Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 3. - přepracované
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1998
171 s. : il.

objednat
ISBN 80-7080-330-4 (brož.)
Dotisk 2001
Obsahuje ilustrace
Bibliografie na s. 171
Enzymologie - učebnice vysokošk.
000031516
Obsah // strana // 1 OBDIVUHODNÉ KATALYSÁTORY ENZYMY // 1.1 CO JSOU ENZYMY ? 6 // 1.2 HISTORIE JEJICH POZNÁVÁNÍ 7 // 1.3 ENZYMOLOGIE A ENZYMOVÉ INŽENÝRSTVÍ 7 // 2 KLASIFIKACE A NÁZVOSLOVÍ ENZYMŮ 10 // 3 STRUKTURA MOLEKUL ENZYMŮ 16 // 3.1 AMINOKYSETINY - STAVEBNÍ JEDNOTKY MOLEKUL ENZYMŮ 16 // 3.2 ÚROVNĚ POPISU STRUKTURY MOLEKUL ENZYMŮ 21 // 3.3 VALENTNÍ STRUKTURA 22 // 3.4 KOFAKTORY A JEJICH STRUKTURA 27 // 3.5 OBECNÉ RYSY KONFORMACE MOLEKUL ENZYMŮ 39 // 3.6 VÝZNAM NEKOVALENTNÍCH INTERAKCÍ V ŽIVÉ PŘÍRODĚ 40 // 3.7 STEREOCHEMIE POLYPEPTIDOVÉHO ŘETĚZCE 42 // 3.8 KONFORMACE MOLEKUL ENZYMŮ 49 // 3.9 KLÍČOVÉ OBLASTI MOLEKUL ENZYMŮ 53 // 3.10 VYŠŠÍ STRUKTURY MOLEKUL ENZYMŮ 54 // 3.11 VLASTNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z USPOŘÁDANOSTI KONFORMACE 57 // 3.12 STABILITA PROSTOROVÉ STRUKTURY 58 // 3.13 VZNIK PROSTOROVÉ STRUKTURY A JEJÍ PREDIKCE 60 // 4 ROZTOKY ENZYMŮ A JEJICH VLASTNOSTI 65 // 4.1 ROZPUSTNOST ENZYMŮ 65 // 4.2 TVAROVÉ A NA KONFORMACI ZÁVISLÉ VLASTNOSTI 66 // 4.3 DYNAMIKA KONFORMACE MOLEKUL ENYZMŮ V ROZTOKU 69 // 4.4 TYPY ROVNOVÁH V ROZTOCÍCH ENZYMŮ 71 // 4.5 ZPRACOVÁNÍ SYSTÉMU ENZYM - LIGAND 72 // 4.6 ACIDOBASICKÉ ROVNOVÁHY 75 // 5 LOKALISACE ENZYMŮ V ORGANISMECH A FORMY JEJICH VÝSKYTU 76 // 6 MECHANISMUS KATALYTICKÝCH FUNKCÍ ENZYMŮ 78 // 6.1 JE PODOBNOST MEZI ENZYMOVOU A CHEMICKOU KATALYSOU? 78 // 6.2 REAKČNÍ A SUBSTRÁTOVÁ SPECIFITA ENZYMŮ 78 // 6.3 TEORIE KOMPLEMENTARITY A TVORBA KOMPLEXU ENZYM - SUBSTRÁT 79 // 6.4 KATALYTICKÉ FUNKCE ENZYMŮ Z POHLEDU STRUKTURY JEJICH MOLEKUL 81 // 6.5 VÝZNAM DYNAMIKY KONFORMACE MOLEKUL ENZYMŮ 84 // 6.6 ENZYMOVÁ REAKCE PROBÍHÁ UVNITŘ AKTIVNÍHO CENTRA 86 // 6.7 REAKČNÍ MECHANISMY ENZYMOVÝCH REAKCÍ 88 // 6.8 TYPY ENZYMOVÝCH REAKCÍ A PŘÍKLADY JEJICH MECHANISMU 90 // 6.9 APLIKACE KVANTOVÉ CHEMIE NA BIOKATALYSU 99 // 6.10 MODELOVÁNÍ ENZYMOVÝCH REAKCÍ 102 // 7 KINETIKA ENZYMOVÝCH REAKCÍ 106 //
7.1 ZÁVISLOST NA KONCENTRACI SUBSTRÁTU A ENZYMU 106 // 7.2 VLIV PROSTŘEDÍ 110 // 7.3 ÚČINEK EFEKTORŮ 111 // 8 MĚŘENÍ KATALYTICKÉ AKTIVITY ENZYMŮ 114 // 8.1 VYJADŘOVÁNÍ KATALYTICKÉ AKTIVITY 114 // 8.2 VÝVOJ METOD MĚŘENÍ AKTIVITY A JEJICH VÝZNAM 115 // 8.3 SPOLEHLIVOSTA POUŽITELNOST METOD 117 // 8.4 ÚPRAVA VZORKU A PODMÍNEK PRO MĚŘENÍ 119 // 8.5 PŘEHLED METOD MĚŘENÍ KATALYTICKÉAKTIVITY 122 // 8.6 MECHANISACE A AUTOMATISACE STANOVENÍ 131 // 9 REGULACE ÚČINKU ENZYMŮ 133 // 9.1 ALLOSTERICKÉ ENZYMY 133 // 9.2 DALŠÍ MECHANISMY REGULACE ČINNOSTI ENZYMŮ 13 5 // 10 POUŽITÍ ENZYMŮ V PRAXI 139 // 10.1 ENZYMOVÉ PREPARÁTY 139 // 10.2 OXIDOREDUKTASY 141 // 10.3 TRANSFERASY 146 // 10.4 PROTEASY 146 // 10.5 HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ PROTEAS 149 // 10.6 GLYKOSIDASY 153 // 10.7 ESTERASY A DALŠÍ HYDROLASY 159 // 10.8 LYASYA LIGASY 162 // 10.9 ISOMERASY 164 // 11 KONSTRUKCE UMĚLÝCH ENZYMŮ 165 // 11.1 SYNTHETICKÁ ANALOGA ENZYMŮ - SYNZYMY 165 // 11.2 UMĚLÉ ENZYMY 166 // 12 DOPLŇKOVÁ LITERATURA 171 // 5
(OCoLC)84957152
cnb000528356

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC