Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:21x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
256 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0237-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, úvod
Bibliografie: s. 253-256
Klouby končetin - poruchy funkční - příručky a fotografie
000032099
Úvod ...13 // 1 Teoretické základy funkčního vyšetření kloubů končetin ...15 // 1.1 Anatomické rozdčlení kloubů ...15 // 1.1.1 Klouby jednoduché // 1.1.2 Klouby složené .. // 1.2 Pohyby kloubů ...17 // 1.3 Funkční kloubní blokády ...19 // 1.4 Vývoj teorií vzniku kloubní blokády ...20 // 1.4.1 Teorie subluxační ...20 // 1.4.2 Teorie degenerativních změn ...21 // 1.4.3 Teorie vzniku funkční kloubní blokády ...21 // 1.4.3.1 Chondrosynoviální membrána ...21 // 1.4.3.2 Teorie uskřinutí meniskoidů ...23 // 1.4.3.3 Hypotéza lokalizace uskřinutí meniskoidů ...25 // 1.4.4 Klinický význam funkčních kloubních blokád ...27 // 1.4.4.1 Klinicky němé funkční kloubní blokády ...27 // 1.4.4.2 Klinicky manifestované funkční kloubní blokády ...28 // 1.5 Reflexní změny vzniklé v důsledku funkčních kloubních blokád ...29 // 1.5.1 Hyperalgická kožní zóna ...30 // 1.5.2 Svalové spasmy ...31 // 1.5.3 Bolestivé body (body maximální citlivosti) ...31 // 1.6 Diagnostické hodnocení reflexních změn ...32 // 1.7 Klinický význam reflexních změn ...32 // 1.8 Příčiny vzniku funkčních kloubních blokád ...33 // 1.8.1 Přetěžování a nesprávné zatěžování páteře ...33 // 1.8.2 Trauma ...34 // 1.8.3 Blokády v důsledku dlouhodobé fixace sádrovým obvazem ...34 // 1.8.4 Degenerativní a strukturální kloubní změny ...35 // 1.8.5 Blokády vzniklé v důsledku reflexního mechanizmu ...35 // 1.8.6 Svalová dysbalance ...36 // 2 Klinické vyšetření kloubu ...37 // 2.1 Vyšetření anamnézy ...37 // 2.1.1 Lokalizace a iradiace bolestí ...37 // 2.1.2 Vznik bolestí ...37 // 2.1.3 Závislost bolestí na pohybu ...38 // 2.1.4 Medikamentózni ovlivnění bolestí ...38 // 2.1.5 Trauma v anamnéze ...38 // // 2.1.6 Sport ...39 // 2.1.7 Pracovní anamnéza ...39 //
2.2 Postup při klinickém vyšetření kloubu ...39 // 2.2.1 Vyšetření pohledem - aspekcí ...39 // 2.2.2 Vyšetření pohmatem - palpaci ...40 // 2.2.3 Vyšetření aktivních pohybů ...40 // 2.2.4 Vyšetření pohybů proti odporu ...40 // 2.2.5 Vyšetření pasivních pohybů ...41 // 2.2.6 Vyšetření kloubní vůle ...41 // Zásady správného postupu při funkčním vyšetření končetinových kloubů ...43 // 3.1 Všeobecné zásady vyšetření ...43 // 3.1.1 Podmínky, které je nutno dodržet ze strany nemocného ...43 // 3.1.2 Podmínky, které je nutno dodržet ze strany vyšetřujícího ...44 // 3.1.3 Zásady správného funkčního vyšetření kloubů ...44 // 3.2 Mobilizace ...46 // 3.3 Manipulace ...46 // 3.3.1 Význam manipulace ...47 // 3.3.2 Nejčastější chyby při provádění manipulace ...47 // 3.3.3 Jak často manipulaci provádět ...48 // 3.4 Indikace a kontraindikace manipulace na kloubech končetin ...48 // 3.4.1 Kontraindikace ...48 // 3.4.1.1 Všeobecné kontraindikace ...48 // 3.4.1.2 Kontraindikace z hlediska technického postupu ...49 // 3.4.2 Indikace manipulace ...49 // 3.5 Technické zásady mobilizace a manipulace ...50 // 3.5.1 Stabilizace objektu ...51 // 3.5.2 Správné podmínky působení síly ...52 // 3.5.2.1 Místo působení síly ...52 // 3.5.2.2 Směr působení síly ...53 // 3.5.2.3 Časový průběh působení síly ...55 // 1 Vyšetření, mobilizace a manipulace kloubů horní končetiny ...59 // 4.1 Interfalangeální klouby ...59 // 4.1.1 Vyšetření interfalangeálních kloubů aspekcí ...59 // 4.1.2 Vyšetření aktivních pohybů ...59 // 4.1.3 Vyšetření pasivních pohybů ...60 // 4.1.4 Vyšetření kloubní vůle ...60 // 4.1.4.1 Dorzopalmární posun ...60 // 4.1.4.2 Laterolaterální posun ...61 // 4.1.4.3 Vyšetření rotace ...62 // 4.1.5 Mobilizace interfalangeálních kloubů ...62 // 4.1.5.1 Laterální zaůhlení ...62 //
4.2 Metakarpofalangeální klouby ...64 // 4.2.1 Vyšetření aktivních pohybů ...64 // 4.2.2 Vyšetření pasivních pohybů ...64 // 4.2.3 Vyšetření kloubní vůle ...64 // 4.2.3.1 Dorzopalmární posun ...65 // 4.2.3.2 Laterolaterální posun ...66 // 4.2.3.3 Vyšetření rotace ...66 // 4.2.3.4 Otvírání (zaůhlení) kloubní štěrbiny mediálně a laterálně - 66 // 4.2.4 Mobilizace metakarpofalangeálních kloubů ...68 // 4.2.5 Manipulace metakarpofalangeálních kloubů ...68 // 4.2.5.1 Manipulace směrem dorzálním ...68 // 4.2.5.2 Manipulace směrem palmámím ...68 // 4.3 Metakarpy ...70 // 4.3.1 Vyšetření a mobilizace hlaviček metakarpů ...70 // 4.3.1.1 Fixace hlavičky jednoho metakarpů ...70 // 4.3.1.2 Vzájemný posun hlaviček metakarpů ...71 // 4.3.1.3 Posun hlavičky metakarpů palmámě pomocí dvou palců ...71 // 4.3.2 Mobilizace metakarpů ...71 // 4.3.2.1 Vějíř dorzální ...72 // 4.3.2.2 Vějíř palmámí ...72 // 4.4 Vyšetření I. karpometakarpálního kloubu ...73 // 4.4.1 Vyšetření aktivních pohybů ...73 // 4.4.2 Vyšetření pasivních pohybů ...73 // 4.4.3 Vyšetření kloubní vůle ...74 // 4.4.3.1 Dorzopalmární posun ...75 // 4.4.3.2 Vyšetření I. metakarpů do rotace ...75 // 4.4.4 Mobilizace I. metakarpů ...76 // 4.4.5 Manipulace I. metakarpů ...77 // 4.4.5.1 Manipulace směrem dorzálním ...77 // 4.4.5.2 Manipulace směrem palmámím ...77 // 4.5 Zápěstí ...78 // 4.5.1 Vyšetření zápěstí aspekcí ...82 // 4.5.2 Vyšetření aktivních pohybů v zápěstí ...83 // 4.5.3 Vyšetření pasivních pohybů v zápěstí ...83 // 4.5.4 Vyšetření kloubní vůle a mobilizace zápěstí ...83 // 4.5.4.1 Posun horní řady proti předloktí dorzálně a palmámě ...83 // 4.5.4.2 Posun radiální části kloubu směrem dorzálním ...85 // 4.5.4.3 Posun os triquetrum proti ulně dorzálně ...85 //
4.5.5 Mobilizace dorzálním směrem (hmat tří palců) ...86 // 4.5.6 Posun proximální řady radiálním směrem ...87 // 4.5.7 Vyšetření a mobilizace os scaphoideum ...88 // 4.5.8 Vyšetření a mobilizace mediokarpálního kloubu směrem palmámím .. 90 // 4.5.9 Vyšetření a mobilizace os trapezium ...91 // 4.5.10 Trakční manipulace mediokarpálního kloubu ...92 // 4.5.11 Trakční manipulace os scaphoideum ...93 // 4.5.12 Vyšetření a mobilizace radioulnámího kloubu distálního ...94 // 4.6 Loketní kloub ...95 // 4.6.1 Vyšetření aspekcí ...97 // 4.6.2 Vyšetření aktivních pohybů ...97 // 4.6.3 Vyšetření pasivních pohybů ...97 // 4.6.4 Vyšetření kloubní vůle v loketním kloubu ...97 // 4.6.4.1 Posun ulnámím směrem ...99 // 4.6.4.2 Posun radiálním směrem ...100 // 4.6.5 Mobilizace loketního kloubu ...100 // 4.6.5.1 Laterální pružení ...100 // 4.6.5.2 Distrakce v ose humeru ...101 // 4.6.5.3 Trakce s flexí ...101 // 4.6.5.4 Trakce v radiohumerálním kloubu ...103 // 4.6.5.5 Trakce v humeroulnámím kloubu ...103 // 4.6.6 Radioulnární kloub proximální ...103 // 4.6.6.1 Pasivní supinace a pronace předloktí ...104 // 4.6.6.2 Supinace a pronace předloktí proti odporu ...104 // 4.6.7 Vyšetření hybnosti hlavičky radia ...106 // 4.6.8 Mobilizace hlavičky radia ...108 // 4.6.9 Manipulace loketního kloubu ...108 // 4.6.9.1 Manipulace směrem ulnámím ...108 // 4.6.9.2 Manipulace směrem radiálním ...108 // 4.6.9 3 Manipulace hlavičky radia ...108 // 4.7 Rameno ...109 // 4.7.1 Vyšetření anamnézy bolestí v rameni ...111 // 4.7.2 Vyšetření aspekcí ...112 // 4.7.3 Vyšetření aktivních pohybů v ramenním kloubu ...112 // 4.7.3.1 Vyšetření abdukce a addukce ...114 // 4.7.3.2 Vyšetření elevace ...114 // 4.7.3.3 Vyšetření zevní rotace ...115 // 4.7.3.4 Vyšetření vnitřní rotace ...115 // 4.7.3.5 Vyšetření flexe ...115 //
4.7.3.6 Vyšetření extenze ...115 // 4.7.4 Vyšetření pasivních pohybů v ramenním kloubu ...115 // 4.7.4.1 Vyšetření zevní rotace ...115 // 4.7.4.2 Vyšetření vnitřní rotace ...116 // 4.7.4.3 Vyšetření abdukce ...117 // 4.7.5 Vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu ...117 // 4.7.5.1 Abdukce v rameni proti odporu ...117 // 4.7.5.2 Zevní rotace v rameni proti odporu ...118 // 4.7.5.3 Vnitřní rotace proti odporu ...120 // 4.7.5.4 Test na bolestivost šlachy dlouhé hlavy bicepsu ...120 // 4.7.6 Vyšetření kloubní vůle v ramením kloubu ...121 // 4.7.6.1 Posun hlavice humeru kaudálním směrem-kaudalizace ...121 // A.1.6.2 Posun hlavice humeru dorzálním směrem - dorzalizace ...122 // A.1.63 Posun hlavice humeru ventrálním směrem - ventralizace — 122 // 4.7.6.4 Posun hlavice humeru kraniálním směrem - kranializace _ 124 // 4.7.6.5 Posun hlavice humeru laterálním směrem - lateralizace ...124 // 4.7.7 Trakce v ramenním kloubu ...126 // 4.8 Akromioklavikulární kloub ...126 // 4.8.1 Vyšetření akromioklavikulámího kloubu aspekcí ...127 // 4.8.2 Test na bolestivost akromioklavikulámího kloubu ...127 // 4.8.3 Vyšetření a mobilizace akromioklavikulámího kloubu ...128 // 4.8.4 Manipulace akromioklavikulámího kloubu ...128 // 4.8.4.1 Distrakce v akromioklavikulárním kloubu ...128 // 4.8.4.2 Posun akromia dorzálním směrem ...129 // 4.8.4.3 Manipulace klavikuly dorzálním směrem ...130 // 4.8.4.4 Manipulace klavikuly ventrálním směrem ...131 // 4.9 Stemoklavikulámí kloub ...132 // 4.9.1 Vyšetření sternoklavikulámího kloubu palpaci ...132 // 4.9.2 Vyšetření a mobilizace sternoklavikulámího kloubu ...132 // 4.9.3 Manipulace sternoklavikulámího kloubu ...132 // 4.9.4 Obstřik sternoklavikulámího kloubu ...134 // 4.10 Lopatka ...134 // 4.10.1 Rotační pohyb lopatkou ...134 // 4.10.2 Pasivní abdukce lopatky ...135 //
5 Vyšetření, mobilizace a manipulace kloubů dolní končetiny ...137 // 5.1 Interfalangeální klouby ...137 // 5.1.1 Vyšetření interfalangeálních kloubů aspekcí ...137 // 5.1.2 Vyšetření kloubní vůle a mobilizace interfalangeálních kloubů ...137 // 5.1.2.1 Dorzoplantární posun ...139 // 5.1.2.2 Laterolaterální posun ...139 // 5.2 Nožní klenba ...141 // 5.3 Metatarzofalangeální klouby ...143 // 5.3.1 Vyšetření kloubní vůle metatarzofalangeálních kloubů ...143 // 5.3.1.1 Dorzoplantární posun ...143 // 5.3.1.2 Laterolaterální posun ...143 // 5.3.1.3 Vyšetření kloubní vůle do rotace ...144 // 5.3.2 Mobilizace metatarzů ...144 // 5.3.2.1 Vějíř dorzální ...144 // 5.3.2.2 Vějíř plantámí ...145 // 5.4 Tarzometatarzální klouby ...146 // 5.4.1 Vyšetření kloubní vůle a mobilizace Lisfrancova kloubu ...149 // 5.4.1.1 Dorzoplantární posun ...149 // 5.4.1.2 Vyšetření a mobilizace do rotace ...151 // 5.4.2 Vyšetření a mobilizace bází I.-V. metatarzů ...152 // 5.5 Kosti nártní ...153 // 5.5.1 Os cuboideum ...153 // 5.5.1.1 Vyšetření a mobilizace os cuboideum ...153 // 5.5.1.2 Manipulace os cuboideum a bází metatarzů plantárním // směrem ...155 // 5.5.1.3 Manipulace os cuboideum a bází metatarzů dorzálním // směrem ...156 // 5.5.2 Os naviculare ...158 // 5.5.2.1 Vyšetření a mobilizace os naviculare ...158 // 5.5.2.2. Dorzoplantární posun os naviculare ...158 // 5.5.2.3. Manipulace os naviculare plantárním směrem ...159 // 5.5.2.4. Manipulace os naviculare dorzálním směrem ...159 // 5.5.3 Dolní kloub zánártní ...160 // 5.5.3.1 Vyšetření hybnosti a mobilizace kalkaneu ...161 // 5.5.3.2 Mobilizace kalkaneu, kloubu talokalkaneonavikulárního // a kalkaneokuboidního ...163 // 5.5.3.3 Manipulace kalkaneu ...163 // 5.5.3.4 Manipulace dolního zánártního kloubu ...167 //
5.6 Talokrurální kloub ...170 // 5.6.1 Vyšetření talokrurálního kloubu ...171 // 5.6.2 Mobilizace talokrurálního kloubu ...171 // 5.6.3 Manipulace talokrurálního kloubu ...172 // 5.7 Kolenní kloub ...173 // 5.7.1 Anatomie a funkce kolenního kloubu ...173 // 5.7.2 Vyšetření kolenního kloubu aspekcí ...176 // 5.7.3 Vyšetření aktivních pohybů v kolenním kloubu ...177 // 5.7.4 Vyšetření pasivních pohybů v kolenním kloubu ...179 // 5.7.5 Vyšetření a mobilizace pately ...179 // 5.7.5.1 Kraniokaudální posun pately ...179 // 5.7.5.2 Mediolaterální posun pately ...179 // 5.7.5.3 Manipulace pately ...179 // 5.7.6 Vyšetření kloubní vůle v kolenním kloubu ...182 // 5.7.6.1 Ventrodorzální posun tibie ...182 // 5.7.6.2 Mediolaterální posun tibie ...184 // 5.1.63 Dorzální posun tibie ...185 // 5.7.6.4 Vyšetření kloubní vůle do rotace ...186 // 5.7.7 Mobilizace kolenního kloubu ...186 // 5.7.7.1 Trakce kolenního kloubu v poloze na břiše v ose bérce ...186 // 5.7.7.2 Distrakce kolenního kloubu v poloze na boku ...188 // 5.7.7.3 Mobilizace do flexe ...189 // 5.7.7.4 Mobilizace do rotace za současné extenze ...191 // 5.7.7.5 Mobilizace kolenního kloubu s otvíráním kloubních štěrbin // mediálně a laterálně ...191 // 5.8 Tibiofibulámí kloub proximální ...192 // 5.8.1 Vyšetření zevní rotace kolenního kloubu v poloze na břiše ...193 // 5.8.2 Vyšetření vnitřní rotace kolenního kloubu v poloze na břiše ...193 // 5.8.3 Palpace hlavičky fibuly ...195 // 5.8.4 Vyšetření a mobilizace ventrodorzálního posunu hlavičky fibuly ...195 // 5.8.5 Manipulace hlavičky fibuly ventrálním směrem ...195 // 5.8.6 Manipulace hlavičky fibuly dorzálním směrem ...197 // 5.9 Kyčelní kloub ...198 // 5.9.1 Anatomie a funkce kyčelního kloubu ...198 // 5.9.2 Vyšetření kyčelního kloubu ...203 // 5.9.3 Vyšetření anamnézy ...203 //
5.9.4 Palpační vyšetření ...204 // 5.9.5 Vyšetření aktivních pohybů v kyčli ...205 // 5.9.6 Vyšetření pasivních pohybů v kyčli ...205 // 5.9.6.1 Vyšetřeni vnitřní rotace ...205 // 5.9.6.2 Vyšetření zevní rotace ...206 // 5.9.6.3 Vyšetření abdukce ...206 // 5.9.6.4 Vyšetření flexe ...207 // 5.9.7 Mobilizace kyčelního kloubu ...208 // 5.9.7.1 Mobilizace kyčelního kloubu v poloze na zádech - distrakce . 208 // 5.9.7.2 Mobilizace kyčelního kloubu do hyperextenze ...209 // 5.9.8 Trakční manipulace kyčelního kloubu ...210 // 6 Klinická část ...213 // 6.1 Bolesti v oblasti ramene ...213 // 6.1.1 Periarthritis humeroscapularis ...214 // 6.1.2 Postižení manžety rotátorů ...214 // 6.1.3 Bolestivá abdukce - „bolestivý oblouk“ dle Cyriaxe ...216 // 6.1.4 Impingement syndrom ...216 // 6.1.5 Bolestivá šlacha caput longum m. biceps brachii ...218 // 6.1.6 Adhezivní capsulitis - zmrzlé rameno „Frozen shoulder“ dle Cyriaxe. .219 // 6.1.7 Akromioklavikulární a stemoklavikulámí kloub ...220 // 6.1.7.1 Blokáda akromioklavikulámího kloubu ...220 // 6.1.7.2 Blokáda sternoklavikulámího kloubu ...221 // 6.1.8 Bolesti v rameni v důsledku svalového postižení ...221 // 6.1,8.1 Bolestivá subdeltoidální burza ...221 // 6.1.9 Blokáda I. žebra ...222 // 6.1.10 Blokáda II. a III. žebra ...222 // 6.1.11 Bolesti ramene v důsledku funkčních blokád krční páteře ...222 // 6.1.12 Lopatka ...222 // 6.2 Funkční blokáda hlavičky radia ...223 // 6.3 Epikondylitis ...225 // 6.4 Funkční poruchy zápěstí ...227 // 6.4.1 Omezená dorzální flexe zápěstí ...227 // 6.4.2 Omezená palmámí flexe zápěstí ...228 // 6.4.3 Bolestivý processus styloideus radii ...228 // 6.4.4 Syndrom canalis carpi ...228 // 6.5 Koxartróza ...228 // 6.5.1 Funkční koxalgie ...231 // 6.5.2 Palpační bolestivost trochanter maior ...231 //
6.6 Blokáda hlavičky fibuly ...232 // 6.7 Gonartróza ...232 // 6.7.1 Bolestivá patela ...233 // 6.8 Bolesti v oblasti hlezenních kloubů a chodidla ...233 // 6.8.1 Zakopnutí špičkou nohy ...233 // 6.8.2 Omezená dorzální flexe chodidla v talokrurálním kloubu ...234 // 6.8.3 Syndrom canalis tarsi ...234 // 6.8.4 Bolesti chodidla ...234 // 6.8.5 Mortonova neuralgie ...235 // 6.9 Lokální anestetika v infiltrační léčbě ...235 // 6.9.1 Všeobecné poznámky ...235 // 6.9.2 Obstřik ramenního kloubu ...237 // 6.9.3 Obstřik nervus suprascapularis ...238 // 6.9.4 Obstřik subakromioklavikulámí burzy ...241 // 6.9.5 Obstřik bolestivých svalových úponů v okolí hlavice humeru ...241 // 6.9.6 Obstřik šlachy dlouhé hlavy musculus biceps brachii ...241 // 6.9.7 Obstřik loketního kloubu ...241 // 6.9.8 Obstřik canalis carpi ...244 // 6.9.9 Obstřik processus styloideus radii ...245 // 6.9.10 Obstřik zápěstí ...245 // 6.9.11 Obstřik trochanter maior ...247 // 6.9.12 Obstřik kolenního kloubu ...248 // 6.9.13 Obstřik pes anserinus ...249 // 6.9.14 Obstřik hlavičky fibuly ...249 // 6.9.15 Obstřik zevního hlezenního kloubu ...251 // 6.9.16 Obstřik os cuboideum ...251 // 6.9.17 Obstřik úponu ligamentum calcanofibulare, event, ligamentum // talofibulare anterius ...251 // Literatura ...254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC