Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Jihlava : Mlýn, 2003
246 s. ; 23 cm

ISBN 80-86498-04-2 (brož.)
němčina
Chronologický přehled
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie na s. 226-229, bibliografické odkazy, rejstříky
000031870
OBSAH // OBSAH ...VII // PŘEDMLUVA K OSMÉMU VYDÁNÍ ...X // Z PŘEDMLUVY K PRVNÍMU VYDÁNÍ ...X // 0. DOGMA A DĚJINY DOGMATU ... 1 // 0.1. Nedogmatické křesťanství? ...1 // 0.2. Co je to dogma? ...4 // 0.3. Kontinuita dějin dogmatu ...7 // 0.4. Autorita dogmat ...10 // 0.5. Dogmata je třeba interpretovat! ...13 // 0.6. Mohou existovat nová dogmata? ...16 // 1. KÁNON A VYZNÁNÍ VÍRY ... 19 // 1.1. Starý zákon ...19 // 1.2. Vytvoření novozákonního kánonu ...22 // 1.3. Písmo a tradice ...24 // 1.4. Vyznání víry ...26 // 2. UČENÍ O TROJICI ...31 // 2.1. Počátky ...31 // 2.2. Náběhy k trojičnímu učení ...36 // 2.3. Arius ...39 // 2.4. Nicejský koncil ...41 // 2.5. Více než padesátiletý spor ...46 // 2.6. Božství Ducha svátého ...50 // 2.7. Správná interpretace učení o Trojici ...54 // 3. CHRISTOLOGIE ...59 // 3.1. Počátky ...59 // 3.2. Apollinaris z Laodiceje ...66 // 3.3. Antiochejci a alexandrijci ...69 // 3.4. Od Efezu k Chalcedonu ...74 // 3.5. Do/zra ...77 // 4. UČENÍ O HŘÍCHU A MILOSTI ... 83 // 4.1. Víra a skutky ...83 // 4.2. Pelagius ...88 // 4.3. Augustin ...91 // 4.4. Pelagiánský spor ...97 // 4.5. Semipelagiánský spor ...101 // 4.6. Výsledek ...105 // 5. SLOVO A SVÁTOST ...109 // 5.1. Stará církev ...109 // 5.2. Slovo a svátost k Augustina ...112 // 5.3. Spory o večeři Páně ve středověku ...116 // 5.4. Další utváření učení o svátostech ...123 // 6. OSPRAVEDLNĚNÍ ...129 // 6.1. Svéráz doby reformace ...129 // 6.2. Člověk před Bohem ...132 // 6.3. Dvojí vyznávání ... 136 // 6.4. Spor o večeři Páně ...140 // 6.5. Luterské vyznavačské spisy ...146 // 6.6. Calvin a reformovaná církev ...153 // 6.7. Odpověď Říma ... 158 // 7. DOGMA V NOVĚJŠÍM KATOLICISMU ...163 // 7.2. Pochopení dogmatu ...163 // 7.2. Neposkvrněné početí Panny Marie ...165 // 7.3. Neomylnost papeže ...169 // 7.4. Tělesné nanebevzetí Panny Marie ...174 //
8. DOGMA V PROTESTANTISMU ...179 // 8.1. Dějiny dogmatu v protestantismu? ...179 // 8.2. Období staroprotestantské Orthodoxie ...181 // 8.3. Rozmach historického myšlení ...185 // 8.4. Kirchenkampf ...192 // 9. JEDNOTA CÍRKVE ...197 // p.i. Cíl dějin dogmatu ...197 // 9.2. Ekumenické hnutí ...201 // 9.3. Druhý vatikánský koncil ...208 // ČASOVÁ TABULKA ... 211 // VYSVĚTLENÍ ODBORNÝCH VÝRAZŮ ...224 // DŮLEŽITÁ LITERATURA k DĚJINÁM DOGMATU ...224 // PŘEHLED EKUMENICKÝCH KONCILŮ ...230 // PŘEHLED LUTERSKÝCH VYZNAVAČSKÝCH SPISŮ ...231 // NEJDŮLEŽITĚJŠÍ REFORMOVANÉ VYZNAVAČSKÉ SPISY ...231 // DOSLOV PŘEKLADATELE ...233 // SEZNAM ZKRATEK ...239 // BIBLICKÝ REJSTŘÍK ...241 // JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK ...242

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC