Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2004
211 s. : il.

ISBN 80-7183-326-6 (brož.)
Biologie pro gymnázia
Obsahuje barevné fotografie, ilustrace, grafy, tabulky, bibliografické odkazy, rejstřík, údaje o autorovi
Genetika - učebnice středošk.
000032263
OBSAH // Předmluva .../7 // I. ČÁST // CYTOGENETIKA A OBECNÁ GENETIKA // 1 ■ Genetika se představuje (úvod do genetiky, dědičnost a proměnlivost) .../10 // Souhrn ke kapitole 1 .../15 // 2 ■ „Omnis cellula e cellula“ aneb každá buňka pochází z buňky (mitóza, buněčný cyklus, buněčné kultury) .../16 // 3 ■ Od chromozomů ke genům (chromozomy, geny a genom - základní jednotky dědičnosti) .../25 // Souhrn ke kapitolám 2a3 .../32 // 4 ■ „Omne vivum ex ovo“ aneb vznik pohlavních buněk (meiotické dělení, spermatogeneze, oogeneze) .../34 // 5 ■ Děti na objednávku? (asistovaná reprodukce, její metody a význam) .../42 // Souhrn ke kapitolám 4a 5 .../46 // 6 ■ Tajemná hra genů aneb co prozradil Mendelův hrách? (základní zákonitosti dědičnosti) .../48 // 7 ■ O čem Mendel nevěděl? (genové interakce, polygenní dědičnost a genová vazba) .../55 // 8 ■ Genetika člověka - nelehká cesta křivolakými uličkami (základy genetiky člověka, genetické poradenství) .../65 // Souhrn ke kapitole 8 .../76 // 9 ■ Chlapeček nebo holčička? (pohlavní chromozomy, chromozomová determinace pohlaví) .../78 // 10 ■ O chorobě králů a carů aneb co skrývá chromozom X? (pohlavně vázaná a pohlavně // ovládaná dědičnost) .../84 // Souhrn ke kapitolám 9 a 10 .../88 // 11 ■ Nejsme všichni stejní aneb alely mezi námi (základy populační genetiky) .../90 // 12 ■ Co jsme zdědili od předků a co odkážeme
svým potomkům? // (změny genetické struktury populace, // jejich evoluční a ekologický význam) .../96 // Souhrn ke kapitolám 11 a 12 .../101 // 13 ■ Cesta za pramáti Evou (mimojaderná dědičnost) .../103 // Souhrn ke kapitole 13 .../108 // 14 ■ Člověk mění rostliny a živočichy ke svému užitku (šlechtitelství rostlin // a živočichů) .../110 // Souhrn ke kapitole 14 .../116 // II. ČÁST // MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, GENOMIKA A BIOTECHNOLOGIE // 15 «Seznamte ses DNA // (struktura DNA) .../120 // 16 ■ Tajemství zrodu nové molekuly DNA (replikace DNA a její význam) .../129 // Souhrn ke kapitolám 15 a 16 .../137 // 17 ■ „Na počátku bylo slovo“ aneb // kód života (proteosyntéza, ústřední dogma molekulární biologie) .../139 // 18 ■ Alfa a omega genové exprese (molekulární biologie genu) .../146 // 5 // Souhrn ke kapitolám 17 a 18 .../152 // 19 ■ Genetika nebo genomika? (mapování genomu, základy genomiky) .../155 // Souhrn ke kapitole 19 .../162 // 20 ■ Podivuhodné proměny genů (molekulárněbiologická podstata // mutací) .../164 // 21 ■ Otazníky kolem nádorových chorob (základy onkogenetiky) .../171 // Souhrn ke kapitolám 20 a 21 .../177 // 22 ■ Čím viry obohatily genetiku? // (základy molekulární Virologie // a genového inženýrství) .../180 // Souhrn ke kapitole 22 .../188 // 23 ■ Genetika na rozcestí // (klonování, transgenoze, // etické aspekty moderní genetiky) .../190 // Souhrn ke kapitole
23 .../198 // Klič správných odpovědi .../201 // Rejstřík .../203 // Obrazový materiál .../210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC