Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Vesmír, 1997
398 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-85977-09-5 (váz.)
Postavy českých dějin očima antropologa ; [vol.] 2
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, faksimile, seznam ilustrací a tabulek
Bibliografie na s. 263-265
Kosti - panovníci čeští - analýza - atlasy
Panovníci čeští - pozůstatky kosterní - analýza - atlasy
Přemyslovci (panovnický rod) - kostry - antropometrie - atlasy a pojednání
Přemyslovci (panovnický rod) - výzkumy antropologické - atlasy a pojednání
000031471
Obsah // Předmluva autora Úvodem k 1. dílu . // Poděkování // I. Nejstarší Přemyslovci spojení se vznikem českého státu // 1. PÍSEMNÉ PRAMENY O NEJSTARŠÍCH PŘEMYSLOVCÍCH JAKO FYZICKÝCH OSOBNOSTECH ... 9 // 2. OBJEVY A VÝZKUMY HROBŮ NEJSTARŠÍCH PŘEMYSLOVCŮ ... 11 // II. Metodika antropologicko-lékařského průzkumu pozůstatků Přemyslovců ... 15 // 1. ANTROPOLOGICKO-LÉKAŘSKÝ PRŮZKUM KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ NAŠICH NEJSTARŠÍCH PŘEMYSLOVCŮ ... 15 // 2. CÍLE MODERNÍHO ANTROPOLOGICKO-LÉKAŘSKÉHO STUDIA ... 15 // 3. OVĚŘOVÁNÍ AUTENTIČNOSTI POZŮSTATKŮ ... 16 // 4. POUŽÍVANÉ VÝZKUMNÉ METODY ... 16 // 4.1. Stanovení pohlaví jedince ... 16 // 4.1.1. Stanovení pohlaví podle lebky ... 16 // 4.1.2. Pohlavní diagnóza podle pánve ... 17 // 4.1.3. Sexuální rozdíly na dlouhých kostech ... 18 // 4.1.4. Problematika stanovení pohlaví jedince ... 18 // 4.2. Stanovování individuálního, lépe dožitého věku ... 19 // 4.2.1. Stanovení zubního věku k dětí a nedospělých ... 20 // 4.2.2. Stanovení věku k dospělých jedinců s úplným trvalým chrupem ... 22 // 4.2.3. Stanovení kostního věku k dětí ... 25 // 4.2.4. Metody odhadu dožitého věku na kostech dospělých jedinců ... 26 // 4.2.5. Odhad věku podle chemických změn v minerálním a organickém složení kostní hmoty ... 38 // 4.3. Antropologická charakteristika jedince ... 39 // 4.4. Zdravotní stav zkoumané osobnosti ... 41 // 4.5. Rodové a rodinné vazby ... 42 // III. Bojovník, velmož nebo kníže z pohřebiště na Žiži ... 45 // 1. NEJSTARŠÍ POHŘEBIŠTĚ NA VYVÝŠENINĚ ŽIŽI NA PRAŽSKÉM HRADĚ ... 45 // 2. POHŘEB VELMOŽE ... 45 // 3. KOSTERNÍ POZŮSTATKY KNÍŽETE ZE ŽIŽI ... 45 // 3.1. Demografická data ... 45 // 3.2. Lebka velmože ... 46 // 3.2.1. Zachovalost ... 46 // 3.2.2. Antropologická charakteristika ... 47 // 3.2.3. Chrup ... 48 //
3.3. Postkraniální skelet ... 49 // 3.4. Sérologická příslušnost jedince ... 50 // 3.5. Zdravotní stav ... 50 // 4. VELMOŽ NEBO KNÍŽE ZE ŽIŽI ... 51 // IV. Kníže z hrobu k 1 ... 53 // 1. KDY SE POPRVÉ SETKÁVÁME S PŘEMYSLOVCI? ... 53 // 2. KNÍŽECÍ HROBY V PŮVODNÍ LODI SVATOVÁCLAVSKÉ ROTUNDY ... 54 // 3. POZŮSTATKY KNÍŽETE Z HROBU K1 ... 57 // 3.1. Demografická data ... 57 // 3.2. Lebka knížete z hrobu K1 ... 58 // 3.2.1. Zachovalost ... 58 // 3.2.2. Antropologická charakteristika ... 58 // 3.2.3. Chrup ... 59 // 3.3. Postkraniální skelet jedince z hrobu K 1 ... 60 // 3.4. Sérologické vyšetření kostní tkáně ... 61 // 3.5. Zdravotní stav ... 61 // 4. OSOBNOST KNÍŽETE Z HROBU K 1 ... 61 // V. Ludmila, první česká kněžna a světice // 1. ŽIVOT A SMRT KNĚŽNY LUDMILY ... 63 // 2. HROBY KNĚŽNY LUDMILY ... 64 // 2.1. Osudy pozůstatků kněžny Ludmily ... 64 // 2.2. Výzkum hrobu kněžny Ludmily ... 67 // 2.3. k datování hrobu kněžny Ludmily ... 72 // 2.4. Věrohodnost pozůstatků ... 73 // 3. KOSTERNÍ POZŮSTATKY KNĚŽNY ... 73 // 3.1. Demografická data ... 73 // 3.2. Lebka ... 74 // 3.2.1. Zachovalost ... 74 // 3.2.2. Antropologická charakteristika ... 75 // 3.2.3. Chrup kněžny ... 77 // 3.2.4. Podoba ... 78 // 3.3. Postkraniální skelet ... 80 // 3.4. Sérologická příslušnost pozůstatků ... 82 // 3.5. Zdravotní stav kněžny ... 82 // 4. OSOBNOST KNĚŽNY LUDMILY ... 82 // VI. Panovníci z druhé generace Přemyslovců ... es // 1. NÁSTUP A VLÁDA SYNŮ KNÍŽETE BOŘIVOJE I. A KNĚŽNY LUDMILY ... 85 // 2. KNÍŽECÍ HROBKA V KOSTELE PANNY MARIE V POLOZE NA BAŠTĚ NA PRAŽSKÉM HRADĚ ...86 // 3. KOSTERNÍ POZŮSTATKY KNÍŽETE Z KOSTELA NA BAŠTĚ - SPYTIHNĚVA 1 ... 88 // 3.1. Demografická data ... 89 // 3.2. Lebka knížete Spytihněva I ... 90 // 3.2.1. Zachovalost ... 90 // 3.2.2. Antropologická charakteristika ... 91 //
3.2.3. Chrup knížete ... 92 // 3.3. Postkraniální skelet knížete Spytihněva 1 ... 92 // 3.4. Sérologie ... 93 // 3.5. Zdravotní stav ... 93 // 4. KOSTERNÍ POZŮSTATKY MANŽELKY SPYTIHNĚVA 1 ... 95 // 4.1. Demografická data ... 95 // 4.2. Lebka kněžny z hrobky Na baště ... 95 // 4.2.1. Zachovalost ... 95 // 4.2.2. Antropologická charakteristika ... 95 // 4.2.3. Chrup ... 96 // 4.3. Postkraniální skelet ... 96 // 4.4. Sérologie ... 97 // 4.5. Zdravotní stav ... 97 // 5. KOSTERNÍ POZŮSTATKY KNÍŽETE VRATISLAVA I. Z BAZILIKY SV. JIŘÍ ... 97 // 5.1. Kníže Vratislav I. a jeho pohřeb ... 97 // 5.1.1. Tumba knížete Vratislava I ... 97 // 5.1.2. Vratislavův hrob zbudovaný Boleslavem II. ... 100 // 5.2. Kosterní pozůstatky knížete Vratislava 1 ... 103 // 5.2.1. Demografická data ... 104 // 5.2.2. Lebka knížete Vratislava 1 ... 106 // 5.2.2.1. Zachovalost ... 106 // 5.2.2.2. Antropologická charakteristika ... 106 // 5.2.2.3. Chrup ... 108 // 5.2.3. Postkraniální skelet ... 108 // 5.2.4. Sérologie ... 109 // 5.2.5. Zdravotní stav knížete Vratislava I ... 109 // 5.2.6. Obsah lebeční dutiny ... 111 // 6. DOŽITÝ VĚK SPYTIHNĚVA I. A VRATISLAVA ... 112 // VII. Kníže svátý Václav - vévoda české země // 1. VLÁDA A POLITIKA KNÍŽETE VÁCLAVA ... 113 // 2. OSOBNOST KNÍŽETE VÁCLAVA ... 115 // 3. POHŘEB A HROBY KNÍŽETE VÁCLAVA ... 116 // 4. ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM HROBU KNÍŽETE VÁCLAVA ... 119 // 5. VĚROHODNOST POZŮSTATKŮ KNÍŽETE VÁCLAVA ... 124 // 6. POZŮSTATKY KNÍŽETE VÁCLAVA ... 124 // 6.1. Demografická data ... 124 // 6.2. Lebka ... 126 // 6.2.1. Zachovalost ... 126 // 6.2.2. Antropologická charakteristika ... 127 // 6.2.3. Chrup ... 128 // 394 EMANUEL VLČEK: Nejstarší Přemyslovci // 6.2.4. Traumatologie ... 130 // 6.2.5. Sérologická skupinová příslušnost lebky k ABO systému ... 130 // 6.2.6. Shrnutí morfologie lebky ... 130 //
6.2.7. Podoba ... 130 // 6.3. Postkraniální skelet knížete Václava ... 131 // 6.4. Dožitý věk knížete Václava ... 133 // 6.5. Genetické vazby u nejstarších Přemyslovců ... 137 // VIII. Sourozenci knížete Václava a jeho služebník Podiven ... 139 // 1. BOLESLAVI ... 139 // 2. PŘIBYSLAVA ... 140 // 2.1. Zlomek horní čelisti (jedinec O) ... 140 // 2.1.1. Zachovalost ... 140 // 2.1.2. Popis zlomku horní čelisti a dochovaných zubů ... 141 // 2.1.3. Odhad zubního věku ... 141 // 2.1.4. Abraze zubů ... 141 // 2.2. Závěr ... 142 // 3. PODIVEN ... 142 // IX. Čtvrtá generace nejstarších Přemyslovců ... 145 // 1. DĚTI KNÍŽETE BOLESLAVA I. A KNĚŽNY BIAGOTY ... 145 // 1.1. Kníže Boleslav II ... 145 // 1.2. Strachkvas ... 146 // 1.3. Doubravka ... 146 // 1.4. Mlada ... 146 // 2. POHŘBY ČLENŮ KNÍŽECÍ RODINY Z 10. STOLETÍ V KLÁŠTERNÍ KAPLI SV. ANNY, POZDĚJI PANNY MARIE, VE SVATOJIŘSKÉM KLÁŠTEŘE ... 147 // 2.1. Hrob č. 102 ... 148 // 2.2. Dětské hroby č. 104 a č. 105 ... 148 // 2.3. Hrob v apsidě ... 148 // 2.4. Hroby abatyší Anežky a Kunhuty ... 150 // 2.5. Hrob č. 111 ... 150 // 2.6. „Hrob ctihodné Mladý - Marie“ v barokním výklenku kaple ... 150 // 3. POZŮSTATKY KNĚŽNY Z HROBU Č. 102 ... 151 // 3.1. Demografická data ... 151 // 3.2. Lebka ... 151 // 3.2.1. Zachovalost ... 151 // 3.2.2. Antropologická charakteristika ... 152 // 3.2.3. Chrup ... . 153 // 3.3. Postkraniální skelet ... 154 // 3.3.1. Celková zachovalost a zralost kostry ... 154 // 3.3.2. Celkový charakter kostry ... 154 // 3.4. Sérologické vyšetření kostní tkáně ... 154 // 4. DÍTĚ Z HROBU Č. 104 ... 155 // 4.1. Věk dítěte ... 156 // 4.2. Výška těla jedince ... 156 // 4.3. Antropologická charakteristika ... 156 // 4.4. Sérologie ... 156 // 4.5. Závěr ... 156 // 5. DÍTĚ Z HROBU Č. 105 ... 156 // 5.1. Věk dítěte ... 157 // 5.2. Výška těla ... 157 //
5.3. Antropologická charakteristika ... 157 // 5.4. Sérologie ... 158 // 5.5. Závěr ... 158 // 6. ZÁVĚR ... 158 // X. Přemyslovci páté generace ... // 1. ÚVODEM ... 161 // 2. POHŘEBIŠTĚ PŘEMYSLOVCŮ V BAZILICE SV. JIŘÍ ... 162 // 3. POHŘEB KNÍŽETE V CENTRÁLNÍM HROBĚ Č. 98 ... 162 // 3.1. Náhrobek ... 162 // 3.2. Knížecí hrob č. 98 ... 163 // 4. POZŮSTATKY KNÍŽETE Z HROBU Č. 98 ... 167 // 4.1. Demografická data ... 167 // 4.2. Lebka ... 167 // 4.2.1. Zachovalost ... 167 // 4.2.2. Antropologická charakteristika ... 167 // 4.2.3. Chrup ... 169 // 4.3. Postkraniální skelet knížete z hrobu č. 98 ... 170 // 4.4. Zdravotní stav ... 170 // 4.5. Sérologie ... 170 // 5. DETSKÁ OPUKOVÁ HROBKA Č. 94 ... 170 // 5.1. Dětský hrob č. 94 ... 170 // 5.2. Kosterní pozůstatky dítěte z hrobky č. 94 ... 171 // 5.2.1. Zachovalost ... 171 // 5.2.2. Věk jedince ... 171 // 5.2.3. Výška těla ... 172 // -__ 5.2.4. Antropologická charakteristika ... 172 // 5.2.5. Sérologie ... 172 // 5.2.6. Shrnutí ... 172 // 6. DĚTSKÉ HROBKY Č. 90 A Č. 91 ... 172 // 6.1. Dětské hroby č. 90 a č. 91 ... 172 // 6.2. Kosterní pozůstatky dítěte z hrobu č. 90 ... 173 // 6.2.1. Zachovalost ... 173 // 6.2.2. Věk jedince ... 173 // 6.2.3. Výška těla ... 175 // 6.2.4. Antropologická charakteristika ... 175 // 6.2.5. Sérologie ... 175 // 6.2.6. Shrnutí ... 175 // // 6.3. Kosterní pozůstatky dítěte z hrobu č. 91 ... 175 // 6.3.1. Zachovalost ... 175 // 6.3.2. Věk dítěte ... 175 // 6.3.3. Výška těla ... 176 // 6.3.4. Antropologická charakteristika ... 176 // 6.3.5. Sérologie ... 176 // 6.3.6. Shrnutí ... 176 // 6.4. Dětské pohřby ... 176 // 7. KNÍŽECÍ HROBKA Č. 92 A ZBYTKY STARÝCH HROBŮ ... 177 // 7.1. Hrobka č. 92 ...177 // 7.2. Hrobka č. 93 ... 178 // 7.3. Hrob č. 95 ... 178 // 8. KOSTERNÍ POZŮSTATKY KNÍŽETE Z HROBU Č. 92 ... 179 // 8.1. Zachovalost ... 179 //
8.2. Demografická data ... 179 // 8.3. Lebka ... 180 // 8.3.1. Stav zachování ... 180 // 8.3.2. Antropologická charakteristika ... 181 // 8.3.3. Chrup ... 183 // 8.4. Postkraniální skelet ... 184 // 8.5. Sérologie ... 184 // 8.6. Zdravotní stav knížete z hrobu č. 92 ... 185 // 8.6.1. Chrup knížete ... 185 // 8.6.2. Růstové linie ... 185 // 8.6.3. Vyhojená traumata ... 185 // 8.7. Posmrtné rozsekání těla knížete z hrobu č. 92 ... 185 // 8.7.1. Řez na srdce ... 185 // 8.7.2. Rozčtvrcení těla ... 186 // 9. KOSTERNÍ POZŮSTATKY KNĚŽNY Z HROBU Č. 92 ... 187 // 9.1. Lebka ... 188 // 9.1.1. Zachovalost ... 188 // 9.1.2. Antropologická charakteristika ... 189 // 9.1.3. Zuby ... 191 // 9.2. Postkraniální skelet ... 191 // 10. SYNOVÉ KNÍŽETE BOLESLAVA II ... 191 // XI. Rodina Břetislava 1 ... 195 // 1. BŘETISLAV A JITKA ... 195 // 2. POHŘBY KNÍŽETE BŘETISLAVA, KNĚŽNY JITKY A JEJICH SYNŮ ... 197 // 2.1. Hrob knížete Břetislava 1 ... 197 // 2.2. Hrob knížete Spytihněva II ... 199 // 2.3. Vysvětlení rozporů autenticity pozůstatků ... 200 // 3. KOSTERNÍ POZŮSTATKY (A) KNÍŽETE BŘETISLAVA 1 ... 201 // 3.1. Lebka A ... 201 // 3.2. Mandibula A ... 204 // 3.3. Chrup A ... 204 // 3.4. Postkraniální skelet A ... 205 // 396 EMANUEL VLČEK: Nejstarší Přemyslovci // 3.4.1. Zachovalost kostry A ... 205 // 3.4.2. Pohlaví jedince A ... 206 // 3.4.3. Dožitý věk jedince A ... 209 // 3.4.4. Tělesné vlastnosti jedince A ... 209 // 3.4.5. Sérologie kostní tkáně jedince A ... 210 // 3.4.6. Závěr ... 210 // 4. KOSTERNÍ POZŮSTATKY (B) KNÍŽETE SPYTIHNĚVA II ... 210 // 4.1. Mandibula B ... 211 // 4.2. Chrup B ... 212 // 4.3. Postkraniální skelet B ... 212 // 4.3.1. Zachovalost skeletu jedince B ... 212 // 4.3.2. Stanovení pohlaví jedince B ... 213 // 4.3.3. Dožitý věk jedince B ... 213 // 4.3.4. Tělesné vlastnosti jedince B ... 213 //
4.3.5. Sérologie jedince B ... 214 // 4.3.6. Závěr ... 214 // 5. KOSTERNÍ POZŮSTATKY (C) KNĚŽNY JITKY (JUDITY) ... 214 // 5.1. Kosti lebky C ... 214 // 5.2. Mandibula C ... 214 // 5.3. Chrup C ... 214 // 5.4. Demografické údaje ... 216 // 5.5. Postkraniální skelet C ... 216 // 5.5.1. Stav zachování ... 216 // 5.5.2. Stanovení pohlaví jedince C ... 217 // 5.5.3. Dožitý věk jedince C ... 218 // 5.5.4. Tělesné vlastnosti jedince C ... 218 // 5.5.5. Sérologie jedince C ... 218 // 5.5.6. Zdravotní stav jedince C ... 218 // 5.5.7. Závěr ... 219 // 6. POZŮSTATKY DÍTĚTE D ... 219 // 6.1. Zachovalost pozůstatků dítěte D ... 219 // 6.2. Dožitý věk dítěte D ... 219 // 6.3. Výška těla dítěte D ... 219 // 6.4. Závěrem ... 219 // 7. POZŮSTATKY DÍTĚTE E ... 219 // 7.1. Dožitý věk dítěte E ... 220 // 7.2. Výška těla dítěte E ... 220 // 7.3. Závěrem ... 220 // 8. IDENTIFIKACE A FYZICKÁ CHARAKTERISTIKA KNÍŽETE BŘETISLAVA I. A ČLENŮ JEHO RODINY ... 220 // 8.1. Identifikace knížecích pozůstatků ... 220 // 8.1.1. VI. generace ... 221 // 8.1.2. Kněžna Jitka (Judita) ... 221 // 8.1.3. VII. generace ... 223 // 8.1.3.1. Kníže Spytihněv II ... 223 // 8.1.3.2. Děti D a E ... 223 // 8.2. Podoba knížete Břetislava I. a jeho synů ... 223 // 9. ZÁVĚREČNÉ SLOVO ... 225 // XII. Fyzické charakteristiky nejstarších Přemyslovců ... 227 // 1. PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY ZJIŠTĚNÉ NA KOSTERNÍM MATERIÁLU ... 227 // 2. ZDRAVOTNÍ STAV, PORANĚNÍ A PŘÍČINY SMRTI ... 238 // 3. MANIPULACE S TĚLEM A KOSTMI ZEMŘELÝCH ... 240 // 4. POHŘBY A JEJICH VÝBAVA ... 241 // XIII. Přínos antropologicko-lékařského průzkumu pozůstatků knížat k poznání historie nejstarších Přemyslovců ... 243 // ZÁVĚR ... 245 // METRICKÉ TABULKY ... 247 // Rozměry lebek nejstarších Přemyslovců ... 247 // Rozměry zubů nejstarších Přemyslovců ... 251 //
Postkraniální skelet nejstarších Přemyslovců ... 255 // Pozůstatky nejstarších Přemyslovců (dospělí jedinci) ... 259 // XIV. Literatura ... // XV. Seznam ilustrací a tabulek ... // 1. SEZNAM ILUSTRACÍ ... 266 // 2. SEZNAM TABULEK ... 268 // 3. SEZNAM METRICKÝCH TABULEK ... 268 // 4. SEZNAM OBRAZOVÝCH TABULÍ ... 269 // Poznámka nakladatele ... 270 // Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců ... 271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC