Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Publikace z konference
Biografie
1. vyd.
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999
556 s.

objednat
ISBN 80-7286-003-8 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Dějiny - sborníky referátů
Historiografie česká - sborníky referátů
Palacký, František, 1798-1876 - dílo - sborníky referátů
000032129
Úvodem ...11 // Milan Machovec : Palackého osobitost v českém tisíciletí ...13 // Estetické rozběhy a filosofické zázemí // Hana Šmahelová : Hermeneutické aspekty v Palackého „lírásovědě“ ...21 // Michael Huig : Palackého návrh historického freskového cyklu (1847) ...31 // Karel Štefek : Palacký a Hegel ...43 // Antonín Kostlán : Vliv mýtu o nezkaženosti přírodních národů na dílo F. Palackého ...53 // Miroslav Bednář : Význam Palackého filosofické obnovy české státní ideje ...63 // Josef Zumr : Novohumanistická složka Palackého filosofie ...73 // Jan Zouhar : Česká filosofie o filosofiii Františka Palackého ...81 // Historik a jeho dílo // Libuše Hrabová :/ Palacký a kontinuita dějin ...87 // Josef Válka : Palacký a francouzští liberální historikové ...93 // Josef Žemlička : Středověká kolonizace v pojetí Františka Palackého a současný stav výzkumu ...101 // Stanislav Bylina : František Palacký a české reformní hnutí 14. století ...113 // Petr Čornej : Ke genezi Palackého pojetí husitství ...123 // Eduard Maur : Palackého koncepce českých agrárních dějiny a její osudy ...139 // Jaroslav Pánek : František Palacký jako zakladatel moderního českého bádání o raném novověku ...153 // Ivan Hlaváček : František Palacký, pomocné védy historické, edice a ediční techniky ...165 // Miloslav Polívka : František Palacký - studium a vydávání pramenů z německých archivů k dějinám 15. století (příklad Norimberk) ...179 // Eva Semotanová : František Palacký a historická geografie ...189 // Jaroslava Hoekmannová : František Palacký, jeho pojetí archivnictví a písemná pozůstalost ...199 // Josef Hanzal : Palacký v pojetí Gollovy školy ...211 // Jaroslav Bouček : Jan Slavík a František Palacký ...219 //
Politická aktivita a státoprávní koncepce // Karolina Adamová : Idea federalismu v politice Františka Palackého ...231 // Pavel Cibulka : Palackého Idea státu rakouského a její přijetí ve vídeňském tisku ...241 // Martin Kučera : František Palacký a vývoj státoprávních představ české politiky na přelomu století (Pokus o interpretaci) ...257 // Ladislav Soukup : Tiskové právo v českých zemích po r. 1848 ...276 // Karel Schelle : Počátky územní samosprávy ...283 // Pavla Vošahlíková : Počátky českého liberalismu v díle Františka Palackého ...289 // Zdena Stoklásklová : Spojení sil pro vznešené cíle - František Palacký a Jan Evangelista Purkyně ...301 // Zdeněk Šamberger : Názory Karla Havlíčka ve světle zásad Františka Palackého ...317 // Stanley B. Winters : Kramář o Palackém a Českém státním právu ...337 // Jaroslav Opat : TGM - pokračovatel v Palackého díle politickém ...349 // Palacký, Evropa a Slované // Ivan Pfaff : Rané evropanství Františka Palackého ...361 //
Miroslav Šesták : České slovanství a František Palacký ...371 // Ludmila Pavlovna Laptěvova : František Palacký a Rusko ...395 // Irena Gantar Godina : František Palacký a Slovinci ...413 // Jiří Kořalka : František Palacký a Německo ...419 // Ladislav Vojáček : Rakouské pokusy o hospodářské sblížení s německými státy v padesátých a šedesátých letech 19. století ...437 // Wolfgang Hausler : „Služebné národy“ habsburské monarchie. Friedrich Hebbel versus František Palacký ...449 // Zdeněk Šolle : Palacký, Masaryk habsburská monarchie a střední Evropa ...467 // 1798- 1898- 1998 Jiří Malíř : K pojímání osobnosti F. Palackého v české společnosti na Moravě v letech 1848-1898 ...481 // Jiří Pokorný : Den Palackého ...499 // Jiří Štaif : František Palacký před sto lety a po stu letech ...511 // Vladimír Magura : Poslední slova Františka Palackého ...529 // Přílohy // Marie Ryantová : František Palacký (14. 6. 1798-26. 5. 1876). Seznam exponátů výstavy uspořádané v Pantheonu Národního muzea ve dnech 16. 6.-2. 8. 1998
(OCoLC)45372989
cnb000971358

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC