Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.4) Půjčeno:27x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
207 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 80-7367-003-8 (brož.)
ISBN 9788026202493 (ebook)
ISBN 802620249X (ebook)
Obsahuje bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
Politika environmentální - studie
Rozvoj trvale udržitelný - prostředí životní - studie
000031347
Obsah // 1. KAPITOLA // Úvod (Václav Mezřický) ...11 // 1.1 Od Mezí růstu k současnosti...11 // 1.2 Širší souvislosti rozpoznávané proměny světa ...13 // Znečištění prostředí...13 // Jak aktuální je klimatická změna...14 // Souvislosti se spotřebou energie...14 // Ekonomické a sociální souvislosti růstu cen surovin ...15 // Světová nezaměstnanost a její důsledky ...16 // Chudoba, hlad ve světě, produkce potravin...17 // ...a omezená kapacita planety Země ...17 // Selhávání politického systému...18 // Potřeba „jiného“ myšlení...18 // 1.3 Pokusy o souhrnná hodnocení světového vývoje ...19 // 2. KAPITOLA // Environmentální problémy (Martin Braniš)...25 // 2.1 Příčiny environmentálních problémů ...27 // Dělení environmentálních problémů...31 // 5 // Environmentální politika a udržitelný rozvoj // 2.2 Problémy čerpání zdrojů ...31 // Vodní zdroje...31 // Půda a produkce potravin...33 // Suroviny a energetické zdroje ...36 // 2.3 Problémy znečišťování prostředí...38 // Znečišťování ovzduší...38 // Znečišťování vody ...41 // Degradace půdy a chemizace horninového prostředí...42 // 2.4 Služby přírody a jejich selhávání...44 // Skleníkový efekt a globální oteplování...46 // Narušování ozonové vrstvy...47 // Ohrožení biologické diverzity...48 // 2.5 Antropocén ...51 // 2.6 Literatura...53 // 3. KAPITOLA // Teorie a praxe environmentální politiky (Václav Mezřický)
55 // 3.1 Politický cyklus enviromentální politiky... 56 // 3.2 Subjekty environmentální politiky...59 // Subjekty organizace státu ...59 // Politické strany...60 // Nestátní subjekty...60 // 3.3 Teorie a praxe současné environmentální politiky...66 // Souvislosti a problémy řízení ochrany životního prostředí ...66 // Diverzifikace nástrojů environmentální politiky...67 // 3.4 Prostředky environmentální politiky...68 // Prostředky přímého administrativního řízení...68 // Samoregulace...70 // Dobrovolnost...71 // Výchova a vzdělávání...72 // Ekonomické nástroje ...K // 3.5 Koncepční formy environmentální politiky...74 // 3.6 Prostředky environmentální politiky a institucionální interakce ... 74 // 4. KAPITOLA // Oceňování environmentální kapacity území (Viktor Třebický) ... 77 // 4.1 Indikátory udržitelného rozvoje...79 // Obsah // Formální rámce indikátorů ...80 // Relevance indikátorů vzhledem k využitelnosti v plánování ...81 // Přehled významných přístupů k měření a plánování udržitelného rozvoje ...81 // 4.2 Environmentální prostor ...88 // Původ a vymezení konceptu ...88 // Stanovení environmentálního prostoru...90 // Environmentální prostor a environmentální politiky...92 // 4.3 Ekologická stopa ...92 // Původ a vymezení konceptu ...93 // Aplikace ekologické stopy...94 // Ohlas ekologické stopy ...96 // 4.4 Závěr ...97 // 5. KAPITOLA // Právo životního prostředí
jako nástroj // environmentální politiky (Václav Mezřický)...99 // 5.1 Právo životního prostředí...99 // 5.2 Obecná část systému práva životního prostředí...101 // 5.3 Zvláštní část systému práva životního prostředí...108 // Právní úprava ochrany ovzduší, vody a půdy...109 // Ochrana ekosystémů ...109 // Ochrana před hrozbami životnímu prostředí...109 // 5.4 Procesní normy a státní správa...110 // 5.5 Organizace státní správy v zemích Evropské unie ...111 // 6. KAPITOLA // Ekonomické aspekty ochrany // Životního prostředí (Eva Tošovská)...113 // 6.1 Selhání tržního mechanismu při ochraně životního prostředí ... 114 // Teorie externalit...114 // Způsoby internalizace negativních externalit...116 // 6.2 Ekonomicky optimální množství znečištění...118 // 6.3 Ekonomické oceňování v oblasti životního prostředí...120 // Pojetí nákladů a užitků v oblasti životního prostředí...120 // 7 // Environmentální politika a udržitelný rozvoj // Mimotržní oceňovací techniky využívané pro statky životního prostředí...121 // 6.4 Ochrana životního prostředí na mikroekonomické úrovni...128 // Administrativně-právní nástroje ...129 // Ekonomické nástroje ...129 // Dobrovolnost a samoregulace...136 // 6.5 Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí...136 // Životní prostředí a hospodářský růst...136 // Životní prostředí a zaměstnanost...137 // Životní
prostředí a cenová stabilita...138 // Životní prostředí a mezinárodní obchod...139 // Environmentální bezpečnost...141 // 6.6 Literatura...143 // 7. KAPITOLA // Strategie udržitelného rozvoje // a environmentální politika (Václav Mezřický) ...145 // 7.1 Strategie udržitelného rozvoje...145 // Strategie udržitelného rozvoje a jak ji vytvořit...146 // Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie...147 // Hodnocení Strategie udržitelného rozvoje EU...149 // Strategie udržitelného rozvoje členských zemí Evropské unie 152 // 8. KAPITOLA // Udržitelný rozvoj a mezinárodní vztahy // a spolupráce (Eva Kružíková, Jiří Hlaváček)...157 // 8.1 Globální souvislosti...157 // Vývoj mezinárodní ochrany životního prostředí do počátku // šedesátých let 20. století...157 // Mezinárodní ochrana životního prostředí od šedesátých let // 20. století ...158 // Světová konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) // 1992 ... 160 // Organizace a finanční zajištění udržitelného rozvoje // na mezinárodní úrovni...161 // Světový summit o udržitelném rozvoji 2002 ... 164 // Sjednocování předmětů mezinárodních úmluv ...164 // 8.2 Politika životního prostředí Evropské unie...175 // Období do vzniku politiky životního prostředí (1957-1972)... 176 // Obsah // Idealistické začátky let 1973-1982 ... 176 // Orientace na vnitřní trh ES (1982-1987)... 178 // Nové přístupy let 1987-1992 ...
179 // Období let 1992-1995 - stagnace politiky životního prostředí 182 // Druhá polovina devadesátých let ...185 // Počátek 21. století...187 // Nový ústavní rámec politiky životního prostředí EU...192 // Závěrem ...195 // 8.3 Literatura...195 // 9. KAPITOLA // Překážky změny (Václav Mezřický)...197 // 9.1 Systémový základ překážek...198 // 9.2 Sociálněpsychologické stereotypy...201 // 9.3 Instinkty za kulturním chováním ...203 // 9.4 Předpoklady změny ...205 // 9
(OCoLC)85151297
cnb001498832

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC