Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Argo, 1998
661 s.

objednat
ISBN 80-7203-125-2 (váz.)
Ecce homo ; [vol.] 1
Obsahuje úvod, poznámky, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 621-642
Palacký, František, 1798-1876 - biografie
000032128
ÚVOD...11 // 1. LÉTA DĚTSTVÍ, MLÁDÍ A ZRÁNÍ 1798-1823... 19 // Rodinné zázemí a počátky školního vzdělání...19 // Prešpurské zkušenosti...25 // Básně a úvahy o básnictví...31 // Vstup do společenského života...37 // Politické názory a zájem o české dějiny...43 // První vědecké práce z oboru estetiky...51 // Počátky vědeckých styků s Vídní...54 // Před odjezdem do Prahy...62 // 2. VZESTUP H1STORIKA A ORGANIZÁTORA NÁRODNÍHO ŽIVOTA 1823-1836... 69 // První měsíce v Praze...69 // Šternberský archivář...75 // Výzkum historických pramenů v archivech a knihovnách...79 // Dějiny české slovesnosti...87 // Vědecké práce pro Královskou Českou společnost nauk...93 // a) Edice Staiých letopisů českých...-9І // b) Ocenění staiých českých dějepisců...Э7 // Iniciátor a redaktor časopisů Vlasteneckého muzea...100 // Seznámení s Terezií, sňatek a založení rodiny...110 // Návrh na jmenování českým stavovským historiografem...120 // Myšlenka českého naučného slovníku a založení Matice české...130 // Spolupráce s Brockhausovou encyklopedií...135 // Redaktorské úspěchy a strasti...143 // Stručné dějiny Prahy...155 // 3. VŮDČÍ POSTAVENÍ V ČESKÉ VĚDĚ 1836-1847 ... 163 // První svazek Dějin Čech ...164 // Nové úkoly českého národního hnutí...171 // Badatelská cesta do Říma...176 // Úspěchy a nezdary historického výkladu českého středověku...186 // Sekretář Královské české společnosti nauk...197 // Jednatel Českého muzea...204 // Osobní uspokojení z práce a jejího hodnocení ve veřejnosti...212 // Střetnutí s cenzurou o českou reformaci a počátky husitství...220 // Sedm měsíců v zahraničí...228 // Spolupráce se stavovskou opozicí...234 // Politické souvislosti zvýšené aktivity před rokem 1848...240 //
4. VE VÍRU POLITICKÉHO ŽIVOTA 1848-1849 ... 251 // Revoluce na obzoru...251 // První díl Dějin národu českého na veřejnosti...256 // Snaha o překlenutí sociálních a národnostních rozporů...260 // Pozvání do Frankfurtu...265 // Činnost v Národním výboru ...273 // Nabídka ministerského křesla ve Vídni // a členství ve vládní radě v Praze...276 // Starosta Slovanského sjezdu...281 // Červnové povstání a jeho následky...287 // V čele českých poslanců na říšském sněmu ve Vídni...293 // Proti radikálnč-demokratické Vídni...302 // Na říšském sněmu v Kroměříži...305 // Návrh na federalizaci Rakouska v ústavním výboru sněmu...312 // Odpor proti nastupujícímu neoabsolutismu...319 // 5. POSELSTVÍ ČESKÝCH DĚJIN EVROPĚ 1849-1860 ...324 // Nepřátelství ze dvou stran...324 // Připomínka mezinárodního významu Husa a husitů...330 // Epilog reformního úsilí z let 1848-1849... 333 // Činnost v Českém muzeu ave Sboru pro zřízení českého divadla 337 // Návrhy pro Císařskou akademii věd ve Vídni ...343 // První husitský svazek Dějin národu českého...348 // Německé zpracování husitské války a jeho mezinárodní ohlas...355 // Konflikt se společenskými poměry ncoabsolutismu...361 // Změny osobních a rodinných poměrů...368 // Vědecké uznání v zahraničí...375 // Rozporuplná spolupráce s vídeňskou Akademií...379 // Obnovený spor o Rukopisy...383 // Poděbradská doba jako nejvčtší mezinárodní přínos českých dějin ...388 // Poslední cesta s Terezií do Nizzy...397 //
6. DOVRŠENÍ ŽIVOTNÍHO DÍLA HISTORIKA A NEÚSPĚCH POLITIKA 1860-1868 ... 403 // Postupný návrat do veřejného života...404 // Zralé plody vědeckého úsilí...409 // V novém českém sněmu...416 // Jmenování členem panské sněmovny...420 // Vliv politických reforem a vzestupu slovanské myšlenky v Rusku 424 // Zájem české veřejnosti o životopis „otce národa“...429 // Zakladatel Svatoboru a organizátor českého historického bádání 434 // Politické střety z let 1861-1864 ...439 // Idea státu rakouského...447 // Vzestup a zmar federalistických nadějí...450 // Stará stavovská společnost jako příklad i varování...458 // Přes Paříž a Varšavu do Petrohradu a Moskvy...462 // Polemika o mezinárodním významu české reformace a o národní cti .. 471 // 7. V POSTAVENÍ PATRIARCHY ČESKÉHO NÁRODA 1868-1876 ... 479 // Sebevědomí probuzeného národa...480 // Setkání a výměna názorů s francouzskými a ruskými přáteli...489 // Nové edice historických pramenů...496 // Přepracované dějiny husitství...499 // Tři ohlédnutí za dosavadním veřejným životem...505 // a) O českém déjepisectví...506 // b) Radhost ...512 // Gedenkblätter...517 // Dovršení a zhodnocení celoživotního díla...523 // Klidné stáří v rodinném kruhu a závěr života...533 // ZÁVĚR... 540
(OCoLC)42435215
cnb000654683

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC