Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Eseje
Vyd. 1.
Praha : Torst, 1999
1307 s. ; 18 cm

ISBN 80-7215-090-1 (váz.)
Spisy ; 4
Dálkový výslech
Obsahuje rejstřík
000031792
OBSAH // Komentář ke hře Spiklenci / 7 // Pižďuchové / 61 // Dopis Gustávu Husákovi / 67 // Zpívá celá rodina / 109 // Fakta o představení Žebrácké opery / 114 // Alfréd Radok / 125 // Pohledy 1/131 // Proces /135 // Dovětek autora ke knize Hry 1970-1976 / ш Redakci Práce / 159 Poslední rozhovor / 171 Závěrečné slovo / 177 § 202 / 182 // Zpráva o mé účasti na plesu železničářů / 191 § 203 / 206 // Úvodem ke knize Jana Lopatky Předpoklady tvorby /215 Světovému kongresu // PEN klubu ve Stockholmu / 221 Moc bezmocných / 224 Dopis Alexandru Klimentovi / 331 První zpráva o mém domácím vězení / 335 Milý pane Ludvíku / 345 // (1303) // Milý pane Pitharte / 350 // Rudolfu Kirchschlägrovi / 358 // Druhá zpráva o mém domácím vězení / 363 // Vlastní obhajoba / 375 // Závěrečná řeč / 389 // „Daj to sem!“ / 394 // Üvodem k holandskému vydání // hry Pavla Landovského Objížďka / 397 Poznámka k inscenaci hry Vyrozumění / 399 Odpovědnost jako osud / 402 Politika a svědomí /418 Hovězí porážka / 446 Žaloba na Škvoreckého / 453 Dopis mírovému kongresu / 456 Život na vidrholci / 458 Ediční poznámka ke sborníku // Přirozený svět jako politický problém / 470 Šest poznámek o kultuře / 475 Odpověď na pozvání // k diskusi o mírovém hnutí / 492 Dopis Jaroslavu Seifertovi / 495 Poznámky ke hře Largo desolato / 497 Thriller / 506 Odpověď na pozvání // k mezinárodnímu kolokviu /513 Odpověď
do ankety Lenky Procházkové /515 Dovětek autora ke knize Ztížené možnosti /519 Anatomie jedné zdrženlivosti / 523 Odpověď do ankety // pro Evropské kulturní fórum / 562 Předmluva k filozofickému sborníku Hostina / 568 Otevřený dopis Mezinárodním dnům svobod a lidských práv / 574 // (1304) // Otevřený dopis generálu // Wojciechu Jaruzelskému / 576 O vaňkovských aktovkách / 577 Dopis mírovému shromáždění v Hannoveru / 582 O časopisu Obrys / 584 Výkřik prozření / 585 Odpověď mladým křesťanům / 591 Dopis z románu Karla Trinkewitze 1472 kroků / 601 Zemřel Jaroslav Seifert / 606 Návštěva Milana Horáčka v Československu / 609 Vyjádření k udělení ceny // Erasma Rotterdamského /612 Děkovná řeč / 613 Dvě poznámky o Chartě 77 / 623 Fejetony Ludvíka Vaculíka / KKK Daleko od divadla / 635 Odpověď do ankety // Harolda Gordona Skillinga / 644 Radok dnes / 650 // Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny / 661 // O smyslu Charty 77 / 664 // Dopis Milanu Uhdemu / 687 // Cestou k poslednímu / 695 // Dálkový výslech / 699 // Pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče /918 Přítelkyně Evy Kantůrkové / 921 Pavel z Teplic / 926 Příběh a totalita / 931 Setkání s Gorbačovem / 960 Co lze a co nelze očekávat / 964 Fraška, reformovatelnost a budoucnost světa / 966 // (1305) // Dopis vídeňské konferenci / 977 O jedné otázce / 981 Noviny jako škola / 989 Přemýšlení o Františkovi K. / 992 O Asanaci
/ 1004 // Důvody ke skepsi a zdroje naděje / 1039 Dvě poznámky k Milionovému jeepu Jana Nováka / K44 Z pozdravného dopisu // manželům Škvoreckým / 1047 Na premiéře / 1048 Za Pavlem Wonkou / 1056 Dopis Miloši Rejchrtovi a Janu Dusovi / 1058 Šifra socialismus / 1062 Za Jiřím Theinerem / 1066 Popis mého psacího stolu / 1068 Břemeno 21. srpna / 1071 Opomíjená generace / 1076 Pozdrav k oslavě 70. výročí vzniku Československa / 1082 Dopis předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi / 1086 Dopis prezidentu Mitterrandovi / 1090 Vyložené karty / 1095 // Projev na nezávislé manifestaci v Praze / 1100 Pravda a perzekuce / KKK Rozhlasová výzva / 1106 Znovu o anonymním dopisu z 9. ledna / 1109 Svědectví o manifestaci 15. ledna /1111 Vzkaz z vězení/ 1113 Závěrečná řeč před Obvodním soudem pro Prahu 3 / 1114 Závěrečná řeč na Městském soudu v Praze / 1118 // (1306) // Po návratu /1121 Testovací terén /1123 Slovo o slovu /1128 // Vyjádření k výročí srpnové intervence roku 1968 /1143 Dopis kongresu kanadského PEN klubu / 1147 Dopis Tadeuszi Mazowieckému a Imre Poszgayovi /1152 Hodina mezi zkrachovancem a politikem /1154 Projev k demonstrantům // na Václavském náměstí / 1160 Projev k demonstrantům // na Václavském náměstí / 1162 Projev k demonstrantům na Letenské pláni / 1164 Provolání KK OF a KV VPN o společenské situaci po rekonstrukci federální vlády / 1167 Prohlášení KK OF a KV VPN reagující
na večerní vystoupení předsedy federální vlády Ladislava Adamce v televizi a rozhlase /1171 Projev k demonstrantům // na Václavském náměstí /1173 Goodbye samizdat / 1177 Projev v Československé televizi o politické situaci před volbou prezidenta republiky /1178 // JMENNÝ REJSTŘÍK/ 1189 EDIČNÍ POZNÁMKA / 1201 TEXTOLOGICKÁ POZNÁMKA/ 1299 // (1307)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC