla štědrosti, Andamanci (N. B.) 37 // II. Zásady, důvody a intenzita výměny darů (Melanésie) 39 // Jiné melanéské společnosti 58 // III. Americký Severozápad (Čest a úvěr) -61 // Trojí povinnost: Dávat, přijímat, oplácet 74 // Síla věci 84 // „Platidlo dobré pověsti" 91 // První závěr 97 // KAPITOLA TŘETÍ // Přežívání těchto principů ve starých právních // systémech a ekonomikách 99 // I. Právo osob a právo věcné (Rané římské právo) 100 // Scholia 105 // Jiné indoevropské právní systémy 111 // II. Klasické indické právo (Teorie daru) 113 // III. Germánské právo (Zástava a daň 124 // Keltské právo 130 // Čínské právo 130 // KAPITOLA ČTVRTÁ // Závěr 133 // I. Závěry pro oblast morálky 133 // II. Závěry pro ekonomickou sociologii a politickou ekonomii 141 // III. Obecně
sociologické a morální závěry 150 // Slovníček pojmů 159 // Seznam použitých zkratek 164 // Často citovaná díla 165 // Marcel Mauss - antropolog 169 // (Zdeněk Uherek) // Marcel Mauss a durkheimovská sociologická škola 177 // (Miloslav Petrusek) // Marcel Mauss - stručná biografie 197 // Hlavní díla Marcela Mausse 199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC